laureat 2022

Nagroda Jana Nowaka-Jeziorańskiego

Tegorocznym laureatem Nagrody Jana Nowaka-Jeziorańskiego jest Międzynarodowe Stowarzyszenie Historyczno-Oświatowe, Dobroczynne i Obrony Praw Człowieka „Memoriał”. Uroczysta gala wręczenia wyróżnień odbyła się 4 czerwca 2022 w ogrodach Ossolineum.


O nagrodzie

Nagroda Jana Nowaka Jeziorańskiego

Memoriał” zajmuje się badaniami historycznymi i propagowaniem wiedzy o ofiarach terroru radzieckiego, a także ochroną praw człowieka w krajach byłego ZSRR. Prowadzi archiwa i bibliotekę. Przy stowarzyszeniu działa także muzeum „Życie i sztuka Gułagu”. Częścią działalności Memoriału są studia nad polskimi ofiarami represji, w tym zbrodni katyńskiej.

Nagroda została przyznana w symbolicznym momencie, 28 grudnia 2021 Sąd Najwyższy Federacji Rosyjskiej przychylił się do wniosku prokuratury o likwidację stowarzyszenia.

Organizację oskarżono o wielokrotne naruszenia ustawy o tzw. zagranicznych agentach. Przedstawiciel prokuratury oświadczył podczas rozprawy że, stowarzyszenie „kreuje fałszywy wizerunek ZSRR jako państwa terrorystycznego, usprawiedliwia oraz rehabilituje nazistowskich zbrodniarzy”. Decyzję można odczytywać jako kontynuację antydemokratycznych zmian w polityce historycznej Rosji.

„Jesteśmy dumni, że jako stowarzyszenie zostajemy laureatem Nagrody Jana Nowaka-Jeziorańskiego. To wsparcie przychodzi w trudnym dla nas czasie. Od trzydziestu lat zajmujemy się upamiętnianiem ofiar terroru radzieckiego i obroną praw człowieka na obszarze poradzieckim. Przez te wszystkie lata byliśmy i pozostajemy pewni, że to dla Rosji potrzebna i ważna sprawa” – zaznacza Elena Żemkowa, dyrektor wykonawczy „Memoriału” po otrzymaniu informacji o wyróżnieniu.

„To dopiero drugie w historii tej nagrody wyróżnienie przyznane konkretnej organizacji. W 2013 roku uhonorowaliśmy Instytut Literacki »Kultura«, powołany przez orędownika spraw wschodnich, Jerzego Giedroycia. Putin wciąż ma władzę, lecz nie ma monopolu na suwerenność. Prędzej czy później tę batalię z własnym narodem, na który podniósł rękę, przegra” – mówi dyrektor Zakładu Narodowego im. Ossolińskich Adolf Juzwenko.

Nagroda Jana Nowaka-Jeziorańskiego wręczana jest co roku, we Wrocławiu, dla uhonorowania osób i instytucji, mających znaczący wkład w obalenie komunizmu, odzyskanie przez Polskę niepodległości oraz w kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Ustanowiona została w 2004 roku przez Jana Nowaka-Jeziorańskiego, Kolegium Europy Wschodniej, miasto Wrocław, Uniwersytet Wrocławski oraz Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Gala wręczenia wyróżnień
4 czerwca 2022


Laureaci nagrody Jana Nowaka-Jeziorańskiego

 • 2004 | Tadeusz Mazowiecki – pierwszy premier III RP (1989–1991)
 • 2005 | George H. W. Bush – 41. prezydent Stanów Zjednoczonych (1989–1993)
 • 2006 | Stanisław Szuszkiewicz – pierwszy przewodniczący Rady Najwyższej Białorusi
 • 2007 | Jean-Marie Lustiger – kardynał, metropolita Paryża w latach 1981–2005
 • 2008 | Siergiej Kowaliow – działacz na rzecz obrony praw człowieka
 • 2009 | Václav Havel – ostatni prezydent Czechosłowacji (1989–1992) oraz pierwszy prezydent Czech (1993–2003)
 • 2010 | Leszek Balcerowicz – twórca polskiej reformy gospodarczej, minister finansów w latach 1989–1991 i 1997–2000, prezes Narodowego Banku Polskiego w latach 2001–2007
 • 2011 | Jerzy Koźmiński – prezes Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności
 • 2012 | Valdas Adamkus – prezydent Litwy w latach 1998–2003 i 2004–2009
 • 2013 | Instytut Literacki „Kultura” – powołany w 1946 roku w Paryżu przez Jerzego Giedroycia
 • 2014 | Zbigniew Brzeziński – w latach 1977–1981 doradca prezydenta Cartera ds. bezpieczeństwa narodowego USA
 • 2015 | Tomas Venclova – tłumacz polskiej poezji na język litewski
 • 2016 | Borys Gudziak – biskup, twórca Ukraińskiego Uniwersytetu Katolickiego we Lwowie
 • 2017 | kardynał Henryk Gulbinowicz – były metropolita archidiecezji wrocławskiej
 • 2018 | Szewach Weiss  – były ambasador Izraela w Warszawie, promotor współpracy Polaków i Żydów
 • 2019 | Joachim Gauck – prezydent Republiki Federalnej Niemiec w latach 2012–2017
 • 2020 | Hanna Suchocka – w latach 1992–1993 Prezes Rady Ministrów, w latach 1997–2000 minister sprawiedliwości i prokurator generalny, w latach 2001–2013 ambasador RP przy Stolicy Apostolskiej oraz Zakonie Maltańskim
 • 2021 | Swietłana CichanouskaMaryja Kalesnikawa i Wołha Kawalkowa – walczące o demokratyczne standardy na Białorusi
 • 2022 | Międzynarodowe Stowarzyszenie Historyczno-Oświatowe, Dobroczynne i Obrony Praw Człowieka „Memoriał”

Odwiedź Muzeum Pana Tadeusza