Medialność jako kryterium ważności komunikatu

Medialność jako kryterium ważności komunikatu
wykład z cyklu Pracownia słowa i obrazu

  • sobota, 16 czerwca 2018, godz. 16.00
  • wstęp bezpłatny, liczba miejsc ograniczona, wejściówki do odebrania w kasach muzeum, możliwa rezerwacja mailowa: zapisy@ossolineum.pl

W ramach ostatniego w tym sezonie wykładu z cyklu Pracownia słowa i obrazu  dr Agnieszka Kłos z wrocławskiej ASP opowie o sztuce jako o sposobie komunikowania się we współczesnym zwirtualizowanym świecie.

Do opisu współczesności używa się często pojęć takich jak nomadyzm, pluralizacja, globalizacja. Upraszczając, można powiedzieć, że świat pełen jest identycznych zjawisk i przedmiotów, które są nietrwałe i nieważne. Mówi się także, że zatarła się granica pomiędzy obiektem a jego obrazem. Coraz częściej, zamiast wchodzić w interakcje z ludźmi i przedmiotami, mamy kontakt z ich wirtualnymi reprezentacjami produkowanymi przez media. Te dynamiczne obrazy pełnią rolę komunikatów, których funkcją nie jest (albo nie jest wyłącznie) umożliwienie porozumienia i ustalenie prawdy na temat rzeczywistości. Jest nią raczej dostarczenie rozrywki i pobudzenie emocji u odbiorców. Społeczeństwo wciąż żąda igrzysk i chleba, czyli medialnego spektaklu i markowego produktu.

Sztuka ma zdolność do obnażania ukrytych mechanizmów przemocy gospodarczej i kulturowej. Sama jednak staje się elementem systemu opartego na produkcji obrazów. Artysta jako nadawca komunikatu musi, aby jego dzieło zaistniało w świadomości odbiorców, przebić się przez informacyjny szum. Spektakularność może uzyskać poprzez wywołanie skandalu, sięgając po tematy, które z dużym prawdopodobieństwem obrażą część widzów i sprowokują ich do reakcji. Może również wciągać widzów do wyimaginowanej wspólnoty opartej na własnej zamienionej w perfomance intymności.

Podczas wykładu dr Agnieszka Kłos ujawni mechanizmy medialnego spektaklu, w którym sztuka bierze udział. Zagadnienia będzie ilustrować przykładami z własnej praktyki artystycznej oraz historii sztuki. Ostatnie w tym sezonie spotkanie z cyklu Pracownia słowa i obrazu odbędzie się w Muzeum Pana Tadeusza w sobotę 16 czerwca o godzinie 16.00. Zapraszamy.

Prowadząca:

dr Agnieszka Kłos – współtwórczyni i współzałożycielka Katedry Mediacji Sztuki oraz Podyplomowych Studiów Mediacji Sztuki Współczesnej, wykładowczyni w Katedrze Grafiki i Sztuki Mediów na Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu oraz Dziedzictwa Żydowskiego w Katedrze Judaistyki Uniwersytetu Wrocławskiego. Doktor nauk historycznych (tytuł doktoratu: Witalność „martwych przestrzeni” Auschwitz – Birkenau). Od 2012 roku członkini Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Sztuki (AICA). Od 2001 roku redaktorka magazynu „Rita Baum”. Dwukrotna stypendystka Ministra Kultury w dziedzinie literatury i teatru. Autorka książek prozatorskich nominowanych do Literackiej Nagrody Europy Środkowej Angelus i Literackiej Nagrody im. Witolda Gombrowicza.

* * * *
Więcej informacji o cyklu >Pracownia słowa i obrazu.

patron medialny cyklu: O.pl Polski Portal Kultury

Fot. Andrzej Solnica