„Budowanie mostów” – sympozjum poświęcone pamięci Władysława Bartoszewskiego

Przemówienie Ministra Spraw Zagranicznych RP Władysława Bartoszewskiego w Bundestagu, 28 kwietnia 1995 Bonn, kolekcja W. Bartoszewskiego w zbiorach Ossolineum

26 listopada 2020 w Frankfurcie nad Menem odbyło się sympozjum „Budowanie mostów” poświęcone pamięci Władysława Bartoszewskiego w 5 rocznicę jego śmierci. Sympozjum połączone było z otwarciem wystawy „Władysław Bartoszewski: Pod Prąd. Pamięć. Pojednanie. Dialog kultur”.

Władysław Bartoszewski – historyk, polityk, dyplomata; uczestnik II wojny światowej – przez całe życie zaangażowany był w dialog polsko-niemiecki i pojednanie między obu narodami. W sympozjum wezmą udział polscy i niemieccy przedstawiciele świata nauki i dyplomacji, świadkowie jego pracy.

Goście sympozjum zostali zaproszeni do obejrzenia wystawy „Władysław Bartoszewski: Pod prąd. Pamięć. Pojednanie” w formacie online. Wystawa prezentowana jest od dwóch lat w różnych miastach Niemiec, ciesząc się ogromnym zainteresowaniem. Jej najnowsza część „Dialog kultur” opowiada o przyjaźni Karla Dedeciusa i Władysława Bartoszewskiego. O wystawie opowiedzieli jej kuratorzy: dr Marcin Barcz, dr Małgorzata Preisner-Stokłosa i dr Ilona Czechowska.

Sympozjum odbyło się w formacie online.