Historia Polski | XVIII–XIX wiek


Rozbiory Polski

Rzeczpospolita Polska w połowie XVIII wieku była jednym z największych krajów Europy, niestety bardzo słabym, wyniszczonym przez wojny poprzednich stuleci i brak reform. Jej sąsiedzi: Austria, Prusy i Rosja szybko rośli w siłę i każdą zawieruchę wewnętrzną wykorzystywali jako pretekst do kolejnych rozbiorów – zajęcia części terenów Polski. Z filmu dowiesz się, jak przebiegały rozbiory.

  • klasy 6 szkoły podstawowej

Podstawa programowa: dział XVII Walka o utrzymanie niepodległości w ostatnich latach XVIII wieku. Uczeń: pkt. 1. sytuuje w czasie I, II i III rozbiór Rzeczypospolitej i wskazuje na mapie zmiany terytorialne po każdym rozbiorze.


Konstytucja 3 maja

Pierwszą polską (i drugą na świecie) konstytucją była ustawa rządowa uchwalona 3 maja 1791 roku. Z filmu dowiesz się, dlaczego była tak ważna, w jaki sposób została uchwalona oraz jakie wprowadzała prawa.

  • klasy 6 szkoły podstawowej

Podstawa programowa: dział XVI Rzeczpospolita w dobie stanisławowskiej. Uczeń: pkt. 3. sytuuje w czasie obrady Sejmu Wielkiego oraz uchwalenie Konstytucji 3 maja; wymienia reformy Sejmu Wielkiego oraz najważniejsze postanowienia Konstytucji 3 maja.


Tadeusz Kościuszko – naczelnik powstania

Powstanie kościuszkowskie trwało tylko nieco ponad pół roku, ale jest jednym z najważniejszych epizodów w historii Polski. Z filmu dowiesz się, kim był Tadeusz Kościuszko, dlaczego insurekcja wybuchnęła, jak przebiegała bitwa pod Racławicami i kim byli kosynierzy oraz jaki był skutek upadku powstania.

  • klasy 4 i 6 szkoły podstawowej

Podstawa programowa:

  • IV klasa szkoły podstawowej: dział IV Postacie i wydarzenia o doniosłym znaczeniu dla kształtowania polskiej tożsamości kulturowej. Uczeń sytuuje w czasie i opowiada o: pkt. 8. Tadeuszu Kościuszce i kosynierach spod Racławic;
  • VI klasa szkoły podstawowej: dział XVII Walka o utrzymanie niepodległości w ostatnich latach XVIII wieku. Uczeń: pkt. 2. przedstawia przyczyny i skutki powstania kościuszkowskiego; oraz jako wstęp historyczny do lektury „Pan Tadeusz”;


Napoleon a sprawa polska

Powstanie kościuszkowskie trwało tylko nieco ponad pół roku, ale jest jednym z najważniejszych epizodów w historii Polski. Z filmu dowiesz się, kim był Tadeusz Kościuszko, dlaczego insurekcja wybuchnęła, jak przebiegała bitwa pod Racławicami i kim byli kosynierzy oraz jaki był skutek upadku powstania.

  • klasy: 4 i 6 szkoły podstawowej

Podstawa programowa:

  •  IV klasa szkoły podstawowej: dział IV Postacie i wydarzenia o doniosłym znaczeniu dla kształtowania polskiej tożsamości kulturowej. Uczeń sytuuje w czasie i opowiada o: pkt. 8. Tadeuszu Kościuszce i kosynierach spod Racławic;
  • VI klasa szkoły podstawowej: dział XVII Walka o utrzymanie niepodległości w ostatnich latach XVIII wieku. Uczeń: pkt. 2. przedstawia przyczyny i skutki powstania kościuszkowskiego; oraz jako wstęp historyczny do lektury „Pan Tadeusz”;


Wielka Emigracja

Po upadku powstania listopadowego około 11 tysięcy Polaków znalazło się na emigracji w krajach zachodniej Europy. Było wśród nich wielu wybitnych wojskowych, polityków, artystów i naukowców. Przeszli oni do historii jako Wielka Emigracja i odgrywali kluczową rolę w dalszych dążeniach do odzyskania niepodległości Polski. Z filmu dowiesz się, jakie były główne ugrupowania polityczne na emigracji, a także w jaki sposób podtrzymywano polską tożsamość narodową za pomocą kultury.

  • klasy 7 szkoły podstawowej

Podstawa programowa: dział XX Ziemie polskie w latach 1815–1848. Uczeń: pkt. 5. charakteryzuje główne nurty oraz postacie Wielkiej Emigracji i ruch spiskowy w kraju; oraz jako wstęp historyczny do lektury „Pan Tadeusz”