Wystawy czasowe

Filmy Różewiczów

Zapraszamy na czasową wystawę planszową pt. Filmy Różewiczów. Wystawa towarzyszy drugiemu cyklowi filmowemu prezentowanemu w studyjnym kinie Popiół i Diament w Muzeum Pana Tadeusza.
Więcej

Tadeusz Różewicz w obiektywie Adama Hawałeja

Zapraszamy do Muzeum Pana Tadeusza na nową wystawę czasową prezentującą dwadzieścia cztery wielkoformatowe fotografie Tadeusza Różewicza autorstwa Adama Hawałeja, jednego z najbardziej znanych wrocławskich fotoreporterów.
Więcej

Aktualności i wydarzenia

Gabinet Literacki im. Tadeusza Różewicza

Od stycznia 2019 roku w Muzeum Pana Tadeusza funkcjonuje Gabinet Literacki im. Tadeusza Różewicza. Jego działalność, inspirowana twórczością poety-patrona, obejmować będzie między innymi organizację warsztatów pisania i tłumaczeniowych, slamów poetyckich, spotkań autorskich, premier literackich (polskich i zagranicznych), czytań performatywnych, dyskusji, a także Festiwalu Tradycji Literackich. Trzecią edycję tego wydarzenia zaplanowano na jesień 2019, a poświęcona będzie tym razem twórczości Zygmunta Krasińskiego, Gabrieli Zapolskiej i Witolda Gombrowicza. Gabinet Literacki koordynuje również prace redakcyjne nad kolejnymi numerami pisma „Interpretacje”. Poezja Tadeusza Różewicza, nieformalnego „kuratora” programu artystycznego Gabinetu, może bowiem inspirować do rozmów o fotografii, Facebooku, mowie nienawiści, kapitalizmie, tempie zmian cywilizacyjnych i konfliktach międzypokoleniowych, nostalgii za analogowym światem, turystyce, etyce, oraz na wiele innych tematów. Oczywiście moglibyśmy o nich rozmawiać, również pomijając Różewicza, ale jego intuicje, niekiedy bardzo celne, mogą być dobrą metodą poznawania i opisywania współczesnego świata.

Więcej