Muzeum Pana Tadeusza
Oddział Zakładu Narodowego im. Ossolińskich
ma już osiem lat!

Muzeum Pana Tadeusza zostało otwarte w 2016 roku w kamienicy Pod Złotym Słońcem (Rynek 6, Wrocław) i jest najnowszą częścią Ossolineum. Zwiedzić tu można trzy wystawy stałe – „Rękopis Pana Tadeusza”, „Misja: Polska” i „Pan Tadeusz Różewicz”. Pierwsza opowiada o powstaniu i recepcji Mickiewiczowskiego arcydzieła, druga to ekspozycja o romantycznej idei wolności przeniesionej w realia II wojny światowej i czasów powojennych, pokazanej na przykładzie życiorysów Jana Nowaka-Jeziorańskiego i Władysława Bartoszewskiego, a trzecia z wystaw przybliża postać Tadeusza Różewicza – wybitnego poety, dramaturga, bohatera XX wieku, przedstawiciela pokolenia Kolumbów.

Muzeum prowadzi działalność naukową, edukacyjną i artystyczną, organizuje wystawy czasowe, w jego ramach działa również Gabinet Literacki im. Tadeusza Różewicza. W 2019 roku Muzeum Pana Tadeusza otrzymało wyróżnienie jury Europejskiej Nagrody Muzealnej Roku (EMYA).

Otwarte dzięki wsparciu udzielonemu z funduszy norweskich i funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii, oraz środków krajowych, a także dzięki hojności mieszkańców Wrocławia Muzeum Pana Tadeusza przez osiem lat działalności odwiedziło ponad 340 tysięcy osób.

Od 3 maja 2016 roku otworzyliśmy 58 wystaw, przeprowadziliśmy 8101 lekcji muzealnych, 2999 warsztatów edukacyjnych oraz zorganizowaliśmy 667 wydarzeń – wykładów, pokazów filmowych, koncertów, debat i spotkań z artystami wizualnymi, pisarzami, tłumaczami, historykami, literaturoznawcami z Polski i zagranicy. Liczne grono odbiorców korzysta też z naszej oferty online.

Dziękujemy i zapraszamy!

Odwiedź Muzeum Pana Tadeusza