Marginalia


O archiwum

Realizacja projektu „Różewicz. Interakcja” obejmowała digitalizację, opracowanie, a następnie udostępnienie w formie cyfrowej części zbiorów biograficznych Tadeusza Różewicza przekazanych przez gminę Wrocław Zakładowi Narodowemu im. Ossolińskich oraz tych pozostających w rękach rodziny poety.

Spośród siedemdziesięciu siedmiu teczek z rękopisami i dziewięćdziesięciu dwóch teczek korespondencji wybrano z przeznaczeniem do digitalizacji: około osiemdziesiąt książek z marginaliami Tadeusza Różewicza, ponad sześćdziesiąt rękopisów i sto fotografii oraz archiwalia teatralne. Łącznie dwieście osiemdziesiąt trzy obiekty, które prezentujemy poniżej.

Wśród nich znajdują się niepublikowane wcześniej zdjęcia, zapiski na marginesach książek, które pozwalają na śledzenie procesu pisania poety, a także skany rękopisów z kolejnymi wersjami wierszy. Prezentowane skany to zaledwie część obszernego archiwum poety, które zostanie zdigitalizowane w kolejnych latach.


Cyprian Kamil Norwid, „Myśli o Polsce i Polakach”, Białystok 1983


Friedrich Holderlin, „Co się ostaje, ustanawiają poeci. Wiersze wybrane w przekładzie Antoniego Libery”, Znak, Kraków 2003


„Świadek wieku zaślepienia”, ATUT, Wrocław 2006


Jan Brzękowski, „Science Fiction”, Oficyna Poetów i Malarzy, Londyn 1964


Roman Zawadzki, „Psychologia i twórczość”, WSiP, 2005


„Feliks Jasieński i jego Manggha”, Universitas, Kraków 1992


Lech Piwowar, „Co wieczór: Poezje”, Gebethner i Wolff, Kraków-Warszawa 1937


Wacław Kubacki, „Kartki na wietrze”, Arkona, Bydgoszcz 1950


Adam Ważyk, „zdarzenia”, Czytelnik, Warszawa 1977


Józef Czechowicz, „Nuta człowiecza”, Hoesick, Warszawa 1939


Anna Świderkówna, „Biblia a nauka”, Towarzystwo naukowe KUL, Lublin 1999


Jan Paweł II, „List do osób w podeszłym wieku”, Pallottinum 1999


„Pisarze Polski Ludowej”, Wydawnictwo Artystyczno-Graficzne, Warszawa


Bogdan Ostromęcki, „Ptaki u słonych źródeł”, Czytelnik, Warszawa 1965


Paul Ricoeur, „Zło: wyzwanie rzucone filozofii i teologii”, Instytut wydawniczy PAX, Warszawa 1992


Mao Tse-Tung, „W sprawie praktyki”, Książka i wiedza, Warszawa 1951


Adam Czerniawski, „Jesień”, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1989


Fiodor Dostojewski, „Aforyzmy”, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1976


„Der Traum vom schönen Leben”, Hanser, Wiedeń 1982


Stanisław Horak, „Jesień zaczyna się w nocy”, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1961


Lew Szestow, „Dostojewski i Nietzsche”, Czytelnik, Warszawa 1978


Wacław Berent, „Próchno”, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1971


Witold Chwalewik, „Szkice szekspirowskie”, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1983


Fryderyk Ch. Hebbel, „Dzienniki”, Czytelnik, Warszawa 1958


Arnold Toynbee i inni, „Człowiek wobec śmierci”, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1973


 

mkdnis logo

Projekt „Różewicz. Interakcja – opracowanie i udostępnienie zbiorów biograficznych i twórczości poety w postaci cyfrowej” dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.


Zobacz także