Dodatkowe zasady bezpieczeństwa
obowiązujące w Muzeum Pana Tadeusza podczas epidemii

1. Wszystkie osoby wchodzące do Muzeum Pana Tadeusza zobowiązuje się do:

  • zachowania co najmniej dwumetrowej odległości od innych osób;
  • zasłonięcia maseczką nosa i ust;
  • zdezynfekowania rąk;
  • przebywania wyłącznie w pomieszczeniach udostępnionych;
  • nieprzekraczania maksymalnej liczby zwiedzających określonej dla konkretnego pomieszczenia;
  • przestrzegania wszystkich instrukcji i poleceń wydawanych przez pracowników muzeum.

2. Ustala się, że:

  • na dziedzińcu Kamienicy pod Złotym Słońcem może jednocześnie przebywać nie więcej niż 14 osób;
  • w sali wystaw czasowych na pierwszym piętrze muzeum może przebywać jednocześnie nie więcej niż 6 osób;
  • w księgarni muzealnej na parterze przebywać może nie więcej niż 3 osoby.

3. Wstęp na wystawę czasową jest bezpłatny. Publiczność wchodzi na salę wystaw czasowych wejściem zlokalizowanym na środku dziedzińca, po lewej stronie, a wychodzi na dziedziniec po zwiedzeniu wystawy przez klatkę schodową od strony ulicy Kiełbaśniczej. Zwiedzający opuszczają budynek główną bramą od strony Rynku. Wjazd na wystawę windą odbywa się od strony sklepu (po lewej stronie dziedzińca). Tą samą windą można zjechać z wystawy (1 piętro) na poziom dziedzińca. Wystawa czasowa jest zamykana dwa razy dziennie na 15 minut w celu przewietrzenia sali.

4. Zwiedzającym udostępnione są dwie toalety na poziomie dziedzińca.

5. Nie ma możliwości przechowania w muzeum bagażu czy odzieży; za zgodą pracownika muzeum publiczność może wchodzić na wystawę w kurtkach i wnosić niewielkie plecaki czy torebki.

6. Schody z dziedzińca na kondygnację podziemną oraz wszelkie zagrodzone przejścia i korytarze są niedostępne dla publiczności.

7. Dokładny termin wizyty na wystawie czasowej można zarezerwować przez Internet (e-mail: bilety@ossolineum.pl) lub przez telefon (71 755 06 40).