część trzecia

Marginalia


O archiwum

Realizacja projektu „Różewicz. Interakcja” obejmowała digitalizację, opracowanie, a następnie udostępnienie w formie cyfrowej części zbiorów biograficznych Tadeusza Różewicza przekazanych przez gminę Wrocław Zakładowi Narodowemu im. Ossolińskich oraz tych pozostających w rękach rodziny poety.

Spośród siedemdziesięciu siedmiu teczek z rękopisami i dziewięćdziesięciu dwóch teczek korespondencji wybrano z przeznaczeniem do digitalizacji: około osiemdziesiąt książek z marginaliami Tadeusza Różewicza, ponad sześćdziesiąt rękopisów i sto fotografii oraz archiwalia teatralne. Łącznie dwieście osiemdziesiąt trzy obiekty, które prezentujemy poniżej.

Wśród nich znajdują się niepublikowane wcześniej zdjęcia, zapiski na marginesach książek, które pozwalają na śledzenie procesu pisania poety, a także skany rękopisów z kolejnymi wersjami wierszy. Prezentowane skany to zaledwie część obszernego archiwum poety, które zostanie zdigitalizowane w kolejnych latach.


Roman Ingarden, Stanisław Ignacy Witkiewicz, „Korespondencja filozoficzna”, IFiS PAN, Warszawa 2002


Max Scheler, „Cierpienie, śmierć, dalsze życie”, PWN, Warszawa 1994


Martin Heidegger, „Budować, mieszkać, myśleć”, Czytelnik, Warszawa 1977


Peter Sloterdijk, „Pogarda mas”, Czytelnik, Warszawa 2003


Stanisław Brzozowski, „Legenda Młodej Polski”, Wydawnictwo Literackie, Kraków-Wrocław 1983


Wiktor Woroszylski, „Ojczyzna”, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1953


Adam Mickiewicz, „Literatura słowiańska: kurs trzeci i czwarty”, Czytelnik, Warszawa 1959


Juliusz Słowacki, „Ja Orfeusz”, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1978


Bolesław Leśmian, „Poezje wybrane”, Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo , Wrocław -Warszawa-Kraków 1991


Antoni Lange, „Gdziekolwiek jesteś... Rozmyślania. Wiersze różne”, Wydawnictwo J. Mortkowicza, Warszawa 1931


Ivo Frenzel, „Nietzsche”, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 1994


Jean Amery, „Hand an sich legen”, Klett-Cotta Verlag, Stuttgart 1991


Manfred Wenzel, „Goethe und die Medizin”, Insel Verlag, Frankfurt nad Menem 1992


Horst Rudiger, „Winckelmanns Tod: Die Originalberichte”, Insel Verlag, Frankfurt nad Menem 1959


Paul Valery, „Mein Faust”, Deutscher Taschenbuch Verlag, Monachium 1963


Leszek Lachowiecki, „Od Talesa do Sartra: wiersze filozofów”, Sternik, Warszawa 1996


Albert Camus, „Mit Syzyfa”, De Agostini, Warszawa 2001


Mikołaj Gogol, „Aforyzmy”, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1980


Konrad Lorenz, „Tak zwane zło”, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1996


Woda Życia. Ewangelia według Jana, egzemplarz z notatkami Tadeusza Różewicza


 

mkdnis logo

Projekt „Różewicz. Interakcja – opracowanie i udostępnienie zbiorów biograficznych i twórczości poety w postaci cyfrowej” dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.


Zobacz także