Czasopismo

„Interpretacje”


Gabinet Literacki
im. Tadeusza Różewicza
i premiera czasopisma „Interpretacje”

Przedstawiamy „Interpretacje” – numer czasopisma podsumowujący pierwszą i drugą edycję Festiwalu Tradycji Literackich.

Postanowiliśmy rozpocząć od podcięcia gałęzi, na której siedzimy, inaczej mówiąc, od zdefiniowania pryncypiów, dlatego w Muzeum Pana Tadeusza między innymi pytamy po raz kolejny o sens, funkcje i postulowany kształt kanonu arcydzieł literatury oraz o znaczenie romantyzmu. Druga grupa poruszanych w piśmie wątków wiąże się z twórczością Tadeusza Różewicza analizowaną w kontekście tradycji Mickiewiczowskiej, a także innych tradycji i języków, zarówno narodowych, jak i tych związanych z teatrem, malarstwem czy fotografią. Tadeusz Różewicz został obok Adama Mickiewicza patronem pierwszej edycji Festiwalu Tradycji Literackich oraz dwóch wystaw czasowych w Muzeum Pana Tadeusza. Znajdujące się w ZNiO archiwum poety jest obecnie opracowywane i, co ważne, równolegle stanowi bazę do interpretacji artystycznych, dokonywanych w różnych mediach. Koordynacją tych działań zajmuje się nowo powstały Gabinet Literacki im. Tadeusza Różewicza. Zapraszamy do zapoznania się z wydawnictwem oraz do śledzenia naszych poczynań.

_________________________________________________

„Interpretacje”
numer 1

redaktor naczelny: Marcin Hamkało
sekretarz redakcji: Maria Marszałek
korekta: Anna Gądek
projekt graficzny i skład: Grzegorz Owczarek / pillcrow.com

Copyright © Zakład Narodowy im. Ossolińskich 2018

wydawca: Zakład Narodowy im. Ossolińskich ul. Szewska 37, 50-139 Wrocław
druk: Wrocławska Drukarnia Naukowa PAN

Spis treści

5 Kama Sokolnicka Marginalia – na podstawie rękopisów T. Różewicza
13 Marcin Hamkało Tytułem wstępu

Część I
KANON

9 Andrzej Skrendo Kanon jako wartość demokratyczna
31 Arkadiusz Bagłajewski Mickiewicz między „zmierzchem paradygmatu” a powrotem romantyzmu
49 Anna Marchewka Czytane „na dziko”, czyli o możliwych swobodach w cieniu kanonu
53 Leszek Koczanowicz Lęki wspólnoty
65 Zbigniew Majchrowski Wypisy, czyli to, co zostało z nienapisanego artykułu o Różewiczu
75 Michał Kuziak Mickiewicz i tradycja literacka (nowoczesność oraz próby ewakuacji z niej)
95 Wojciech Browarny Flins w polskiej tradycji literackiej i literaturze
113 Dariusz Kawa Z wyjątkiem kilku
127 Jarosław Klejnocki Kanon szkolny jako propozycja przygody lekturowej
141 Dariusz Nowacki Proza polska po roku 1989 na mapie wpływów
151 Sławomir Jacek Żurek Szoah w kanonie lektur szkolnych
173 Inny kanon
Debata w ramach Festiwalu Tradycji Literackich 28 października 2017, Muzeum Pana Tadeusza we Wrocławiu

Część II
PRZERYWNIK LITERACKI

191 Dariusz Muszer Stary poeta przegląda się w piasku
203 Krzysztof Niewrzęda Pułapka, czyli Tadeusz Różewicz w swojej pinakotece
209 Filip Zawada Widzę siebie dzięki tobie czy sobie?
213 Adam Kaczanowski Jestem

Część III
RÓŻEWICZ 

217 Mateusz Palka Tadeusz Różewicz a fotografia
233 Anka Herbut To, co się złożyć nie może
243 Adriana Prodeus Daj się ponieść
255 Bernhard Hartmann Twarze ocalonego. Twórczość Tadeusza Różewicza w niemieckojęzycznych przekładach
263 Justyna Czechowska Tymczasem w Szwecji
271 Leszek Koczanowicz Lęk i pociecha codzienności
277 Wojciech Browarny Różewicz „polityczny”. Kilka uwag
281 Karol Maliszewski Tradycja Różewicz
293 Andrzej Skrendo Wojna i wiara – przypadek Różewicza
297 Zbigniew Majchrowski Paradoksy Różewicza: ciało duchowe