Dodatkowe zasady bezpieczeństwa
obowiązujące w Muzeum Pana Tadeusza podczas epidemii

1. Wszystkie osoby wchodzące do Muzeum Pana Tadeusza zobowiązuje się do:

  • zachowania co najmniej dwumetrowej odległości od innych osób;
  • zasłonięcia maseczką nosa i ust;
  • zdezynfekowania rąk;
  • przebywania wyłącznie w pomieszczeniach udostępnionych;
  • nieprzekraczania maksymalnej liczby zwiedzających określonej dla konkretnego pomieszczenia;
  • przestrzegania wszystkich instrukcji i poleceń wydawanych przez pracowników muzeum.

2. Ustala się, że:

  • na dziedzińcu Kamienicy pod Złotym Słońcem może jednocześnie przebywać nie więcej niż 45 osób;
  • w księgarni muzealnej na parterze przebywać może nie więcej niż 3 osoby.

4. Zwiedzającym udostępnione są dwie toalety na poziomie dziedzińca oraz na półpiętrach przy wystawie stałej.

5. Do użytku udostępniona jest samoobsługowa szatnia oraz szafki zamykane na klucz do pozostawienia kurtek lub niewielkich bagaży i toreb; za zgodą pracownika muzeum publiczność może wchodzić na wystawę w kurtkach i wnosić niewielkie plecaki czy torebki.

6. Schody z dziedzińca na kondygnację podziemną oraz wszelkie zagrodzone przejścia i korytarze są niedostępne dla publiczności.

7. Przed wejściem na obie części wystawy stałej ustawiono dodatkowe punkty dezynfekcji dłoni.

8. Zwiedzanie grupowe możliwe po wcześniejszym ustaleniu terminu mailowo
(bilety@ossolineum.pl) lub przez telefon (71 755 06 40).

9. Na ekspozycję może wejść maksymalnie 6 osób co kwadrans. O godzinach 10.00, 12.00 i 15.00 odbywa się zwiedzanie z przewodnikiem muzealnym dla grupy maksymalnie sześcioosobowej.