„Księgi skarg i zażaleń” warsztat artystyczny dla dorosłych

Księgi skarg i zażaleń
warsztat artystyczny dla dorosłych
w ramach programu towarzyszącego wystawie Prawem naszymzmartwychwstanie

  • 11 stycznia 2019 (piątek), godz. 17.00

Zapraszamy do udziału w warsztacie, podczas którego negatywnie nacechowane formy skarg, zażaleń i donosów zostaną rozbrojone i przekształcone w fikcyjne teksty o charakterze artystycznym.

Prowadzący warsztat studenci Mediacji Sztuki na ASP proponują zastanowienie się nad tym, gdzie, w odniesieniu do gestu skargi, znajduje się granica moralności i czym grozi jej przekroczenie oraz jakie są konsekwencje komunikowania własnych (negatywnych) spostrzeżeń w kontekście społecznych norm i obowiązków. Jest to również zaproszenie do tego, aby przyjrzeć się analitycznie dokumentom, w tym także archiwaliom prezentowanym na wystawie Prawem naszym – zmartwychwstanie, dotyczącym rozbiorów Polski, stosując wobec nich kryteria estetyczne i etyczne.

Podczas warsztatu stworzymy kolaże, które będą stanowiły bazę do dalszych działań z tekstami, w żartobliwy sposób nawiązujących do formy pisania skarg. Aktywność warsztatową można potraktować jako parodiowanie utartego schematu donosu, doprowadzające go do absurdu. Będzie to też to okazja, aby zastanowić się nad rolą gestów twórczych jako symbolicznych sposobów odreagowywania frustracji albo/i wyrażania sprzeciwu. Wystosowanie skargi wynika z chęci zmiany rzeczywistości w sytuacji, gdy jednostka z różnych względów nie jest w stanie działać sama. Najczęściej prosi o interwencję kogoś, kto posiada władzę. Czasami stoi za tym gestem pragnienie naprawy świata, innym razem chęć zaszkodzenia komuś, często obie motywacje występują razem.

Tytułowa księga może stać się zbiorem osobistych doświadczeń uczestników warsztatu oraz źródłem inspiracji do diagnozy i rozwiązywania dylematów moralnych, a także do przemiany negatywnych doświadczeń w sprawcze i kreatywne działania.

prowadzenie: Liliana Leń, Joanna Kozłowska

***

Patroni medialni:

Gazeta Wyborcza, Ale Historia
Gazeta Wrocławska, Nasze Miasto
Radio Wrocław, Radio Ram, Radio Wrocław Kultura
O.pl Polski Portal Kultury, Wroclife

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 20172022.