Festiwal Tradycji Literackich

W 2016 roku Muzeum Pana Tadeusza zorganizowało pierwszą edycję Festiwalu Tradycji Literackich pod patronatem Adama Mickiewicza i Tadeusza Różewicza. Bohaterami następnych festiwali byli Juliusz Słowacki i Zbigniew Herbert (2018) oraz Zygmunt Krasiński, Gabriela Zapolska i Witold Gombrowicz (2019). Wybrane wątki z ich twórczości zainspirowały realizację kolejnych wydarzeń. Odnosiliśmy się w ramach FTL do zagadnień, takich jak milczenie poety, dyskusja z kanonem literackim i romantycznym paradygmatem, gesty testamentalne, oniryczność, niedyskrecja i hipochondria.

Czwartej edycji festiwalu ponownie patronuje Adam Mickiewicz, tym razem w parze z Witoldem Gombrowiczem. Autor Ferdydurke komentował rolę-gębę geniusza literatury i kapłana narodu przyprawianą Mickiewiczowi przez współczesnych i potomnych. Sam, na wpół prowokacyjnie i ironicznie do niej pretendował. W czwartej edycji festiwalu kierujemy się więc ku kontynuacji i powtórzeniu, również parodystycznemu.