Joachim Gauck
tegorocznym LAUREATEM NAGRODY IM. JANA NOWAKA-JEZIORAŃSKIEGO

Nagroda im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego wręczana jest co roku, we Wrocławiu, dla uhonorowania osób i instytucji, mających znaczący wkład w obalenie komunizmu, odzyskanie przez Polskę niepodległości oraz w kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, uosabiającej „myślenie o państwie jako dobru wspólnym”. Ustanowiona została w 2004 r. przez Jana Nowaka-Jeziorańskiego, Kolegium Europy Wschodniej, miasto Wrocław, Uniwersytet Wrocławski oraz Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

W skład kapituły nagrody wchodzą: dr Adolf Juzwenko (dyrektor ZNiO), dr Rafał Dutkiewicz (prezydent Wrocławia), Jan Andrzej Dąbrowski (prezes KEW), Jacek Taylor (adwokat, obrońca w procesach politycznych w PRL), prof. Adam Jezierski (rektor Uniwersytetu Wrocławskiego), prof. Jerzy Zdrada (historyk) i Jan Malicki (historyk). Aż do śmierci członkiem kapituły był Władysław Bartoszewski.

Podczas uroczystości wręczenia nagrody (każdorazowo w ZNiO) laureat otrzymuje statuetkę autorstwa prof. Jacka Dworskiego.

W tym roku laureatem został Joachim Gauck, prezydent Republiki Federalnej Niemiec w latach 2012–2017. Nagroda została wręczona 6 czerwca 2019 roku w ZNiO we Wrocławiu.

Laureaci nagrody im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego:

 • 2004 | Tadeusz Mazowiecki – pierwszy premier III RP (1989–1991)
 • 2005 | George H. W. Bush – 41. prezydent Stanów Zjednoczonych (1989–1993)
 • 2006 | Stanisław Szuszkiewicz – pierwszy przewodniczący Rady Najwyższej Białorusi
 • 2007 | Jean-Marie Lustiger – kardynał, metropolita Paryża w latach 1981–2005
 • 2008 | Siergiej Kowaliow – działacz na rzecz obrony praw człowieka
 • 2009 | Václav Havel – ostatni prezydent Czechosłowacji (1989–1992) oraz pierwszy prezydent Czech (1993–2003)
 • 2010 | Leszek Balcerowicz – twórca polskiej reformy gospodarczej, minister finansów w latach 1989–1991 i 1997–2000, prezes Narodowego Banku Polskiego w latach 2001–2007
 • 2011 | Jerzy Koźmiński – prezes Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności
 • 2012 | Valdas Adamkus – prezydent Litwy w latach 1998–2003 i 2004–2009
 • 2013 | Instytut Literacki „Kultura” – powołany w 1946 roku w Paryżu przez Jerzego Giedroycia
 • 2014 | Zbigniew Brzeziński – w latach 1977–1981 doradca prezydenta Cartera ds. bezpieczeństwa narodowego USA
 • 2015 | Tomas Venclova – tłumacz polskiej poezji na język litewski
 • 2016 | Borys Gudziak – biskup, twórca Ukraińskiego Uniwersytetu Katolickiego we Lwowie
 • 2017 | kardynał Henryk Gulbinowicz – były metropolita archidiecezji wrocławskiej
 • 2018 | Szewach Weiss  – były ambasador Izraela w Warszawie, promotor współpracy Polaków i Żydów
 • 2019 | Joachim Gauck – prezydent Republiki Federalnej Niemiec w latach 2012–2017