Prezentacja projektu artystycznego Maryi Tulžankovej

Prezentacja projektu artystycznego Maryi Tulžankovej
otwarta obrona pracy dyplomowej z ASP Wrocław

14 czerwca 2018 w sali Powidoki w Muzeum Pana Tadeusza odbyła się otwarta obrona dyplomu Maryi Tulžankovej, studentki Mediacji Sztuki na wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych.

Maryja Tulžankova przygotowała pracę pod tytułem Zmienna czasu. Jak podkreśla młoda artystka, powszechna wizja upływu czasu opisuje ten proces jako nieskończony, jednokierunkowy ruch po linii prostej, przeciągniętej od przeszłości ku przyszłości, co wyklucza możliwość podróży w czasie. Jednak taki model nie daje odpowiedzi na istotne pytania: skąd bierze się przyszłość i dokąd zmierza przeszłość? Przeciwieństwem takiego opisu czasu są dawne modele oparte na ruchu po kole lub cyklu wydarzeń powtarzających się w nieskończoność – np. kalaczakra czy saṅsāra. W naszej kulturze nikt już nie rozpatruje biegu czasu w taki sposób, mimo że wizja ta umożliwiłaby nam wędrówki do przeszłości. Dla Tulžankovej prawdziwym wyzwaniem artystycznym stało się stworzenie alternatywnego modelu przepływu czasu, łączącego w sobie koncepcję dawnych kultur i teorie fizyczne.


Obrona pracy odbyła się w sali Powidoki.