„Inny był pożar poematu”. Konferencja Naukowa

„Inny był pożar poematu”.
Wątki wspólne w twórczości Juliusza Słowackiego i Zbigniewa Herberta
Konferencja NaukowA w ramach II Festiwalu Tradycji Literackich 

 • 30 listopada 2018 (piątek)

Twórczość Juliusza Słowackiego i Zbigniewa Herberta jest tematem przewodnim drugiego Festiwalu Tradycji Literackich odbywającego się w Muzeum Pana Tadeusza we Wrocławiu między 4 września a 30 listopada 2018 roku. W ramach tegorocznej edycji, wpisującej się tematycznie w ogólnopolskie obchody Roku Herberta, przygotowano wystawę rękopisów Juliusz Słowacki i Zbigniew Herbert komentują Muzeum Pana Tadeusza oraz zaplanowano szereg wydarzeń przybliżających poezję obu twórców różnym kręgom odbiorców, m.in. premierę Wyboru poezji Zbigniewa Herberta opublikowanego w serii Biblioteki Narodowej, konferencję metodyczną dla nauczycieli Dlaczego klasycy? Słowacki i Herbert w szkole, oprowadzania kuratorskie i poetyckie z udziałem aktorów czytających teksty prezentowane na wystawie, warsztaty: translatorskie, teatralne, twórczego pisania, poezji miganej, rodzinne, wernisaż fotografii oraz slam poetycki Słowacki vs. Herbert.

 Bogaty kalendarz festiwalowych imprez zamyka jednodniowa konferencja naukowa „Inny był pożar poematu”. Wątki wspólne w twórczości Juliusza Słowackiego i Zbigniewa Herberta. Do udziału zapraszamy pracowników naukowych, doktorantów i studentów. Pragniemy, by wystąpienia uczestników konferencji dotyczyły szeroko pojętych powinowactw pomiędzy twórczością poetów, jawnych i ukrytych związków łączących światy ich poetyckiej wyobraźni. Interesuje nas również rozpoznawanie wspólnych korzeni refleksji historiozoficznej i koncepcji estetycznych prezentowanych w utworach literackich Słowackiego i Herberta. Chcielibyśmy, by referaty i dyskusje odnosiły się do kwestii: poeta jako sumienie narodowe i jako etyczny trendseter, kultura śródziemnomorska: odwieczny kompleks i źródło dylematów egzystencjalnych, polityczny wymiar wyborów estetycznych poety, poezja jako perspektywa wartości społecznych, historia jako kontekst wiersza, czytelnik jako partner i jako uczeń poety.

Sugerowane obszary badawcze, związane z twórczością Juliusza Słowackiego i Zbigniewa Herberta, to między innymi:

 •  poetyckie powinowactwa i antagonizmy, pojedynki poetów;
 •  badania rękopiśmiennej spuścizny poetów;
 •  kategoria ironii;
 •  poeci wobec władzy: zaborczej i totalitarnej;
 •  wizje polskości i Polaków, tradycje patriotyczne;
 •  wątki profetyczno-apokaliptyczne;
 •  czas, natura i przemijanie jako tematy poezji;
 •  archetyp matki i kobiecości;
 •  wątki angelologiczne;
 •  intermedialność poezji;
 •  poetyckie testamenty;
 •  style odbioru, figury odbiorcy: projektowany czytelnik utworów;

 •  romantycy i klasycy z perspektywy kultury współczesnej: element aprobowanej i kwestionowanej tradycji literackiej.

Na zgłoszenia tematów czekamy do końca października. Streszczenia wystąpień (do 500 znaków ze spacjami) wraz z tytułem i afiliacją należy przesłać na adres: wydarzenia@ossolineum.pl.

Nie przewidujemy opłaty konferencyjnej. Pozytywnie zrecenzowane artykuły zostaną opublikowane w drugim numerze czasopisma „Interpretacje” wydawanego przez Muzeum Pana Tadeusza Zakładu Narodowego im. Ossolińskich bądź w Czasopiśmie Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. Termin nadsyłania tekstów: 1 lutego 2019 (objętość: do 18 tys. zzs). Organizator zapewnia nocleg dla gości spoza Wrocławia.

Organizator:
Muzeum Pana Tadeusza Zakładu Narodowego im. Ossolińskich

Partner:
Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego

Komitet naukowy:
dr Marcin Hamkało, wicedyrektor Zakładu Narodowego im. Ossolińskich
dr hab. Justyna Bajda, prof. UWr

Komitet organizacyjny:
Maria Marszałek
maria.marszalek@ossolineum.pl

Dobromiła Jankowska
dobromila.jankowska@ossolineum.pl

dr Joanna Adamowska
joanna.adamowska@gmail.com

________________________________________________


Festiwal Tradycji Literackich dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.


* * * *

Patronat medialny:

TVP Kultura, TVP 3 Wrocław, Gazeta Wrocławska, Naszemiasto.pl, Radio Luz, O.pl Polski Portal Kultury, Booklips.pl, Wroclife.pl, Radio Wrocław, Radio RAM, Radio Wrocław Kultura