Czy istnieje język wrocławski? Spotkanie z Janem Miodkiem

  • 24 października 2019 (czwartek), godz. 17.00
  • wstęp bezpłatny, liczba miejsc ograniczona, wejściówki do odebrania w kasach muzeum
  • gość: Prof. Jan Miodek
  • prowadzenie: Marcin Szyjka

 

Po wojnie we Wrocławiu spotkali się ludzie z różnych stron Polski, mówiący różnymi gwarami, używający odmiennych nazw na te same rzeczy. Uczyli się siebie i swoich języków, tworząc własny.

Z profesorem Janem Miodkiem, językoznawcą, porozmawiamy o odmianach języka polskiego. Gdzie mówi się najpoprawniej po polsku i dlaczego tym miastem jest Wrocław? Czy media sprawią, że wszyscy będą mówili tak samo? Zapytamy także, jak język jest widoczny w mieście i czy mamy nasze typowe wrocławskie słowa. W jaki sposób język żyje i czy są okresy kiedy żyje intensywniej? Czy błędy językowe mogą z czasem zostać zaakceptowane i przyswojone, czy bynajmniej? Jak tworzyć nowe słowa i jak spolszczać naleciałości z języka angielskiego?

 


Gość

Prof. Jan Miodek, urodzony 7 czerwca 1946 w Tarnowskich Górach, od 1989 do 2016 roku dyrektor Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, profesor nauk humanistycznych, członek Komitetu Językoznawstwa Polskiej Akademii Nauk, językoznawca. Popularyzator wiedzy o języku polskim, znany z zaangażowania w promowanie normatywnej polszczyzny. Autor programów „Ojczyzna polszczyzna” i „Słownik polsko@polski”, a także rubryki w „Słowie Polskim”: „Rzecz o języku” oraz wielu publikacji, między innymi: „Syntetyczne konstrukcje leksykalne w języku polskim”, „Słownik ojczyzny polszczyzny” oraz „Miodek drąży skałę”. Został odznaczony medalem „Zasłużony dla Polszczyzny” oraz srebrnym medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”, honorowy obywatel Wrocławia, wielokrotny laureat telewizyjnych „Wiktorów”. Laureat Nagrody „Odry”.

 


Prowadzący

Marcin Szyjka – historyk, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, pracował w Muzeum w Dzierżoniowie, redaktor „Rocznika Dzierżoniowskiego” w latach 2013-2015. Aktualnie pracownik Gabinetów Świadków Historii w Muzeum Pana Tadeusza, zajmujący się zbiorami Tadeusza Różewicza.

 


O cyklu

Cykl Misja: Polska. Misja: Wrocław wykładów i spotkań, w ramach których poruszamy tematykę powojennych dziejów Wrocławia i Dolnego Śląska – regionu jak w soczewce skupiającego dramatyczne wydarzenia czasów współczesnych. Okres od 1945 roku to czas przemiany miasta z niemieckiego Breslau w polski Wrocław, niemieckiego Niederschlesien w polski Dolny Śląsk. To czas niemal całkowitej wymiany ludności, odbudowy z ruin, powstania nowej administracji, tworzenia zrębów życia naukowego i kulturalnego, ale też walki z panującym ustrojem. W czasie naszych spotkań rozmawiamy o dziejach miasta i regionu, a także o poszukiwaniach tożsamości przez mieszkańców, którym przyszło żyć w zupełnie obcym zakątku Europy.