Muzealne warsztaty artystyczne

OFERTA EDUKACYJNA NA SEZON 2018/2019
WRZESIEŃ 2018 – CZERWIEC 2019

Na warsztaty artystyczne do Muzeum Pana Tadeusza zapraszamy zarówno dzieci z przedszkoli, ze szkół podstawowych, od pierwszych aż do ósmych klas, jak i uczniów gimnazjów oraz szkół ponadpodstawowych, szczególnie maturzystów.

Wszystkie zajęcia dostosowujemy do potrzeb grup integracyjnych, zaś wybrane warsztaty prowadzimy w językach angielskim i niemieckim.

Muzeum Pana Tadeusza bierze udział w programie „Szkoła w mieście”.

INFORMACJE PRAKTYCZNE

 • wiek uczestników
  dla dzieci w wieku od 3 lat
 • warsztaty artystyczne
  Działania artystyczne w sali warsztatowej poprzedzone krótkim zwiedzaniem wybranej części ekspozycji.
 • terminy
  wtorek–niedziela, 8.30–17.00 (pierwsza lekcja: 8.30, ostatnia lekcja: 15.00)
 • czas trwania
  75–90 minut
 • koszt warsztatów
  200 zł za grupę od 16 do 30 osób
  150 zł za grupę do 15 osób
 • English? Deutsch?
  Część lekcji i warsztatów może być przeprowadzona w językach angielskim lub niemieckim
 • grupy integracyjne
  Zajęcia dostosowujemy do potrzeb grup integracyjnych. W celu dostosowania zajęć prosimy o kontakt z koordynatorem Muzeum dostępnego:
  Monika Nowak
  monika.nowak@ssolinueum.pl | 71 75 50 652
 • grupy od 16 do 30 osób
  grupy od 16 do 30 osób dzielone są na dwie mniejsze, dla których zajęcia prowadzone są równolegle, w tym samym czasie, przez dwóch edukatorów; ze względu na konieczność podziału grup obecność dwóch opiekunów jest obowiązkowa.
 • kontakt
  Dział Edukacji
  edukacja@ossolineum.pl
  tel. 71 75 50 651

Więcej informacji o ofercie muzealnych warsztatów dla:


Dział Edukacji Zakładu Narodowego im. Ossolińskich

Magdalena Musiał – kierownik Działu Edukacji, historyk sztuki i edukatorka muzealna. Autorka sześciu przewodników dla dzieci po muzealnych wystawach. Z Muzeum Pana Tadeusza związana od początku jego powstania.

tel. 71 755 06 51
magdalena.musial@ossolineum.pl


dr Monika Bronowicka – historyk, edukatorka muzealna, przewodniczka miejska i blogerka. Odpowiada za cykl spotkań dla najmłodszych Brzdąc w muzeum i projekt #muzealniaki oraz lekcje z historii najnowszej.

tel. 71 755 06 54
monika.bronowicka@ossolineum.pl


Kinga Łaska – artysta plastyk i edukatorka muzealna. Odpowiada za wszelkie zajęcia inspirujące do twórczego działania, w tym sobotnie warsztaty rodzinne przybliżające tajniki różnych technik artystycznych oraz warsztaty fotograficzne dla dorosłych. To z jej inicjatywy w ofercie pojawiły się artystyczne warsztaty dla szkół i przedszkoli.

tel. 71 755 06 53
kinga.laska@ossolineum.pl


Aldona Mikucka – historyk sztuki, plastyk, edukatorka muzealna i przewodniczka miejska. Autorka współczesnego opracowania zabytkowej gry planszowej Piast z 1904 roku ze zbiorów Ossolineum. Odpowiada za lekcje z epoki romantyzmu, cykl spotkań Rodzinna pracownia ilustracji. Zajmuje się również wolontariatem.

tel. 71 755 06 57
aldona.mikucka@ossolineum.pl


Monika Nowak – absolwentka ochrony dóbr kultury, edukatorka muzealna, członkini organizacji Toastmasters. Odpowiada za program dla rodzin, w tym cykl Maluchy odkrywają muzeum, oraz ofertę dla dzieci przedszkolnych, warsztaty szlacheckie dla dorosłych i edukacyjny escape room. Zajmuje się również Muzeum dostępnym.

tel. 71 755 06 52
monika.nowak@ossolineum.pl


dr Grzegorz Polak – historyk i edukator muzealny, autor wystaw ukazujących znane postacie literatury polskiej oraz historii Ossolineum. Odpowiada za wystawy planszowe w Muzeum Pana Tadeusza i spotkania prezentujące najciekawsze rękopisy ze zbiorów Ossolineum.

tel. 71 755 06 56
grzegorz.polak@ossolineum.pl


Teresa Sokół – historyk sztuki i edukatorka muzealna. Z Ossolineum związana od 2010 roku, pomysłodawczyni cyklu wykładów Z ossolińskiej kolekcji prezentujących zbiory ZNiO. Zajmuje się merytorycznym opracowywaniem ekspozycji Muzeum Pana Tadeusza do celów edukacyjnych.

tel. tel. 71 75 50 658
teresa.sokol@ossolineum.pl

* * * *

Kontakt

Dział Edukacji
edukacja@ossolineum.pl
tel. 71 75 50 651