Dotacja z programu Kultura Cyfrowa
ogłoszonego przez MKiDN


Komunikat

W Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich (ZNiO) trwają prace związane z dotacją z programu Kultura Cyfrowa ogłoszonego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (MKiDN).

Zadanie obejmuje zakup wyposażenia do Zakładu Narodowego im. Ossolińskich – Pracowni digitalizacyjno/reprograficznej w celu digitaliacji archiwum rodzinnego Tadeusza Różewicza. W ramach zadania przewiduje się zdigitalizowanie około 4000 fotografii przy pomocy zakupionego sprzętu.

03_znak_podstawowy_mono_biale_tlo

„Różewicz Odcyfrowany – digitalizacja archiwum rodzinnego poety” w ramach programu Kultura cyfrowa ogłoszonego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Całkowita wartość zadania: 93 200 zł
Dofinansowanie: 73 000 zł

Godło Polski, Orzeł Biały w koronie
flaga Polski

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego

Odwiedź Muzeum Pana Tadeusza