Drogi do wolności na wystawie stałej Rękopis „Pana Tadeusza”

Drogi do wolności na wystawie stałej Rękopis „Pana Tadeusza”
oprowadzanie w ramach europejskich dni dziedzictwa

  • 16 września (niedziela), godz. 12.00–13.00 i 14.00–15.00
  • prowadzenie: Anita Soroko
  • wstęp bezpłatny, liczba miejsc ograniczona, wejściówki do odebrania w kasach muzeum, możliwa rezerwacja mailowa: zapisy@ossolineum.pl

W niedzielę 16 września 2018 o godzinach 12.00 i 14.00 zapraszamy na oprowadzanie pt. Drogi do wolności na wystawie stałej Rękopis „Pana Tadeusza”, które odbędzie się w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa.

O spotkaniu:

„Za równych i wolnych Polaków” wznosił toast tytułowy bohater Pana Tadeusza – tak jak dla romantyków wolność była bodaj najważniejszą wartością, tak i w tekście poematu stanowi ona jeden z istotnych wątków.

Narracja wystawy Rękopis „Pana Tadeusza” jest zatem znakomitym pretekstem do dyskursu o tym, jak kochano i rozumiano wolność od końca wieku osiemnastego po wiek dwudziesty. W polskiej rzeczywistości zmagania o wolność koncentrowały się wokół odzyskania niepodległości Ojczyzny, która stać się miała sprawiedliwa dla wszystkich stanów. Prezentowane artefakty – wybrane obrazy, miniatury, stare druki czy pamiątki historyczne – są pretekstem do rozważań nad istotą wolności.

Portrety szlacheckie prowokują refleksje na temat „złotej wolności”. Wizerunki Tadeusza Kościuszki i pamiątki insurekcji przypomną powszechny zryw obywateli ku wolności narodu. Portrety Bonapartego przywodzą na myśl epokę napoleońską i ideały wolnościowe rewolucji francuskiej oraz ówczesne nadzieje Polaków. Biżuteria patriotyczna z 1863 r. przypomina dziewiętnastowieczne polskie powstania narodowe, a orzeł z 1919 r. w formie oznaki żołnierskiej, pierwszej wspólnej dla całej armii odrodzonej Ojczyzny – przywołuje symbol wolnej, niepodległej Polski, także w czasach, kiedy nie było polskiego państwa na mapie Europy. Portret pędzla Jacka Malczewskiego z 1919 r. będzie sugestią do omówienia udziału artystów w czynie legionowym i walce o Niepodległą w latach 1914–1919. Wizerunek Józefa Piłsudskiego zwieńczy temat, trwającej 123 lata, polskiej drogi ku niepodległości.

Eksponowane na wystawie portrety dam stają się pretekstem do rozważań, jakie swobody w XVIII i XIX w. przysługiwały kobietom z racji majątku i urodzenia, a jakie prawa miały te, które nie miały szczęścia urodzić się w bogatej, arystokratycznej rodzinie. Gorset – symbol niewieściego zniewolenia – jego zrzucenie przypomni ustawy odrodzonej Polski, przyznające polskim kobietom już w 1918 r. czynne i bierne prawa wyborcze.

Prowadząca:

Anita Soroko – historyk sztuki i muzealnik, pracuje w Muzeum Pana Tadeusza (Dział Historii i Interpretacji Pana Tadeusza). Od 2006 do 2017 r. zajmowała się zbiorami malarstwa i miniatur Muzeum Książąt Lubomirskich w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich. W latach 2015–16 kierowała projektem badawczym dotyczącym przedwojennej kolekcji rysunków polskich w Muzeum Lubomirskich we Lwowie i kontynuuje te badania.

* * * *

Więcej informacji o >Europejskich Dniach Dziedzictwa w Muzeum Pana Tadeusza.