Modernizacja infrastruktury
Muzeum Pana Tadeusza


Komunikat

W Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich rozpoczęto prace związane z dotacją celową na wydatki inwestycyjne ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa. Zadanie obejmuje modernizację infrastruktury Muzeum Pana Tadeusza przy Rynku 6 poprzez:

  • naprawę stolarki drzwiowej fasady od strony Rynku (zabytkowa brama główna, drzwi wejściowe, witryny), zmianę charakteru części przestrzeni wystawienniczej poprzez m.in. renowację istniejącego drewnianego stołu
  • modernizację systemów zabezpieczeń – monitoringu wizyjnego
  • modernizację systemu automatyki budynkowej
03_znak_podstawowy_mono_biale_tlo

Modernizacja infrastruktury Muzeum Pana Tadeusza w ramach dotacji celowej na wydatki inwestycyjne. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa.

całkowita wartość zadania: 260 000 zł
Godło Polski, Orzeł Biały w koronie
Flaga Polski 2

Odwiedź Muzeum Pana Tadeusza