„Pan i Pani Kurier” – projekt edukacyjny

Jesienią 2019 i wiosną 2020 roku, dzięki wsparciu Ambasady Stanów Zjednoczonych w Warszawie, Konsulatu Generalnego USA w Krakowie i Departamentu Stanu USA, w Muzeum Pana Tadeusza realizowany jest projekt edukacyjny „Pan i Pani Kurier”. Obejmuje on przygotowanie i przeprowadzenie serii lekcji i warsztatów dla dzieci i młodzieży z dolnośląskich szkół, przede wszystkim uboższych  gmin regionu. Zajęcia odbywać się będą na wystawie stałej „Misja: Polska”, opowiadającej o romantycznych ideach wolności przeniesionych w realia II wojny światowej oraz czasów powojennych – jednym z jej dwóch bohaterów jest Jan Nowak-Jeziorański.

Specjalnie przygotowane zajęcia muzealne dotyczyć będą działalności i życia słynnego „Kuriera z Warszawy”, jego aktywności w czasie II wojny światowej, życia w Stanach Zjednoczonych oraz działań powojennych na rzecz obalenia komunizmu w Europie, a także tych wspierających po 1989 rozszerzenie NATO i przystąpienie Polski do Unii Europejskiej. Warsztaty przypomną młodzieży osobę Jadwigi Nowak-Jeziorańskiej, małżonki Jana, która przez całe życie wspierała jego działalność na rzecz demokracji. Była też doskonałą fotografką; jej prace znajdują się obecnie w zbiorach Zakładu Narodowego im. Ossolińskich i są prezentowane na wystawie „Misja: Polska”.

Jan nowak i greta misja polska

Życie i działalność Jana Nowaka-Jeziorańskiego oraz Jadwigi Nowak-Jeziorańskiej prezentowane na interaktywnej wystawie „Misja: Polska” stały się dla twórców projektu pretekstem do działań edukacyjnych, ze szczególnym akcentem na wiedzę o demokracji i kształcenie obywatelskie dzieci i młodzieży.

Oprócz udziału w warsztatach i lekcjach muzealnych młodzież będzie również świadkiem odtworzenia tzw. akcji balonowej z 1955 roku zorganizowanej przez Radio Wolna Europa, w którym pracował Jan Nowak-Jeziorański. W nocy z 12 na 13 lutego poleciało wówczas z Bawarii do Polski osiemset tysięcy balonów z broszurami „Za kulisami partii i bezpieki” – rewelacjami zbiegłego na Zachód wysokiego urzędnika Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego Józefa Światły.

Spotkania projektu odbędą się w grudniu 2019, lutym, marcu i maju 2020.

Konsulat USA w Krakowie