Festiwal Tradycji Literackich

W 2017 roku Muzeum Pana Tadeusza zorganizowało pierwszą edycję Festiwalu Tradycji Literackich pod patronatem Adama Mickiewicza i Tadeusza Różewicza. Bohaterami następnych festiwali byli Juliusz Słowacki i Zbigniew Herbert (2018), Zygmunt Krasiński, Gabriela Zapolska i Witold Gombrowicz (2019), Adam Mickiewicz i Witold Gombrowicz (2020), Krzysztof Kamil Baczyński i Cyprian Kamil Norwid (2021) oraz Adam Asnyk, Maria Konopnicka i Tadeusz Gajcy (2022), Aleksander Fredro i Wisława Szymborska (2023). Wybrane wątki z ich twórczości zainspirowały realizację kolejnych wydarzeń. W ramach Festiwalu odnosiliśmy się do zagadnień, takich jak milczenie poety, dyskusja z kanonem literackim i romantycznym paradygmatem, gesty testamentalne, oniryczność, niedyskrecja i hipochondria.

Dialog z tradycją prowadzony w ramach festiwalu polega zarówno na poznawaniu kontekstów historycznych, w jakich twórczość patronów powstawała, jak i osadzaniu jej w nowych, współczesnych kontekstach. Są to przeważnie pisarze znani z kanonów lektur szkolnych, ale nie koniecznie czytani bez przymusu lub zawodowego interesu.

W 2024 roku Festiwal Tradycji Literackich odbywa się w Muzeum Pana Tadeusza już po raz ósmy. Bohaterami tegorocznej edycji są Kazimierz Wierzyński i Melchior Wańkowicz.


Wszystkie edycje Festiwalu Tradycji Literackich