Królowe, matrony, białogłowe. Kobiety Rzeczpospolitej Szlacheckiej.

Wykład W RAMACH EUROPEJSKICH DNI DZIEDZICTWA połączony z pokazem strojów

  • 7 września 2019 (sobota), godzina 16.00
  • prowadzenie: Marta Grzywna

Opowieść o nieprzeciętnych kobietach doby sarmatyzmu, od czasów świetności Rzeczpospolitej, aż do jej upadku, połączona z prezentacją sukien.

Jak wyglądało życie codzienne kobiet w rzeczywistości staropolskiej na dworach ziemiańskich, magnackich i królewskich? Jak udało im się zaistnieć w męskim świecie i przetrwać w pamięci pokoleń? Na przykładzie mniej i bardziej znanych biografii kobiet Rzeczpospolitej Szlacheckiej, matek, żon, królowych, ich listów, pamiętników i portretów, będziemy snuć pasjonującą opowieść o ich losach. Podróż w czasie uprzyjemnią piękne wnętrza Kamienicy pod Złotym Słońcem i rekonstrukcje sukien z I połowy XVII wieku.


Prowadzenie

Marta Grzywna

Marta Grzywna – studentka dziennikarstwa na Uniwersytecie Wrocławskim, pasjonatka historii Polski, dwudziestolecia międzywojennego i sztuki baroku, ze szczególnym uwzględnieniem kultury staropolskiej. W swoich zainteresowaniach nie poprzestaje na teorii, od dwóch lat aktywnie działa na polu rekonstrukcji historycznej XVII wieku.


Europejskie Dni Dziedzictwa

Europejskie Dni Dziedzictwa

Europejskie Dni Dziedzictwa to wspólna inicjatywa Rady Europy i Unii Europejskiej, mająca na celu promowanie zabytków. W projekcie uczestniczą wszystkie państwa członkowskie Rady Europy, w tym także Polska, która włączyła się do akcji w 1993 roku.Europejskie Dni Dziedzictwa to największy w Europie projekt społeczno-edukacyjny, a także najważniejsze święto zabytków kultury Starego Kontynentu. Głównym celem EDD jest szeroko pojęta edukacja historyczna i kulturalna, promowanie różnorodności regionalnego dziedzictwa kulturowego, podkreślenie wspólnych korzeni kultury europejskiej oraz propagowanie dialogu międzykulturowego.

Co roku we wrześniu kraje, w których odbywa się to wydarzenie, udostępniają do zwiedzania szerokiej publiczności liczne zabytki i miejsca kultury, a także organizują wykłady, wystawy i inne imprezy towarzyszące skierowane do różnorodnej grupy odbiorców, co nadaje wydarzeniu uniwersalnego wymiaru.