Nagroda „Kolekcjonerstwo – nauka i upowszechnianie”

dla Anity Soroko


 

Nagroda „Kolekcjonerstwo – nauka i upowszechnianie”

Anita Soroko z Działu Historii i Interpretacji „Pana Tadeusza” w Muzeum Pana Tadeusza (Zakład Narodowy im. Ossolińskich) została laureatką VI edycji Nagrody „Kolekcjonerstwo – nauka i upowszechnianie” im. Feliksa Jasieńskiego.

Uroczyste wręczenie nagród odbyło się w czwartek, 14 października 2021 w Domu Spotkań z Historią w Warszawie. Wyróżnienie zostało ustanowione w 2016 roku z inspiracji środowiska kolekcjonerskiego, przez Muzeum Narodowe w Krakowie, Archiwum Polskiej Akademii Nauk oraz Dom Spotkań z Historią w Warszawie. Upamiętnia postać wybitnego kolekcjonera, znawcy sztuki i darczyńcy Muzeum Narodowego w Krakowie, Feliksa „Mangghi” Jasieńskiego.

Anita Soroko została nagrodzona w kategorii Pracownik Nauki, za książkę „Rysunki artystów polskich z Muzeum Lubomirskich we Lwowie” (Wydawnictwo Ossolineum, Wrocław 2020). Autorkę nagrodzono za opracowanie bogatej kolekcji rysunku polskiego, która przed drugą wojną światową znajdowała się w zbiorach Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Lwowie, a obecnie przechowywana jest w Lwowskiej Narodowej Naukowej Bibliotece im. Wasyla Stefanyka.

Kapituła postanowiła także przyznać Wyróżnienie, które otrzymał Radosław Kuty, za książkę „Tatry i Zakopane w ilustracji Walerego Eljasza-Radzikowskiego” (Wydawnictwo Księgarnia i Antykwariat Górski „Filar”, Kielce 2020).

Nagrodę dla instytucji, za upowszechnianie dorobku kolekcjonerskiego, otrzymali: Muzeum-Zamek Górków w Szamotułach za wystawę „Chwały Pacykowianom” oraz Fundacja Andrzeja Wróblewskiego z Warszawy i Moderna Galerija w Lublianie za wystawę „Andrzej Wróblewski „Waiting room”.

Nagrodę dla dziennikarza, za publikacje prezentujące wkład kolekcjonerstwa w ochronę dziedzictwa narodowego, otrzymał Tomasz Kuba Kozłowski, za serię internetowych i multimedialnych prezentacji dedykowanych Kresom, zrealizowanych w oparciu o kolekcjonerskie zbiory.

Kapituła Nagrody: prof. dr hab. Krzysztof Pomian – honorowy przewodniczący, prof. zw. dr hab. Wojciech Kowalski – przewodniczący, prof. dr hab. Andrzej Szczerski, dyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie – wiceprzewodniczący, dr Agnieszka Kluczewska-Wójcik, wiceprezes Polskiego Instytutu Studiów nad Sztuką Świata – sekretarz, dr hab. Hanna Krajewska, dyrektor Archiwum Polskiej Akademii Nauk, Piotr Jakubowski, dyrektor Domu Spotkań z Historią w Warszawie, Marek Sosenko, założyciel Fundacji Zbiorów Rodziny Sosenków, mecenas Leszek Koziorowski, prezes Stowarzyszenia Kolekcjonerów Historycznych Papierów Wartościowych, Ryszard Kruk, redaktor www.kolekcjonerstwo.pl.


 

Muzeum Książąt Lubomirskich, od początku nierozerwalnie związane z Zakładem Narodowym im. Ossolińskich, posiadało w swych przedwojennych zbiorach bogatą kolekcję rysunku polskiego. Znaczna jej część została po 1945 roku we Lwowie i obecnie jest przechowywana w Bibliotece im. Wasyla Stefanyka, jedynie fragment kolekcji przewieziono do wrocławskiej siedziby Ossolineum.

W albumie obszernie prezentowane są rysunki polskie z niepodzielonych jeszcze zbiorów. Znajdują się tu szkice i prace takich artystów, jak Józef Chełmoński, Julian Fałat, Maksymilian Gierymski, Artur Grottger, Juliusz Kossak, Jacek Malczewski, Jan Piotr Norblin, Fryderyk Pautsch, Włodzimierz Skoczylas, Witold Wojtkiewicz, Leon Wyczółkowski i wielu innych.

W ramach cyklicznie odbywających się we Lwowie „Spotkań Ossolińskich” we wrześniu 2021 odbyła się prezentacja książki oraz spotkanie z jej autorką.

*Wydanie książki zostało dofinansowane ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.