Podziękowanie i Odznaka Pamiątkowa Międzynarodowego Ośrodka Szkolenia i Badań nad Dziedzictwem Kultury w Zagrożeniu dla Dyrektor Magdaleny Musiał i Dyrektor Doroty Sidorowicz-Mulak

15 maja 2024 Magdalena Musiał, Wicedyrektor Ossolineum ds. Muzeum Pana Tadeusza otrzymała podziękowania od Międzynarodowego Ośrodka Szkolenia i Badań nad Dziedzictwem Kultury w Zagrożeniu. Wyróżnienie przyznano za zaangażowanie, inicjatywę i pomoc przy realizacji kursów edukacyjnych organizowanych przez Ośrodek.

Odznaką Pamiątkową, w podziękowaniu za współpracę przy organizowaniu konferencji i szkoleń z zakresu ochrony dóbr kultury i wkład w rozwój Ośrodka, uhonorowano też dr Dorotę Sidorowicz-Mulak, Wicedyrektor Ossolineum ds. Biblioteki.

Wręczenie nagród odbyło się w Międzynarodowym Ośrodku Szkolenia i Badań nad Dziedzictwem Kultury w Zagrożeniu przy ul. Pretficza 24 we Wrocławiu. Uroczystość towarzyszyła obchodom 70. rocznicy podpisania konwencji o ochronie dóbr kulturalnych w razie konfliktu zbrojnego w Hadze 14 maja 1954 roku.

Odwiedź Muzeum Pana Tadeusza