Koniec wojny we Lwowie – spotkanie z profesorem Grzegorzem Hryciukiem

Koniec wojny we Lwowie
spotkanie w ramach cyklu Środy nad książką

  • środa, 16 maja 2018, godz. 17.00
  • wstęp bezpłatny, liczba miejsc ograniczona, wejściówki do odebrania w kasach muzeum, możliwa rezerwacja mailowa: zapisy@ossolineum.pl

Podczas kolejnego spotkania z cyklu Środy nad książką w Muzeum Pana Tadeusza posłuchamy opowieści profesora Grzegorza Hryciuka o końcu II wojny światowej we Lwowie.

Polska ludność Lwowa na przełomie 1944 i 1945 roku, mimo coraz gorszych wiadomości płynących z Londynu, żyła jeszcze w nadziei, że po zakończeniu wojny wszystko wróci do status quo ante bellum i ukochane miasto znajdzie się znów w granicach Polski. Wyzwolenie pod koniec lipca 1944 roku przez Armię Czerwoną Lwowa spod okupacji niemieckiej dla polskich mieszkańców miasta oznaczało jedynie zmianę okupanta. Tymczasem w lutym 1945 roku w Jałcie przywódcy USA, Wielkiej Brytanii i Związku Radzieckiego dokonali podziału Europy na strefy wpływów, pozbawiając Polskę suwerenności i poddając dominacji ZSRR. Los Lwowa był podwójnie tragiczny: nowa granica między obu krajami pozostawiała miasto po stronie sowieckiej. Większość polskich mieszkańców miała zostać wysiedlona, co nazwano repatriacją. Dlatego w świadomości wielu Polaków wojna nie zakończyła się ani latem 1944 roku, ani nawet w maju czy wrześniu 1945. W wydawanym przez wysiedlonych lwowiaków podziemnym „Biuletynie Kresowym” pisano: We Lwowie jest wojna. Ofiary tej wojny: ranni jadą na zachód, jeńcy wysyłani są na wschód, zdrowi biją się dalej.

Na spotkanie z profesorem Grzegorzem Hryciukiem zapraszamy w środę 16 maja 2018 o godz. 17.00. Rozmowę poprowadzi dr Małgorzata Preisner-Stokłosa, współautorka wystawy stałej Misja: Polska w Muzeum Pana Tadeusza.

Gość:
Grzegorz Hryciuk – profesor Uniwersytetu Wrocławskiego specjalizujący się w historii Europy Wschodniej, historii najnowszej i politycznej XX wieku. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół zagadnień narodowościowych Europy Środkowo-Wschodniej w XIX i XX wieku, historii Ukrainy oraz relacji polsko-ukraińskich w XX stuleciu, historii Rosji i Związku Radzieckiego w XX wieku, problematyki stosunków polsko-radzieckich i polsko-rosyjskich w czasach najnowszych. Jego praca doktorska, opublikowana w 2000 roku pod tytułem Polacy we Lwowie 1939-1944. Życie codzienne, otrzymała nagrodę Klio, przyznawaną za wybitny wkład w badania historyczne. Jest autorem ponad 160 publikacji naukowych, w tym 4 monografii, m.in. Przemiany narodowościowe i ludnościowe w Galicji Wschodniej i na Wołyniu w latach 19311948, Masowe deportacje ludności w Związku Radzieckim.

Prowadzenie: 
Małgorzata Preisner-Stokłosa – doktor nauk humanistycznych w zakresie historii, współautorka wystawy stałej Misja: Polska poświęconej biografiom Jana Nowaka-Jeziorańskiego i Władysława Bartoszewskiego w Muzeum Pana Tadeusza, kustosz w Gabinetach Świadków Historii. Kuratorka i autorka licznych wystaw zawiązanych z kolekcją Władysława i Zofii Bartoszewskich.

* * * *
Środy nad książką to cykl spotkań, do których punktem wyjścia są publikacje dotyczące najnowszej historii Polski: głośne, budzące kontrowersje, prezentujące różne spojrzenia na wydarzenia, wydawałoby się, oczywiste.

Patron medialny cyklu: O.pl Polski Portal Kultury.

Fot. Ze zbiorów Gabinetu Grafiki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich