Orłowski, który życie strawił w Peterburku

Oprowadzanie kuratorskie w ramach wystawy czasowej Nasz malarz Orłowski

  • 27 października 2019, godz. 15.00
  • wstęp bezpłatny, liczba miejsc ograniczona, wejściówki do odebrania w kasach muzeum
  • prowadzenie: Aldona Mikucka

Zapraszamy na oprowadzanie pt. „Orłowski, który życie strawił w Peterburku”, podczas którego kurator wystawy, Aldona Mikucka, opowie o zgromadzonych w zbiorach Ossolineum rysunkach, których część prezentowana jest na wystawie „Nasz malarz Orłowski”.

Adam Mickiewicz, wspominając malarza ustami Telimeny, który „mieszkał tuż przy cesarzu, na dworze, jak w raju”, nawiązuje do swoich rzeczywistych spotkań z Aleksandrem Orłowskim. Poeta poznał go podczas pobytu w Petersburgu. Głównym tematem oprowadzania będzie petersburska część biografii i twórczości malarza, który spędził w stolicy Rosji ponad połowę swojego życia.


Prowadząca

Aldona Mikucka – historyk sztuki, plastyk, edukator muzealny. Absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie oraz Państwowego Liceum Sztuki Plastycznych w Rzeszowie. Od 2011 pracuje w Ossolineum zajmując się edukacją i popularyzacją ossolińskiej kolekcji zarówno bibliotecznej, jak i muzealnej. Autorka współczesnego opracowania gry planszowej Piast z 1904 roku (2013) oraz współautorka wystawy „Z ossolińskiej kolekcji” (2015). Kuratorka wystawy „Nasz malarz Orłowski. Rysunki Aleksandra Orłowskiego ze zbiorów Ossolineum”.

Przedsięwzięcie dofinansowane ze środków Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia