Festiwal Tradycji Literackich

W 2016 roku Muzeum Pana Tadeusza zorganizowało pierwszą edycję Festiwalu Tradycji Literackich pod patronatem Adama Mickiewicza i Tadeusza Różewicza. Bohaterami następnych festiwali byli Juliusz Słowacki i Zbigniew Herbert (2018), Zygmunt Krasiński, Gabriela Zapolska i Witold Gombrowicz (2019), Adam Mickiewicz i Witold Gombrowicz (2020), Krzysztof Kamil Baczyński i Cyprian Kamil Norwid (2021) oraz Adam Asnyk, Maria Konopnicka i Tadeusz Gajcy (2022). Wybrane wątki z ich twórczości zainspirowały realizację kolejnych wydarzeń. Odnosiliśmy się w ramach FTL do zagadnień, takich jak milczenie poety, dyskusja z kanonem literackim i romantycznym paradygmatem, gesty testamentalne, oniryczność, niedyskrecja i hipochondria.

Tym razem, podczas siódmej edycji FTL w 2023 roku, prezentujemy twórców, którzy do zbiorowej świadomości nie weszli jako ci, którzy kształtują postawy narodu tyrtejskim wołaniem czy bolesnym lamentem, ale śmiechem i (kąśliwą bądź życzliwą) ironią: Aleksandra Fredrę i Wisławę Szymborską. Dialog z tradycją prowadzony w ramach festiwalu polega zarówno na poznawaniu kontekstów historycznych, w jakich twórczość patronów powstawała, jak i osadzaniu jej w nowych, współczesnych kontekstach. Są to przeważnie pisarze znani z kanonów lektur szkolnych, ale nie koniecznie czytani bez przymusu lub zawodowego interesu.


Wszystkie edycje Festiwalu Tradycji Literackich