Szkoła podstawowa (klasy IV–VI)

lekcje muzealne
dla szkół podstawowych (klasy IV–VI)

Zajęcia odbywają się w wybranej sali na ekspozycji oraz w sali warsztatowej. Część lekcji może być przeprowadzona w językach angielskim lub niemieckim (zaznaczone przy tematach).

Pełna oferta w PDF jest do pobrania na końcu strony.

Cennik oraz informacje dotyczące rezerwacji na stronie o lekcjach muzealnych.

uczniowie klas IV–VI szkół podstawowych
Pan Tadeusz i epoka romantyzmu

Przez łąki do gwiazd
Sale: Szlachta, Dom, Powidoki i sala warsztatowa (Epicka wyprawa)

Uczeń określa, jakie wrażenia wzbudza w nim czytany tekst.

Pan Tadeusz jest skarbnicą pięknych i barwnych opisów przyrody. Ta warstwa poematu jest niezwykle estetyczna i przy tym łatwa do zrozumienia dla dzieci. Wysłuchanie fragmentu epopei będzie dla uczniów okazją do rozbudzenia wyobraźni, wzbogacenia słownictwa i zastanowienia się nad tym, dlaczego pewne książki nam się podobają, a inne nie.

Podczas zajęć uczniowie:

 • odszyfrują staropolskie nazwy roślin i zwierząt;
 • poznają istniejące gwiazdozbiory i stworzą własne z wyobraźni;
 • wysłuchają opisów przyrody z Pana Tadeusza.

***

Kontusze i figatele. Życie w dawnej Polsce
Sale: Szlachta, Dom i Wolność i sala warsztatowa
English / Deutsch

W rozwoju społecznym bardzo ważne jest kształtowanie postawy obywatelskiej, postawy poszanowania tradycji i kultury własnego narodu.

W czasie zajęć uczniowie poznają specyfikę życia w dawnej Polsce, obowiązujące zasady, obyczaje i tradycje (grzybobranie, polowanie). Obejrzą także stroje znajdujące się na wystawie, sprawdzą, co jadano w szlacheckim dworze, jak świętowano i spędzano czas wolny.

Podczas zajęć uczniowie:

 • dowiedzą się, jak ubierali się polski szlachcic i szlachcianka;
 • zapoznają się z zasadami dobrego wychowania obowiązującymi w dawnej Polsce;
 • poznają najważniejsze zwyczaje związane z polowaniem, np. granie na rogu;
 • nauczą się nakrywać do stołu;
 • będą mogli przymierzyć strój z epoki.

***

Adam Mickiewicz i jego tajemniczy rękopis
Sale: Salon romantyczny, Mickiewicz, Biblioteka, Rękopis, Epoka i sala warsztatowa
English / Deutsch

Uczeń wykorzystuje w omawianiu sensów tekstów literackich elementy wiedzy o twórcy, kulturze, otaczającym go świecie.

Skąd w naszym Muzeum wziął się rękopis Pana Tadeusza? Jakie były jego dzieje? Na zajęciach uczniowie poznają Adama Mickiewicza i dowiedzą się, jak wyglądało i ile czasu zajmowało kiedyś pisanie książki. Obejrzą także piękną szkatułę, w której był przechowywany Pan Tadeusz i spróbują rozwiązać ukryte w niej zagadki.

Podczas zajęć uczniowie:

 • poznają pasjonującą historię życia Adama Mickiewicza i rękopisu Pana Tadeusza;
 • dowiedzą się, jakie były dawne materiały piśmiennicze;
 • spróbują swoich sił w kaligrafii.

***

Gdy cesarz Napoleon... Historia Polski na przełomie XVIII i XIX wieku
Sale: Epoka, Salon romantyczny, Mickiewicz, Biblioteka, Rękopis i sala warsztatowa

Uczeń sytuuje w czasie I, II i III rozbiór Rzeczypospolitej i wskazuje na mapie zmiany terytorialne po każdym rozbiorze; przedstawia stosunek Napoleona do sprawy polskiej oraz postawę Polaków wobec Napoleona.

Lekcja jest opowieścią o historii rozbiorów oraz walki o utrzymanie, a potem odzyskanie niepodległości, o Legionach Polskich we Włoszech. Uczniowie dowiedzą się także, co cesarz Napoleon zrobił dla Polski, a czego zrobić nie chciał lub nie zdołał. Zajęcia ilustrowane są dziełami sztuki z epoki i multimediami.

Podczas zajęć uczniowie:

 • dowiedzą się, dlaczego Polska znalazła się pod zaborami;
 • posłuchają o tym, jak działali Polacy, próbując odzyskać niepodległość;
 • obejrzą przedmioty z końca XVIII i początku XIX wieku oraz poznają ich znaczenie i historię.

* * *

Rozmarzony Hrabia i leśne kobierce. O języku obrazów w Panu Tadeuszu
Sala wystawy czasowej Księgi Pana Tadeusza

W Księdze III Pana Tadeusza Mickiewicz opisuje, jak soplicowskie grzybobranie widzi Hrabia. Ten marzyciel postrzega las jako scenę teatru, runo leśne jak kolorowe dywany a gałęzie drzew jako ściany kolorowych namiotów. Uczestnicy lekcji przyjrzą się motywom, które autorzy plakatów prezentowanych na wystawie wybrali z tekstu Mickiewicza. Zastanowią się, jak czyta tekst ilustrator i czy jego działanie można porównać z pracą tłumacza?

Podczas zajęć uczniowie:

 • poznają język poetycki Adama Mickiewicza;
 • zapoznają się z warsztatem artysty ilustratora;
 • dowiedzą się, na czym polegają konwencja i styl w tekstach oraz w obrazach.

uczniowie klas IV–VI szkół podstawowych
najnowsza historia polski

Misja: Polska. Trudny XX wiek
Wystawa Misja: Polska
English / Deutsch

Kształtowanie więzi z krajem ojczystym, świadomości obywatelskiej, postawy szacunku i odpowiedzialności za własne państwo, utrwalanie poczucia godności i dumy narodowej.

II wojna światowa, a potem trudne czasy komunizmu, droga Polaków do wolności i patriotyzm to tematy, które są przedstawione w sposób nowoczesny i zajmujący. Zajęcia prowadzone będą z wykorzystaniem wątków sensacyjnych i przygodowych (biografia polskiego Jamesa Bonda – emisariusza Jana Nowaka-Jeziorańskiego), nowoczesnych technologii (Oculus, film, komiks), różnorodnych mediów (film, animacja, komiks) oraz unikatowych eksponatów muzealnych.

Podczas zajęć uczniowie:

 • poznają biografie wybitnych Polaków takich jak: „Zośka”, „Alek”, „Rudy”, Witold Pilecki, Jan Paweł II, bohaterowie Solidarności;
 • poznają wojenne przygody Jana Nowaka-Jeziorańskiego;
 • poszybują w powietrzu przy pomocy technologii Oculus.

***

„Maluchem” w przeszłość. Historia mojej rodziny
Wystawa Misja: Polska
English / Deutsch

Uczeń zbiera informacje na temat historii swojej rodziny, gromadzi i opowiada o pamiątkach rodzinnej przeszłości.

Dziadkowie i rodzice dzisiejszych uczniów żyli w PRL-u. Jak więc wyglądała ich codzienność? Czym zajmowali się w czasie wolnym? Czy w tym okresie działo się coś ważnego w Polsce i na świecie? Jak różnił się ich zwyczajny dzień od naszych współczesnych?

Podczas zajęć uczniowie:

 • dowiedzą się, czym była PRL;
 • sporządzą drzewo genealogiczne swojej rodziny;
 • zobaczą, jak wyglądało życie codzienne ich dziadków.

***

Skarby naszej historii. Opowieść o kulturze polskiej XIX wieku
Wystawa Misja: Polska
English / Deutsch

Uczeń wyjaśnia, dlaczego należy szanować dziedzictwo historyczne.

Opowieść o tym, w jaki sposób moneta z czasów Bolesława Krzywoustego, obraz Jana Matejki, szabla polskiego szlachcica i grafika Jana Piotra Norblina pomogły przetrwać trudne czasy niewoli i braku państwowości. Uczestnicy zastanowią się, dlaczego kultura i sztuka są ważne dla żołnierza i informatyka, dla polonisty i historyka, a także dla ucznia. Opowieść ilustrowana jest eksponatami muzealnymi: obrazami, numizmatami, bronią i grafikami.

Podczas zajęć uczniowie:

 • zobaczą skarby kultury polskiej: obrazy XIX-wiecznych mistrzów i kilkusetletnie numizmaty;
 • zapoznają się z kolekcją dzieł sztuki Jana Nowaka-Jeziorańskiego;
 • dowiedzą się, jakie znaczenie dla podtrzymania ducha narodowego miała kultura w czasach rozbiorów.

* * *

>>cennik oraz informacje dotyczące rezerwacji