Środy nad książką

Środy nad książką

Cykl spotkań, do których punktem wyjścia są książki dotyczące najnowszej historii Polski: nowe, głośne, budzące kontrowersje, prezentujące różne spojrzenia na wydarzenia, wydawałoby się, oczywiste. Bohaterami spotkań będą ich autorzy: uczeni, publicyści, świadkowie historii, którzy odpowiedzą na pytania prowadzących i publiczności.

 • środy, godz. 17.00
  wstęp wolny

Program na sezon 2017/2018

Najbliższe SPOTKANIE

Idea zjednoczonej Europy była odpowiedzią na przyczyny i konsekwencje II wojny światowej. Czy dzisiaj, po 72 latach pokoju w Europie, integracja jest jeszcze komukolwiek potrzebna? Unia Europejska potrzebna jest dzisiaj całemu światu, a także każdemu krajowi członkowskiemu i ich obywatelom. Potrzebna jest także jej przeciwnikom, którzy, dążąc do jej obalenia, budują swoje – zazwyczaj krótkotrwałe – kariery.

prof. dr hab. Adam Chmielewski – filozof, tłumacz, krytyk literacki i społeczny. Zajmuje się filozofią nauki, filozofią analityczną, etyką, filozofią społeczną i filozofią starożytną. Autor książek: Walc wiedeński i walec europejski (2004), Dwie koncepcje jedności. Interwencje filozoficzno-polityczne (2006), Psychopatologia życia politycznego (2009), Niewspółmierność, nieprzekładalność, konflikt. Relatywizm we współczesnej filozofii analitycznej (2014) oraz przekładów książek m.in. Bertranda Russella, Alasdaira MacIntyre’a, Richarda Shustermana. Autor zwycięskiej aplikacji Wrocławia o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2016.

MINIONE

 • środa, 17 stycznia 2018, godz. 17.00
  Hirszfeldowie – zrozumieć krew
  dr hab. Urszula Glensk

Ludwik Hirszfeld był światowej sławy badaczem grup krwi, twórcą seroantropologii, po 1945 roku założycielem Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu, kandydatem do nagrody Nobla. Jego żona Hanna – wybitnym pediatrą, profesorem Akademii Medycznej, twórczynią wrocławskiej szkoły pediatrycznej. W czasie wojny oboje trafili do warszawskiego getta, gdzie Ludwik Hirszfeld zajmował się m.in. leczeniem chorych na tyfus plamisty, a jego żona kierowała oddziałem niemowlęcym szpitala. Oboje są bohaterami najnowszej książki Urszuli Glensk Hirszfeldowie – zew krwi.

dr hab. Urszula Glensk – literaturoznawczyni zajmująca się non-fiction i krytyką literacką. Pracuje w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego, gdzie prowadzi zajęcia o reportażu i organizuje Studencką Nagrodę im. Ryszarda Kapuścińskiego – Słowa bez Granic. Opublikowała 150 artykułów naukowych i publicystycznych – m.in. w „Znaczeniach”, „Gazecie Wyborczej”, „ResPublice Nowej” i na portalu „Studio Opinii”. Jest stałą recenzentką „Nowych Książek”. Autorka monografii Proza wyzwolonej generacji 1989–1999 (Wydawnictwo Literackie, 2002), Trzy szkice o przewartościowaniach w kulturze (Atut, 2007), Po Kapuścińskim. Szkice o reportażu (Universitas 2012, wyróżnienie „Książka Miesiąca” magazynu literackiego „Książki”), a także współautorką podręcznika creative writing Jak zostać pisarzem? Za książkę Historia słabych. Reportaż i życie w Dwudziestoleciu 1918-1939 otrzymała Nagrodę Historyczną „Polityki” (2015). Za habilitację została wyróżniona Nagrodą Prezesa Rady Ministrów.

 • środa, 13 grudnia 2017, godz. 17.00
  Nie tylko barykady. Opór społeczny w stanie wojennym
  dr Łukasz Kamiński

Wykład poświęcony będzie rozmaitym, częstokroć dziś zapomnianym formom oporu społecznego. Część z nich inspirowana była przez struktury podziemnej „Solidarności“, część powstawała spontanicznie. Dziś nikt nie odpowie już na pytanie, kto np. wymyślił noszenie oporników elektronicznych na znak sprzeciwu wobec WRON. Jak w każdym dramatycznym okresie polskiej historii, ważną rolę w podtrzymywaniu oporu odgrywał humor, ośmieszający pozornie wszechpotężną władzę.

dr Łukasz Kamiński – historyk, absolwent i adiunkt w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego. W latach 2000–2016 w Instytucie Pamięci Narodowej – sprawował różne funkcje w pionie edukacji publicznej (w tym: 2009–2011 dyrektor Biura Edukacji Publicznej, 2011–2016 prezes IPN). Specjalizuje się w historii oporu i opozycji antykomunistycznej w Polsce oraz historii powojennych relacji polsko-czechosłowackich. Autor i współautor ponad pięciuset publikacji naukowych i popularnonaukowych, m.in. Polacy wobec nowej rzeczywistości 1944–1948. Formy pozainstytucjonalnego żywiołowego oporu społecznego 1944–1948 (Toruń 2000), Ponad granicami. Historia Solidarności Polsko-Czechosłowackiej (Wrocław 2009, wspólnie z P. Blažkiem i G. Majewskim), NSZZ „Solidarność“ 1980–1989 t. 2–7 (Warszawa 2010, redaktor wspólnie z G. Waligórą). Członek Rady Muzeum Historii Polski oraz Rady Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności.

 • środa, 15 listopada 2017, godz. 17.00
  Gierek i Jaruzelski – dwa oblicza ludowej Polski
  red. Piotr Gajdziński

Edward Gierek i Wojciech Jaruzelski to dwaj ostatni przywódcy PRL, pierwsi sekretarze Komitetu Centralnego PZPR, wywodzący się z tej samej ideologii, a jednak inni. Piotr Gajdziński w dwóch bestsellerowych biografiach Gierek. Człowiek z węgla i Jaruzelski. Czerwony ślepowron pokazuje ich drogi na szczyty władzy, wizje rozwoju Polski, różnice między technokratą Gierkiem, który otworzył Polskę na świat, jednocześnie ją zadłużając, i generałem Jaruzelskim, który wprowadził w Polsce stan wojenny, potem pokojowo oddał władzę.

Piotr Gajdziński – przez wiele lat publicysta tygodnika „Wprost”, później współpracownik „Rzeczypospolitej” i miesięcznika “Odra” oraz rzecznik prasowy jednego z giełdowych banków. Autor m.in. książek: Imperium plotki czyli amerykańskie śniadanie z niemowląt (2000), Prowokacja. Dyktatorzy, politycy, agenci (2002), Anatomia zbrodni nieukaranej Dlaczego nie rozliczyliśmy się z komunistyczną przeszłością (2006) i Gierek. Człowiek z węgla (2014) i Jaruzelski. Czerwony ślepowron (2016).

 • środa, 4 października 2017, godz. 17.00
  Kresowe Atlantydy – miasta i miasteczka dawnej Polski
  prof. Stanisław Sławomir Nicieja

Seria książek Stanisława Nicieja Kresowa Atlantyda. Historia i mitologia miast kresowych jest szczegółową i fascynującą opowieścią o setkach miast i miasteczek kresowych, która zawiera archiwalne fotografie oraz wspomnienia byłych mieszkańców. W dziewięciu kolejnych tomach cyklu (kolejne powstają) autor wskrzesza świat, którego już nie ma, ale pamięć o nim powinna trwać.

Prof. dr hab. Stanisław Nicieja – historyk i historyk sztuki, profesor nauk humanistycznych, rektor Uniwersytetu Opolskiego, senator. Stypendysta w Nancy i Paryżu (1986), Fundacji Lanckorońskich w Londynie (1990-1991), Fundacji Tadeusza Zabłockiego w Londynie (1992), Polskiej Fundacji Kulturalnej w Londynie (1993). Publikował m.in. w „Zeszytach Historycznych”, „Dziejach Najnowszych”, „Odrze”, „Kresach Literackich”, „Przeglądzie Wschodnim”, „Życiu Literackim”, „Pulsie” i „Orle Białym w Londynie”, „Kwartalniku Historycznym” i „Mówią Wieki”. W latach 1989–1993 zasiadał w Polsko-Ukraińskiej Komisji do spraw Renowacji Cmentarza Łyczakowskiego we Lwowie. Laureat nagród m.in.: „Życia Literackiego” (1989), Polskiej Fundacji Kulturalnej w Londynie im. Edwarda Raczyńskiego (1991). Współautor filmów dokumentalnych o Lwowie, autor serii wielu książek o tym mieście.

patron medialny cyklu: Portal O.pl

Fot. Mateusz Palka