Wrocław, 30 kwietnia 2020

Komunikat ws. otwarcia dla publiczności
Muzeum Pana Tadeusza ZNiO
w warunkach trwającego stanu epidemii

W związku z przedstawionymi wczoraj (29 kwietnia 2020) decyzjami polskiego rządu, dotyczącymi m.in. ponownego otwarcia muzeów, bibliotek i galerii sztuki, informujemy, że ze względu na specyfikę Kamienicy pod Złotym Słońcem, w której znajduje się Muzeum Pana Tadeusza, a także na indywidualny charakter naszej ekspozycji muzealnej, wystawy stałe Rękopis „Pana Tadeusza” i Misja: Polska nie będą w najbliższym czasie udostępnione publiczności w standardowej formie. 

Do czasu odwołania stanu epidemii lub istotnego złagodzenia obowiązujących w kraju rygorów sanitarnych bezpieczne zaproszenie publiczności do tych części naszego muzeum jest bardzo trudne lub wręcz niemożliwe z uwagi na:

  • niską przepustowość ciągów komunikacyjnych i linearną narrację tras zwiedzania, 
  • wielkość poszczególnych sal ekspozycyjnych (niektóre z nich mają zaledwie kilkanaście metrów kwadratowych),
  • wykorzystanie na wystawie ponad stu prezentacji i aplikacji dotykowych, które stanowią integralną część ekspozycji, a także technologii takich jak ekrany parowe czy rzeczywistość rozszerzona wymagająca interakcji i korzystania z rekwizytów,
  • brak możliwości zgodnej z wymogami konserwatorskimi regularnej i skutecznej dezynfekcji powierzchni i pomieszczeń, przy/na/w których znajdują się wrażliwe na substancje chemiczne muzealia.

Tymczasem, na wypadek, gdyby stan epidemii miał się przedłużać, opracowujemy nowe scenariusze zwiedzania indywidualnego i grupowego oraz plany zmian narracyjnych, aranżacyjnych i logistycznych, które w przyszłości pozwolą udostępnić tę część naszego muzeum w warunkach podwyższonego rygoru sanitarnego. 

Powyższe nie oznacza, że muzeum pozostanie zamknięte. Już niebawem, jeszcze w maju, po zapewnieniu pracownikom środków ochrony osobistej i osłonięciu stanowisk kontaktu bezpośredniego, a także po niezbędnych konsultacjach z powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną, zostaną udostępnione publiczności te przestrzenie Muzeum Pana Tadeusza, które pozwalają na bezpieczne zwiedzanie w warunkach epidemii. Będzie można wejść na piękny dziedziniec Kamienicy pod Złotym Słońcem, a także na piętro, na którym prezentujemy wystawy czasowe. Do końca maja będzie można tu oglądać wystawę fotografii Waldemara Śliwczyńskiego pt. „Stał dwór szlachecki...”. O kolejnych ekspozycjach będziemy informować niebawem.

Muzeum czynne będzie od wtorku do niedzieli w godzinach od 10:00 do 16:00.
Wstęp na dziedziniec muzealny i na wystawy czasowe będzie bezpłatny. 

Przypominamy również, że stacjonarna działalność edukacyjna i wszelkie wydarzenia specjalne z udziałem publiczności są tymczasem wstrzymane. O zmianach sytuacji w tym zakresie będziemy informować na bieżąco. Muzeum kontynuuje aktywną działalność online, z której można korzystać za pośrednictwem stron www i w mediach społecznościowych pod adresami:

Niniejszy komunikat opracowaliśmy, kierując się informacjami i zaleceniami zawartymi w komunikacie Rządu RP z 29.04.2020 https://www.gov.pl/web/koronawirus/kolejny-etap oraz w wytycznych NIMOZ/MKiDN (Wytyczne dla muzeów, galerii sztuki oraz innych instytucji kultury działających w obszarze polityki pamięci i ochrony dziedzictwa, w związku z planowanym ponownym otwarciem w stanie epidemii COVID-19, 29.04.2020) https://nimoz.pl/files//news/365/Komunikat%20-%20wytyczne%20dla%20muze%C3%B3w%20(odmra%C5%BCanie%2C%20II%20etap).pdf

 

Do zobaczenia niebawem!

Zespół Muzeum Pana Tadeusza