Szkoła podstawowa (klasy VII), gimnazjum i ponadgimnazjalna

lekcje muzealne
dla szkół podstawowych (klasa VII), gimnazjów i ponadgimnazjalnych

Zajęcia odbywają się w wybranej sali na ekspozycji oraz w sali warsztatowej. Część lekcji może być przeprowadzona w językach angielskim lub niemieckim (zaznaczone przy tematach).

Pełna oferta w PDF jest do pobrania na końcu strony.

Cennik oraz informacje dotyczące rezerwacji na stronie o lekcjach muzealnych.

uczniowie klas VII szkół podstawowych i gimnazjów
Pan Tadeusz i epoka romantyzmu

Romantyzm. Niezwykła epoka
Sale: Epoka, Salon Romantyczny, Mickiewicz, Biblioteka, Rękopis i sala warsztatowa
English / Deutsch

Uczeń dostrzega w czytanych utworach cechy charakterystyczne określonej epoki (romantyzm). Świadomie odbiera muzykę – rozpoznaje cechy utworu muzycznego. Rozróżnia style i kierunki architektury i sztuk plastycznych.

Przełom XVIII i XIX wieku to dla Europy czas burzliwych przemian, które doprowadziły do narodzenia się postawy romantycznej. Uczniowie dowiedzą się, gdzie romantyczni artyści prezentowali swoje dzieła oraz jakie wydarzenia ich inspirowały. Bogaty audiowizualny materiał edukacyjny pozwoli na przyswojenie wielu treści w ciekawy sposób.

Podczas zajęć uczniowie:

 • odnajdą w panoramie epoki wydarzenia z historii Polski, które opisywał Adam Mickiewicz;
 • zobaczą rękopis Pana Tadeusza i poznają jego historię;
 • dowiedzą się, czym był salon romantyczny i jaką pełnił funkcję;
 • posłuchają romantycznej muzyki i poznają najważniejsze motywy malarskie epoki.

***

Od rozbiorów do powstania listopadowego
Sale: Epoka, Salon romantyczny, Mickiewicz, Biblioteka, Rękopis i sala warsztatowa

Uczeń charakteryzuje okres konstytucyjny Królestwa Polskiego – ustrój (w teorii i praktyce), osiągnięcia w kulturze i edukacji; przedstawia przyczyny wybuchu powstania listopadowego, charakteryzuje główne nurty oraz postacie Wielkiej Emigracji i ruch spiskowy w kraju.

Adam Mickiewicz epokę napoleońską pamiętał, przeżył i opisał w Panu Tadeuszu – utworze, który powstał cztery lata po upadku powstania listopadowego. Życie Adama Mickiewicza i akcja narodowej epopei stają się pretekstem do opowiedzenia dziejów Polski, której nie było mapie.

Podczas zajęć uczniowie:

 • poznają fragment historii Polski od rozbiorów do powstania listopadowego;
 • zobaczą historię Polski na portretach, w starych rękopisach i fragmentach mundurów i strojów;
 • dzięki aplikacjom i filmom przeniosą się 200 lat wstecz.

***

Stał dwór... Opowieść o Polsce szlacheckiej
Sale: Szlachta, Dom i Wolność i sala warsztatowa

Poznanie, identyfikacja i poszanowanie tradycji oraz dziedzictwa narodowego.

W czasie zajęć uczestnicy przyjrzą się dworowi szlacheckiemu z zewnątrz i od środka, poznają mieszkańców i ich zwyczaje, dowiedzą się, jak spędzali czas wolny i jak świętowali, co jadali i w co się ubierali. Spróbują odkryć swoją tożsamość narodową, sięgając do barwnej przeszłości ojczyzny.

Podczas zajęć uczniowie:

 • poznają układ wnętrza typowego polskiego dworku szlacheckiego;
 • usłyszą o najciekawszych potrawach staropolskiej kuchni;
 • poznają najważniejsze elementy szlacheckiego stroju;
 • nauczą się podstawowych zasad savoir-vivre przy stole.

  * * *

  Rozmarzony Hrabia i leśne kobierce. O języku obrazów w Panu Tadeuszu
  Sala wystawy czasowej Księgi Pana Tadeusza

  W Księdze III Pana Tadeusza Mickiewicz opisuje, jak soplicowskie grzybobranie widzi Hrabia. Ten marzyciel postrzega las jako scenę teatru, runo leśne jak kolorowe dywany a gałęzie drzew jako ściany kolorowych namiotów. Uczestnicy lekcji przyjrzą się motywom, które autorzy plakatów prezentowanych na wystawie wybrali z tekstu Mickiewicza. Zastanowią się, jak czyta tekst ilustrator i czy jego działanie można porównać z pracą tłumacza?

  Podczas zajęć uczniowie:

  • poznają język poetycki Adama Mickiewicza;
  • zapoznają się z warsztatem artysty ilustratora;
  • dowiedzą się, na czym polegają konwencja i styl w tekstach oraz w obrazach.

  uczniowie klas VII szkół podstawowych i gimnazjów
  Najnowsza historia polski

  Nie będziemy bierni. Polskie Państwo Podziemne
  Wystawa Misja: Polska
  English / Deutsch

  Uczeń wyjaśnia, uwzględniając wielonarodowe tradycje Polski, jaki wpływ na kształtowanie narodu mają wspólne dzieje, kultura, język i tradycja.

  Podczas zajęć uczniowie poznają tajne struktury Państwa Polskiego Podziemnego i jego wielowątkową działalność, a także sensacyjne przygody żołnierzy i kontakty z rządem polskim w Londynie. Wszystko to pokazane jest przez pryzmat biografii dwóch wojowników o wolność: Jana Nowaka-Jeziorańskiego i Władysława Bartoszewskiego.

  Podczas zajęć uczniowie:

  • obejrzą druki wojenne i inne dokumenty Polskiego Państwa Podziemnego;
  • poznają różne aspekty działalności tajnych struktur państwa polskiego w czasie II wojny światowej;
  • odkryją sensacyjną, wojenną biografię słynnego „Kuriera z Warszawy”;
  • przeżyją pasjonującą przygodę, biorąc udział z zabawie bazującej na zasadach escape room.

  ***

  Opowieści spod lady. O życiu w PRL
  Wystawa Misja: Polska
  English / Deutsch

  Uczeń wyszukuje oraz porównuje informacje pozyskane z różnych źródeł i formułuje wnioski.

  Życie codzienne PRL-u jest inne i odległe, ale też ważne – można je zrozumieć przez różne aspekty życia codziennego (samochód Maluch, meblościanka, kartki na mięso, siatka na zakupy, kolejka w sklepie, Pewex, płyta winylowa) i politycznego (rozmowa kontrolowana, ZOMO, cenzura, obóz internowania, godzina policyjna). Uczniowie poznają tamte czasy przez multimedialną ekspozycję, przedmioty codziennego użytku i losy bohaterów wystawy Misja: Polska.

  Podczas zajęć uczniowie:

  • poznają różne aspekty życia codziennego w PRL-u;
  • podyskutują o różnych znaczeniach pojęcia wolność;
  • zagrają w grę, która pomoże zrozumieć codzienność zwykłych obywateli.

  ***

  Rozmowa kontrolowana. Inwigilacja w PRL
  Wystawa Misja: Polska
  English / Deutsch

  Uczeń omawia funkcje i wyjaśnia znaczenie środków masowego przekazu w życiu obywateli.

  Podsłuchiwane rozmowy, wszechobecna cenzura, brak wolnych mediów, szpiegowanie, donosicielstwo i siatka tajnych agentów – to była codzienność obywateli powojennej, komunistycznej Polski. Jak wyglądało życie, w którym brakowało wolności słowa i swobód obywatelskich? Dlaczego wolne media są niezbędne w demokratycznym społeczeństwie? Jak się żyło w kraju, do którego prawdziwe informacje docierały przez ulotki zrzucane z przybyłych zza „żelaznej kurtyny” balonów?

  Podczas zajęć uczniowie:

  • poznają mechanizmy działania cenzury;
  • zrozumieją, na czym polegała działalność agentów i tajnych współpracowników;
  • porozmawiają o roli wolnych mediów w demokratycznym państwie;
  • poszybują w powietrzu przy pomocy technologii Oculus.

  ***

  Czas niebytu. Kultura polska pod zaborami
  Wystawa Misja: Polska
  English / Deutsch

  Uczeń omawia położenie Polaków w zaborach pruskim i austriackim; charakteryzuje główne nurty oraz postacie Wielkiej Emigracji i ruch spiskowy w kraju. Uczeń opisuje formowanie się nowoczesnej świadomości narodowej Polaków.

  Polska pod zaborami: Adam Mickiewicz pisze Pana Tadeusza, Jan Matejko maluje Bitwę pod Grunwaldem, a Józef Maksymilian Ossoliński zakłada Ossolineum. Opowieść o tym, jak kultura, sztuka i historia kształtowały świadomość narodową Polaków w okresie rozbiorów ilustrowana malarstwem i grafiką polskich twórców, a także pamiątkami z wieków wcześniejszych: monetami z okresu pierwszych Piastów i fragmentami uzbrojenia rycerza husarii.

  Podczas zajęć uczniowie:

  • zobaczą skarby kultury polskiej: obrazy XIX wiecznych mistrzów czy kilkusetletnie numizmaty;
  • zapoznają się z kolekcją dzieł sztuki Jana Nowaka-Jeziorańskiego;
  • dowiedzą się, jakie znaczenie dla podtrzymania ducha narodowego miała kultura w czasach rozbiorów.

  ***

  uczniowie szkół ponadgimnazjalnych
  Pan Tadeusz i epoka romantyzmu

  Los romantyka
  Sale: Epoka, Salon romantyczny, Mickiewicz, Biblioteka, Rękopis i sala warsztatowa
  English / Deutsch

  Uczeń określa problematykę poznanych tekstów oraz jej związek z programami epoki literackiej, zjawiskami społecznymi, historycznymi, egzystencjalnymi i estetycznymi.

  Romantyzm to wielka literatura, teatr, muzyka i malarstwo, ale to także ludzie, którzy w tej epoce tworzyli. Za figurami wielkich wieszczów narodowych kryją się osoby z bardzo ciekawą historią. W czasie zajęć młodzież dowie się, jak wyglądało życie polskich romantyków, cofając się w czasie o 200 lat.

  Podczas zajęć uczniowie:

  • scharakteryzują epokę romantyzmu i postawę romantyczną;
  • poznają wielkich wieszczów z nieznanej – prywatnej – strony;
  • odwiedzą bibliotekę, obejrzą prace malarskie i posłuchają fragmentów oper;
  • przy użyciu kart pracy rozwiążą ciekawe zadania.

  ***

  Zapraszamy do Soplicowa!
  Sale: Szlachta, Dom, Wolność i sala warsztatowa
  English / Deutsch

  Uczeń charakteryzuje sarmatyzm jako ideologię i styl życia polskiej szlachty.

  W trakcie zajęć uczniowie dowiedzą się, czym był sarmatyzm i jaki miał wpływ na polską kulturę. Ekspozycja i bogaty materiał audiowizualny przybliżają m.in. zagadnienia: mody, budowy dworu, polowania czy kultury stołu.

  Podczas zajęć uczniowie:

  • dowiedzą się, jak wyglądało życie szlachcica (czas wolny, codzienne obowiązki, sejmiki);
  • poznają elementy ubioru, które tworzyły polski strój narodowy;
  • dowiedzą się, na czym polegała słynna polska gościnność.

  * * *

  Rozmarzony Hrabia i leśne kobierce. O języku obrazów w Panu Tadeuszu
  Sala wystawy czasowej Księgi Pana Tadeusza

  W Księdze III Pana Tadeusza Mickiewicz opisuje, jak soplicowskie grzybobranie widzi Hrabia. Ten marzyciel postrzega las jako scenę teatru, runo leśne jak kolorowe dywany a gałęzie drzew jako ściany kolorowych namiotów. Uczestnicy lekcji przyjrzą się motywom, które autorzy plakatów prezentowanych na wystawie wybrali z tekstu Mickiewicza. Zastanowią się, jak czyta tekst ilustrator i czy jego działanie można porównać z pracą tłumacza?

  Podczas zajęć uczniowie:

  • poznają język poetycki Adama Mickiewicza;
  • zapoznają się z warsztatem artysty ilustratora;
  • dowiedzą się, na czym polega konwencja i styl w tekstach i w obrazach.

  uczniowie szkół ponadgimnazjalnych
  Najnowsza historia polski

  Kurier z Warszawy w płonącej Europie
  Wystawa Misja: Polska
  English / Deutsch

  Uczeń opisuje strukturę polityczną i wojskową oraz działalność polskiego państwa podziemnego i ocenia historyczną rolę Armii Krajowej.

  Jest to opowieść o Polsce podczas II wojnie światowej widzianej z perspektywy tajnego kuriera – emisariusza Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Z jednej strony okupacja niemiecka i powstanie warszawskie, z drugiej rzeczywistość wojennego Londynu wraz Rządem Rzeczypospolitej na uchodźstwie i brytyjskimi politykami, z Winstonem Churchillem włącznie. Sensacyjne wątki wojennej biografii Kuriera z Warszawy są znakomitym pretekstem do zrozumienia trudnej historii Polski w latach 1939–1945.

  Podczas zajęć uczniowie:

  • poznają strukturę Polskiego Państwa Podziemnego;
  • dowiedzą się, jakie wojenne przygody miał legendarny i tajny emisariusz Jan Nowak-Jeziorański;
  • podejmą próbę zrozumienia, dlaczego w czasie wojny tak ważne były kryptonimy i pseudonimy;
  • przeżyją pasjonującą przygodę, biorąc udział z zabawie bazującej na zasadach escape room. 

  ***

  Panowie w prochowcach. O działalności Służb Bezpieczeństwa w komunistycznej Polsce
  Wystawa Misja: Polska
  English / Deutsch

  Uczeń charakteryzuje system represji stalinowskich w Polsce i ocenia jego skutki; charakteryzuje realia życia gospodarczego i społecznego PRL-u; charakteryzuje działalność opozycji w PRL-u.

  Władysław Bartoszewski inwigilowany był w sumie przez 418 funkcjonariuszy Służb Bezpieczeństwa. Jak wyglądało życie w stalinowskim więzieniu i w obozie internowania? Jak służby bezpieczeństwa pozyskiwały agentów? Dlaczego podsłuchiwano rozmowy telefoniczne i jak wyglądało „życie na podsłuchu”, pod ciągłą obserwacją? Odpowiedź na te wszystkie pytanie poznamy na przykładzie biografii Władysława Bartoszewskiego.

  Podczas zajęć uczniowie:

  • zrozumieją mechanizmy działania UB i SB w komunistycznej Polsce;
  • poznają różne sposoby inwigilacji społeczeństwa;
  • zagrają w grę pozwalającą zrozumieć psychologiczne aspekty działania służb bezpieczeństwa w kraju komunistycznym.

  ***

  Proletariusze wszystkich krajów, łączcie się! O życiu w PRL-u
  Wystawa Misja: Polska
  English / Deutsch

  Uczeń charakteryzuje kulturę i życie codzienne w Polsce Ludowej. Filmy wyświetlane na ekranach, gry, multimedialne aplikacje i pamiątki minionej epoki pokazują, jak żyli zwykli ludzie po II wojnie światowej w Polsce. Z jakimi problemami się zmagali? Jak radzili sobie z codziennością komunizmu? Co ich cieszyło? Czy mogli podróżować i dlaczego zwykłe zakupy były niezwykłym wyzwaniem?

  Podczas zajęć uczniowie:

  • dowiedzą się, jak wyglądało życie codzienne w Polsce po II wojnie światowej;
  • zobaczą, jak komunizm wpływał na codzienność obywateli;
  • zagrają w gry, które przeniosą ich w tamte czasy.

  ***

  Kto ratuje jedno życie – ratuje cały świat
  Wystawa Misja: Polska
  English / Deutsch

  Uczeń charakteryzuje politykę III Rzeszy wobec społeczeństw okupowanej Europy, w tym nazistowski plan eksterminacji Żydów oraz innych narodowości i grup społecznych; opisuje postawy społeczeństwa polskiego wobec Holokaustu. Czy przez pryzmat małej karteczki pochodzącej z 1944 roku z kwotą, datą i podpisem, można zrozumieć Holokaust? Czy w zrozumieniu tego tematu pomogą medal i dyplom Sprawiedliwego wśród Narodów Świata? Dokumenty z okrutnych lat II wojny światowej są pretekstem do rozmowy i pomocą w zrozumieniu istoty zagłady Żydów.

  Podczas zajęć uczniowie:

  • zobaczą cudem ocalałe dokumenty z okresu II wojny światowej oraz druki wojenne;
  • poznają pojęcie Holokaustu;
  • poznają formy pomocy Żydom (m. in. działalność Żegoty).

  powtórka dla maturzystów
  PAN TADEUSZ I EPOKA ROMANTYZMU

  Pan Tadeusz. Konteksty epopei
  Sale: Epoka, Salon romantyczny, Mickiewicz, Biblioteka, Rękopis i Galeria Ossolińska

  Uczeń wykorzystuje w interpretacji utworów literackich potrzebne konteksty, szczególnie kontekst historyczno-literacki, historyczny, polityczny, kulturowy, filozoficzny, biograficzny.

  Specjalne zajęcia dla uczniów, przygotowujących się do matury z języka polskiego.

  Podczas zajęć młodzież usystematyzuje wiedzę o:

  • epoce romantyzmu, z nastawieniem na różnice pomiędzy Polską a innymi krajami Europy;
  • kontekstach politycznym i kulturowym napisania Pana Tadeusza;
  • elementach składających się na pełny tytuł epopei; bohaterze romantycznym i jego przeobrażeniach (na przykładzie Wertera, Konrada oraz księdza Robaka).

  ***

  Pan Tadeusz. Świat przedstawiony
  Sale: Szlachta, Dom, Znaczenie, Wolność

  Uczeń stosuje w analizie podstawowe pojęcia z zakresu poetyki; odczytuje rozmaite sensy dzieła; dokonuje interpretacji porównawczej.

  Specjalne zajęcia dla uczniów, przygotowujących się do matury z języka polskiego.

  Podczas zajęć młodzież usystematyzuje wiedzę o:

  • najważniejszych bohaterach Pana Tadeusza, ze szczególnym uwzględnieniem Księdza Robaka jako bohatera romantycznego;
  • szlachcie jako bohaterze zbiorowym epopei;
  • zróżnicowaniu stanu szlacheckiego (porównując dworek w Soplicowie z zaściankiem Dobrzyńskich);
  • indywidualizacji języka bohaterów epopei.

  powtórka dla maturzystów
  najnowsza historia polski

  Polskie Państwo Podziemne
  Wystawa Misja: Polska

  Uczeń opisuje opisuje międzynarodowe uwarunkowania działalności polskiego rządu na uchodźstwie; opisuje organizację polskiego państwa podziemnego oraz różne formy ruchu oporu, ze szczególnym uwzględnieniem działalności Armii Krajowej; wyjaśnia uwarunkowania polityczne i charakteryzuje czyn zbrojny powstania warszawskiego.

  Specjalne zajęcia dla uczniów, przygotowujących się do matury z historii.

  Podczas zajęć młodzież usystematyzuje wiedzę o:

  • rządzie na uchodźstwie, jego znaczeniu politycznym i kontaktach z krajem;
  • Polskim Państwie Podziemnym i jego strukturach organizacyjnych;
  • różnych formy ruchu oporu, ze szczególnym uwzględnieniem Armii Krajowej;
  • przebiegu Powstania Warszawskiego.

  ***

  >>>cennik oraz informacje dotyczące rezerwacji