Nowak–Jeziorański: Listy amerykańskie

spotkanie z cyklu Środy nad książką

  • 9 stycznia 2019 (środa), godz. 17.00
  • wstęp bezpłatny, liczba miejsc ograniczona, wejściówki do odebrania w kasach muzeum, możliwa rezerwacja mailowa: zapisy@ossolineum.pl (zarezerwowane wejściówki należy odebrać najpóźniej pół godziny przed spotkaniem)

W ramach cyklu Środy nad książką zapraszamy do Muzeum Pana Tadeusza na spotkanie z prof. Joanną Wojdon, które będzie poświęcone działalności Jana Nowaka-Jeziorańskiego w Kongresie Polonii Amerykańskiej.

Spotkanie z prof. Joanną Wojdon poświęcone działalności Jana Nowaka-Jeziorańskiego w Kongresie Polonii Amerykańskiej – organizacji będącej przedstawicielem 10 milionów Amerykanów polskiego pochodzenia. Profesor Wojdon przybliży działania, jakie Jan Nowak–Jeziorański podejmował na rzecz odzyskania przez Polskę suwerenności w latach 1977–1989 pełniąc funkcję dyrektora KPA oraz konsultanta Rady Bezpieczeństwa Narodowego USA i współpracownika Zbigniewa Brzezińskiego, a następnie przyjęcia Polski do NATO. Jan Nowak–Jeziorański pozostawał w stałym kontakcie z prezydentami USA: Jimmym Carterem, Ronaldem Reaganem, George’em H.W. Bushem, Billem Clintonem. Nacisk na amerykańską opinię publiczną wywierał publikując artykuły w najbardziej wpływowych pismach, m.in. „The Washington Post". W wyniku tej działalności znów był nazywany Kurierem – tym razem Kurierem z Waszyngtonu.


Gość

Joanna Wojdon – profesor Uniwersytetu Wrocławskiego, doktor habilitowana nauk historycznych w zakresie historii najnowszej oraz dydaktyki historii, obecnie prodziekan Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych UWr. Pomysłodawczyni kierunki studiów magisterskich z zakresu public history, który w 2016 r. otrzymał certyfikat „Studiów z przyszłością”. Autorka licznych publikacji, w tym monografii: Propaganda polityczna w podręcznikach dla szkół podstawowych Polski Ludowej (1944–1989); „W imieniu sześciu milionów...”. Kongres Polonii Amerykańskiej w latach 1944–1968; W jedności siła! Kongres Polonii Amerykańskiej w latach 1968–1988; Obraz świata elementarzy zza żelaznej kurtyny; White and Red Umbrella. Polish American Congress in the Cold War Era (1944–1988).


Prowadzenie

dr Mateusz Palka – doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii, kulturoznawca, autor tekstów krytycznych i esejów o sztuce, fotograf. Współautor wystawy stałej Misja: Polska poświęconej życiu i działalności Jana Nowaka-Jeziorańskiego i Władysława Bartoszewskiego. Kurator i współautor wystaw fotograficznych, biograficznych i muzealnych. Współscenarzysta komiksów Kurier z Warszawy (2014) i Wojna w eterze (2018) oraz współautor książki Jan Nowak-Jeziorański. Biografia opowiadana (2014). Członek ZPAF-u. Pracuje w Gabinetach Świadków Historii Muzeum Pana Tadeusza ZNiO. Stały współpracownik pisma artystycznego „Format”.


O cyklu

Cykl spotkań, do których punktem wyjścia są książki dotyczące najnowszej historii Polski: głośne, budzące kontrowersje, prezentujące różne spojrzenia na wydarzenia, wydawałoby się, oczywiste. Bohaterami spotkań będą ich autorzy: uczeni, publicyści, świadkowie historii, którzy odpowiedzą na pytania prowadzących i publiczności.

Projekt Środy nad książką dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

logotyp MKiDN