Dotacja z programu Infrastruktura Kultury ogłoszonego przez MKiDN

Zakup wyposażenia w celu zwiększenia dostępności i podniesienia atrakcyjności oferty kulturalnej
Zakładu Narodowego im. Ossolińskich

w ramach programu Infrastruktura Kultury ogłoszonego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

W Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich (ZNiO) rozpoczęto prace związane z dotacją z programu Infrastruktura Kultury ogłoszonego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (MKiDN). Zadanie obejmuje zakup wyposażenia do będących własnością ZNiO pomieszczeń w celu zaadaptowania ich na potrzeby statutowej działalności kulturalnej w zakresie upowszechniania i udostępniania.

Projekt zakłada aranżację trzech nowych przestrzeni przy Rynku 6 (Muzeum Pana Tadeusza): kawiarnio-księgarni, sali kinowej i szatni dla grup szkolnych. Dodatkowo w ramach projektu nastąpi doposażenie inwentarza ZNiO, między innymi poprzez rozbudowę sieci teletechnicznej, zakup systemu prezentacyjnego audio-wideo oraz zakup wyposażenia dostosowującego przestrzenie ZNiO dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.