III Festiwal Tradycji Literackich

III Festiwal Tradycji Literackich
Krasiński/Zapolska/Gombrowicz

 • wrzesień–grudzień 2019

Kolejna edycja Festiwalu Tradycji Literackich prezentuje sylwetki trojga pisarzy poprzez zestawienie w zaskakujący sposób najważniejszych wątków ich twórczości i poszukiwanie nieoczywistych powiązań między nimi.

>>Więcej informacji o Festiwalu Tradycji Literackich 


Program wydarzeń

Wrzesień

 • 20 września 2019 (piątek), godz. 19.00
  Noc Księgarń. Spotkanie z laureatką Nagrody Literackiej im. Witolda Gombrowicza
 • goście: Olga Hund (laureatka Nagrody Literackiej im. Witolda Gombrowicza), Tomasz Tyczyński (Muzeum Gombrowicza we Wsoli, kurator Nagrody)
  prowadzenie: Maria Marszałek
 • współpraca: Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli
 • wstęp bezpłatny, liczba miejsc ograniczona księgarnia Popiół i Diament
 • >>więcej informacji

Podczas festiwalu „Opętani Literaturą”, 15 września 2019 roku, została przyznana kolejna Nagroda Literacka im. Witolda Gombrowicza. Już kilka dni później w Muzeum Pana Tadeusza porozmawiamy z laureatką, Olgą Hund oraz z Tomaszem Tyczyńskim, pomysłodawcą i sekretarzem kapituły Nagrody.

 • 27 września 2019 (piątek), godz. 17.00
  Echa
  Leśnych. Aktualność partyzanckiej twórczości Tadeusza Różewicza na podstawie niepublikowanych fragmentów sztuk. Spotkanie i projekcja spektaklu Do piachu w reż. Kazimierza Kutza
 • goście: Arkadiusz Bagłajewski, Krzysztof Kopka, Andrzej Skrendo, Marta Streker, Agnieszka Wolny-Hamkało
  prowadzenie: Maria Marszałek
 • współpraca: Teatr Polski we Wrocławiu
 • wstęp bezpłatny, liczba miejsc ograniczona, wejściówki do odebrania w kasach muzeum przed spotkaniem
  kino Popiół i Diament
 • >>więcej informacji

Rozmowa o dramatach Tadeusza Różewicza i o powracających w nich wątkach. Punktem wyjścia są niepublikowane fragmenty sztuk z archiwum Ossolineum. Okazją do spotkania będzie premiera Leśnych. Apokryfu w Teatrze Polskim we Wrocławiu.

_____________________________________________

Listopad

 • 2 listopada 2019 (sobota), godz. 12.00
  Prześmiech. Warsztaty rodzinne z Zeszytem do poezji
 • prowadzenie: Maria Marszałek, Adriana Myśliwiec
 • dla dzieci w wieku 6–12 lat z rodzicami
 • wstęp bezpłatny, liczba miejsc ograniczona

Tegoroczny Zeszyt do poezji to inspirowana Gombrowiczem instrukcja dla młodego twórcy. Zabawa jest podzielona na etapy: wybór interesujących motywów, ich przetwarzanie, układanie w konfiguracje, synteza, poszukiwanie skojarzeń językowych i wizualnych.

 • 16 listopada 2019 (sobota), godz. 11.00–18.00
  Warsztaty dramatopisarskie dla młodzieży od 16 lat i dorosłych
 • prowadzenie: Marzena Sadocha
 • zapisy: Monolog (do 1800 znaków ze spacjami) inspirowany cytatem: „gdyby to można tak życiu powiedzieć: daj mi spokój, ale ono włazi na kark jak hydra – i zdławi” (G. Zapolska, Moralność pani Dulskiej) należy przesłać do 31 października 2019 na adres: gabinetliteracki@ossolineum.pl. Listę zakwalifikowanych ogłosimy do 10 listopada 2019.
 • >>więcej informacji

Warsztaty dramatopisarskie prowadzone przez Marzenę Sadochę, reżyserkę, byłą dramaturżkę Teatru Polskiego we Wrocławiu.

 • 22 listopada 2019 (piątek), godz. 16.00
  Wernisaż wystawy #Zapolska
 • kuratorka: Anita Soroko
 • wstęp wolny
 • >>więcej informacji

Wystawa prezentuje aktualność fenomenu Gabrieli Zapolskiej – aktorki, kolekcjonerki i pisarki, która w życiu kierowała się śmiałością przełamywania konwenansów i determinacją w dążeniu do samorealizacji.

 • 22 listopada 2019 (piątek), godz. 20.00
  Podróż, pierwiastek wolności. Slam poetycki inspirowany twórczością Zygmunta Krasińskiego, Gabrieli Zapolskiej i Witolda Gombrowicza
 • prowadzenie: Aleksandra Bielecka, Natalia Owoc 
 • wstęp i udział bezpłatny, liczba miejsc ograniczona, zgłoszenia: gabinetliteracki@ossolineum.pl lub bezpośrednio przed wydarzeniem
 • >>więcej informacji

Zapraszamy do przedstawienia utworów interpretujących w dowolny sposób motyw podróży, powrotów i zarządzania karierą. Zachęcamy do inspiracji utworami Krasińskiego, Zapolskiej, czy Gombrowicza – ale nieobowiązkowo.

 • 23–24 listopada 2019 (sobota–niedziela), godz.10.00–16.00
  Menażeria ludzka – warsztaty poezji miganej
 • dla młodzieży od 16 lat i dorosłych prowadzenie: Arkadiusz Bazak
 • wstęp bezpłatny, liczba miejsc ograniczona, obowiązują zapisy: gabinetliteracki@ossolineum.pl
 • >>więcej informacji

Działania twórcze z obszaru poezji w PJM, pantomimy i techniki visual vernacular, tym razem poświęcone przerysowanym, groteskowym typom bohaterów utworu Gabrieli Zapolskiej Koteczek. Dla osób Głuchych i słyszących.

 • 28 listopada 2019 (czwartek), godz. 14.00–18.00
  Krasiński/Zapolska/Gombrowicz w szkole, w muzeum i w teatrze – konferencja
 • wstęp bezpłatny, liczba miejsc ograniczona
 • >>więcej informacji

Do udziału w konferencji chcemy zaprosić nauczycieli, naukowców i artystów. Cel: wymienić doświadczenia i zainspirować pozostałych uczestników do wprowadzenia nowych elementów do swojego warsztatu.

 • 30 listopada–1 grudnia 2019 (sobota–niedziela), godz. 12.00–16.00
  Czarna komedia. Warsztaty aktorskie dla dorosłych
 • prowadzenie: Beata Rakowska
 • wstęp bezpłatny, liczba miejsc ograniczona, obowiązują zapisy: gabinetliteracki@ossolineum.pl
 • >>więcej informacji

Działania teatralne przygotowane we współpracy z Uniwersytetem Trzeciego Wieku. Jako materiał wyjściowy do przygotowania etiud teatralnych zostaną wykorzystane teksty Zygmunta Krasińskiego, Gabrieli Zapolskiej i Witolda Gombrowicza poświęcone narzekaniu na własne zdrowie.

 • 30 listopada 2019 (sobota), godz. 10.00–16.00
  Warsztaty dla tłumaczy inspirowane utworami Zygmunta Krasińskiego
 • prowadzenie: Charles S. Kraszewski
 • zapisy: Biogram i krótki opis doświadczenia translatorskiego prosimy przesłać na adres: gabinetliteracki@ossolineum.pl
 • >>więcej informacji

Warsztaty dla tłumaczy literatury z języka angielskiego na polski i polskiego na angielski poprowadzi Charles S. Kraszewski, autor przekładów m.in. Dziadów i sonetów Adama Mickiewicza, dramatów Zygmunta Krasińskiego i Juliusza Słowackiego.

_____________________________________________

Grudzień 2019

 • 1 grudnia 2019 (niedziela), godz. 16.00
  Spotkanie z tłumaczem Charlesem S. Kraszewskim
 • prowadzenie: Dobromiła Jankowska
 • wstęp bezpłatny, liczba miejsc ograniczona
  księgarnia Popiół i Diament
 • >>więcej informacji

Zapraszamy na spotkanie z Charlesem S. Kraszewskim, poetą i tłumaczem z literatury polskiej, czeskiej i słowackiej. Przetłumaczył na angielski m.in. pełny tekst Dziadów. Jego przekład Odprawy posłów greckich Jana Kochanowskiego został zrealizowany w Teatrze Globe w Londynie. Obecnie pracuje nad angielskimi wersjami poezji Ignacego Krasickiego i Tytusa Czyżewskiego.

 • 8 grudnia 2019 (niedziela), godz. 12.00
  Oprowadzanie kuratorskie po wystawie #Zapolska
 • prowadzenie: Anita Soroko
 • wstęp bezpłatny, liczba miejsc ograniczona
 • >>więcej informacji

 • 8 grudnia 2019 (niedziela), godz. 13.00
  Pokaz poezji w Polskim Języku Migowym w wykonaniu uczestników warsztatów Menażeria ludzka
 • wstęp bezpłatny, liczba miejsc ograniczona

_____________________________________________

Program filmowy 
GOMBROWICZ. „KTO CZYTA, TEN ŻYJE”

kuratorka: Adriana Prodeus

Każdy seans składa się z dwóch filmów – krótkiego i długiego metrażu – inspirujących do rozmowy i wprowadzających motywy dyskutujące z Gombrowiczem.

Na wszystkie seanse wstęp bezpłatny, liczba miejsc ograniczona, wejściówki do odebrania w kasach muzeum przed spotkaniem

>>więcej informacji

 • 15 listopada 2019 (piątek), godz. 17.00
  Strachy, 1938, reż Eugeniusz Cękalski, Karol Szołowski i Bibliofil, 1958, reż. Agnieszka Osiecka

 • 16 listopada 2019 (sobota), godz. 17.00
  Historia pewnej miłości, 1974, reż. Wojciech Wiszniewski i Elementarz,1976, reż. Wojciech Wiszniewski

 • 22 listopada 2019 (piątek), godz. 17.00
  Wieczne pretensje, 1974, reż. Grzegorz Królikiewicz i Fochy, 2005, reż. Anna Karasińska

 • 23 listopada 2019 (sobota), godz. 17.00
  Femina, 1990, reż. Paweł Szulkin i Mięso (Ironica), 1993, reż. Piotr Szulkin

 • 29 listopada 2019 (piątek), godz. 17.00
  O dwóch takich co nic nie ukradli, 1999, reż. Łukasz Wylężałek i Film o sztuce biurowej, 1975, reż. Julian Antonisz

 • 30 listopada 2019 (sobota), godz. 17.00
  Dom wariatów, 1984, reż. Marek Koterski i Argentyna, 1970, reż. Radosław Piwowarski

 • 6 grudnia 2019 (piątek), godz. 17.00
  Wszystkie nieprzespane noce, 2016, reż Michał Marczak i Przyczynek do teorii językoznawstwa, 1972, reż. Filip Bajon

 • 7 grudnia 2019 (sobota), godz. 17.00
  Kosmos, 2015, reż. Andrzej Żuławski
  Gośćmi pokazu filmu Kosmos będą: Klementyna Suchanow i Jerzy Jarzębski.

_____________________________________________

Wydarzenia dodatkowe

 • Poniedziałek Ja. Wtorek Ja. Środa Ja. Czwartek Ja – autoportret
  warsztaty fotograficzne dla uczniów Wrocławskiego Ośrodka Socjoterapii nr 2 we Wrocławiu
  prowadzenie: Alicja Kielan

 • Przedświt
  warsztaty artystyczne dla pacjentów Dolnośląskiego Centrum Zdrowia Psychicznego
  prowadzenie: Maria Marszałek, Adriana Myśliwiec

_____________________________________________
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Partnerzy: Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli, Nagroda Literacka im. Witolda Gombrowicza, Teatr Polski we Wrocławiu, Kino Polska, Studio Filmowe KADR, Wytwórnia Filmów Oświatowych Sp. z.o.o., Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny

Patroni medialni: TVP Kultura, TVP 3 Wrocław, Radio TOK FM, Gazeta Wyborcza Wrocław, Książki. Magazyn do czytania, Booklips.pl, Lubię Czytać, Opętani Czytaniem, Wroclife

__________

Poprzednie edycje Festiwalu Tradycji Literackich: