laureat 2023

Nagroda Jana Nowaka-Jeziorańskiego


O nagrodzie

Nagroda Jana Nowaka Jeziorańskiego

Tegorocznym laureatem Nagrody Jana Nowaka-Jeziorańskiego jest Andrij Deszczyca – Ambasador Ukrainy w Polsce w latach 2014–2022. Uroczysta gala wręczenia wyróżnień odbędzie się w Ossolineum 4 czerwca 2023.

Nagroda Jana Nowaka-Jeziorańskiego wręczana jest co roku, we Wrocławiu, dla uhonorowania osób i instytucji, mających znaczący wkład w obalenie komunizmu, odzyskanie przez Polskę niepodległości oraz w kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Ustanowiona została w 2004 roku przez Jana Nowaka-Jeziorańskiego, Kolegium Europy Wschodniej, miasto Wrocław, Uniwersytet Wrocławski oraz Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

W skład kapituły Nagrody wchodzą przedstawiciele instytucji, które ją ustanowiły. Autorem statuetki jest prof. Jacek Dworski, wykładowca wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta.


Wystawa planszowa poświęcona laureatom nagrody

31 maja 2023 we wrocławskim Rynku otwarto wystawę planszową poświęconą dotychczasowym laureatom Nagrody Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Wystawa powstała we współpracy Biura Współpracy z Zagranicą Urzędu Miejskiego Wrocławia, Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka Jeziorańskiego oraz Zakładu Narodowego im. Ossolińskich.

Fot. Mirosław Koch


Bezpłatny wstęp do Muzeum Pana Tadeusza
4 czerwca 2023

4 czerwca 2023 zapraszamy do bezpłatnego zwiedzania Muzeum Pana Tadeusza. Całość ekspozycji, w tym wystawę Misja: Polska, w przestrzeni której mieści się Gabinet im. Jana i Jadwigi Nowaków-Jeziorańskich będzie zobaczyć nieodpłatnie, podając w kasie biletowej hasło „Kurier z Warszawy”.

Fot. Łukasz Giza


Laureaci nagrody Jana Nowaka-Jeziorańskiego

 • 2004 | Tadeusz Mazowiecki – pierwszy premier III RP (1989–1991)
 • 2005 | George H. W. Bush – 41. prezydent Stanów Zjednoczonych (1989–1993)
 • 2006 | Stanisław Szuszkiewicz – pierwszy przewodniczący Rady Najwyższej Białorusi
 • 2007 | Jean-Marie Lustiger – kardynał, metropolita Paryża w latach 1981–2005
 • 2008 | Siergiej Kowaliow – działacz na rzecz obrony praw człowieka
 • 2009 | Václav Havel – ostatni prezydent Czechosłowacji (1989–1992) oraz pierwszy prezydent Czech (1993–2003)
 • 2010 | Leszek Balcerowicz – twórca polskiej reformy gospodarczej, minister finansów w latach 1989–1991 i 1997–2000, prezes Narodowego Banku Polskiego w latach 2001–2007
 • 2011 | Jerzy Koźmiński – prezes Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności
 • 2012 | Valdas Adamkus – prezydent Litwy w latach 1998–2003 i 2004–2009
 • 2013 | Instytut Literacki „Kultura” – powołany w 1946 roku w Paryżu przez Jerzego Giedroycia
 • 2014 | Zbigniew Brzeziński – w latach 1977–1981 doradca prezydenta Cartera ds. bezpieczeństwa narodowego USA
 • 2015 | Tomas Venclova – tłumacz polskiej poezji na język litewski
 • 2016 | Borys Gudziak – biskup, twórca Ukraińskiego Uniwersytetu Katolickiego we Lwowie
 • 2017 | kardynał Henryk Gulbinowicz – były metropolita archidiecezji wrocławskiej
 • 2018 | Szewach Weiss  – były ambasador Izraela w Warszawie, promotor współpracy Polaków i Żydów
 • 2019 | Joachim Gauck – prezydent Republiki Federalnej Niemiec w latach 2012–2017
 • 2020 | Hanna Suchocka – w latach 1992–1993 Prezes Rady Ministrów, w latach 1997–2000 minister sprawiedliwości i prokurator generalny, w latach 2001–2013 ambasador RP przy Stolicy Apostolskiej oraz Zakonie Maltańskim
 • 2021 | Swietłana CichanouskaMaryja Kalesnikawa i Wołha Kawalkowa – walczące o demokratyczne standardy na Białorusi
 • 2022 | Międzynarodowe Stowarzyszenie Historyczno-Oświatowe, Dobroczynne i Obrony Praw Człowieka „Memoriał”
 • 2023 | Andrij Deszczyca – Ambasador Ukrainy w Polsce w latach 2014–2022

Odwiedź Muzeum Pana Tadeusza