Wydarzenia

Muzeum Pana Tadeusza
PROGRAM WYDARZEŃ na sezon 2017/2018

Muzeum Pana Tadeusza zaprasza nie tylko na wystawy stałe Rękopis „Pana Tadeusza” i Misja: Polska, ale również na wydarzenia w ramach bogatego programu edukacyjnego i artystycznego, który poszerza tematy podejmowane na ekspozycjach i pozwala na podjęcie realnego dialogu z najciekawszymi wątkami kultury współczesnej.


wydarzenia cykliczne

Spotkania, wykłady, warsztaty 


koncerty kameralne