#muzealniaki

Materiały
szkoleniowe

W 2017 roku Muzeum Pana Tadeusza zainicjowało kampanię społeczną #muzealniaki – muzeum nie tylko dla dużych. Celem akcji jest nie tylko propagowanie wśród rodziców najmłodszych dzieci uczestnictwa w kulturze, ale i przede wszystkim wspieranie kadr instytucji kultury, które na takiego gościa zaczynają się otwierać.
Poniżej prezentujemy publikacje szkoleniowe przygotowane na potrzeby budowania oferty dla przedszkoli oraz rodziców z dziećmi do 6 lat w instytucjach kultury, w tym dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, dzieci w wieku wczesnoszkolnym oraz nastolatków.
W publikacji znajdziesz:
 • Przeciw trywializacji
  dr Justyna Kowal
 • „Jak na Muzeum, jest nowocześnie!”
  dr Joanna Hytrek-Hryciuk
 • Biblioteka blisko młodych. Dobre praktyki Biblioteki Publicznej w Ziębicach
  Dominika Samborska
 • Dużo fajnych, małych rzeczy. Współpraca z młodzieżą w instytucji i poza nią. Perspektywa niezależnego animatora kultury
  Radosław Kowalik
 • Kilka słów o tym, jak samodzielnie badać potrzeby publiczności instytucji kultury
  Monika Nowak
W publikacji znajdziesz:
 • Czy pedagogika Montessori może inspirować instytucje kultury?
  Iga Hetnar
 • Warsztaty dla dzieci. Etnoinspiracje od Ani i Roberta
  Robb i Ania Maciąg
 • Jak komunikować o ofercie edukacyjnej dla dzieci wczesno szkolnych w insty tucjach kultury? Wyzwania, problemy, możliwości
  Agnieszka Śrutwa
 • Uważność jako sposób na radzenie sobie z emocjami u dzieci, młodzieży i dorosłych
  Aleksandra Korżel
 • Miłość, uwaga i alternatywa dla świata online
  Honorata Błaszczyk
W publikacji znajdziesz:
 • Poglądowość: dobre praktyki
  Agata Iżykowska-Uszczyk
 • Dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w Muzeum Pana Tadeusza
  Agnieszka Hajduk
 • Mój AS też ma prawo do kultury – mama i syn z zespołem Aspergera w świecie muzeów i nie tylko
  Olga Czarnowska
 • Grupy ze specjalnymi potrzebami na warsztatach artystycznych
  Kinga Łaska
 • Z praktyki przewodnika: oprowadzanie dzieci z dysfunkcją wzroku po wystawach stałych Muzeum Pana Tadeusza
  Agnieszka Sikora
W publikacji znajdziesz:
 • Możliwości i trudności – przedszkolak w miejscu kultury
  Judyta Juszczyk
 • „Każdego człowieka na tym świecie ukształtowało dziecko, którym kiedyś był”. Dzieci Montessori w świecie kultury
  Anna Nowak-Ludziejewska
 • Próżno szukać plastikowych zabawek w norweskim przedszkolu
  Patrycja Matusiak
 • Muzeum dla przedszkolaków
  Monika Krysztofińska
 • W muzeum można się wybrudzić! Warsztaty artystyczne dla dzieci przedszkolnych w Muzeum Pana Tadeusza
  Kinga Łaska
W publikacji znajdziesz:
 • Brzdąc w muzeum, czyli o tym, jak Muzeum Pana Tadeusza zaprosiło niemowlęta
  Monika Bronowicka
 • Brzdąc w Ossolineum, czyli niemowlę w bibliotece naukowej
  Aldona Mikucka
 • Maluchy odkrywają muzeum, czyli wulkan i epopeja
  Monika Nowak
 • „Proszę nie wspinać się na fortepian!” – czyli mali melomani w Muzeum Pana Tadeusza
  Magdalena Musiał
 • Dziecko w muzeum z perspektywy pracownika Działu Obsługi Widowni
  Agnieszka Marczak
 • Muzealne poruszenie, czyli o emocjach i ruchu w galerii sztuki
  Barbara Przerwa

Dzieci do 6 lat w instytucjach kultury. Eksperci


Dzieci do 6 lat w instytucjach kultury. Inspiracje

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

mkidn