„Pan i Pani Kurier” – projekt edukacyjny

Od września 2019 do czerwca 2021 dzięki wsparciu Ambasady Stanów Zjednoczonych w Warszawie, Konsulatu Generalnego USA w Krakowie i Departamentu Stanu USA, w Muzeum Pana Tadeusza realizowany był projekt edukacyjny „Pan i Pani Kurier”. Obejmował on przygotowanie i przeprowadzenie serii lekcji i warsztatów dla dzieci i młodzieży z dolnośląskich szkół, przede wszystkim uboższych gmin regionu, a także szkolenia dla nauczycieli i pracowników instytucji kultury („Jak uczyć historii najnowszej”). Zajęcia odbywały się na wystawie stałej „Misja: Polska”, opowiadającej o romantycznych ideach wolności przeniesionych w realia II wojny światowej oraz czasów powojennych – jednym z jej dwóch bohaterów jest Jan Nowak-Jeziorański.

Specjalnie przygotowane zajęcia muzealne dotyczyły działalności i życia słynnego „Kuriera z Warszawy”, jego aktywności w czasie II wojny światowej, życia w Stanach Zjednoczonych oraz działań powojennych na rzecz obalenia komunizmu w Europie, a także tych wspierających po 1989 rozszerzenie NATO i przystąpienie Polski do Unii Europejskiej. Warsztaty przypominały młodzieży osobę Jadwigi Nowak-Jeziorańskiej, małżonki Jana, która przez całe życie wspierała jego działalność na rzecz demokracji. Była też doskonałą fotografką; jej prace znajdują się obecnie w zbiorach Zakładu Narodowego im. Ossolińskich i są prezentowane na wystawie „Misja: Polska”.

Jan nowak i greta misja polska

Życie i działalność Jana Nowaka-Jeziorańskiego oraz Jadwigi Nowak-Jeziorańskiej prezentowane na interaktywnej wystawie „Misja: Polska” stały się dla twórców projektu pretekstem do działań edukacyjnych, ze szczególnym akcentem na wiedzę o demokracji i kształcenie obywatelskie dzieci i młodzieży, a także nauczycieli i pracowników instytucji kultury.

Oprócz udziału w warsztatach i lekcjach muzealnych młodzież była także świadkiem odtworzenia tzw. akcji balonowej z 1955 roku zorganizowanej przez Radio Wolna Europa, w którym pracował Jan Nowak-Jeziorański. W nocy z 12 na 13 lutego poleciało wówczas z Bawarii do Polski osiemset tysięcy balonów z broszurami „Za kulisami partii i bezpieki” – rewelacjami zbiegłego na Zachód wysokiego urzędnika Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego Józefa Światły.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom projektu oraz współpracownikom biorącym udział w lekcjach i szkoleniach.


Kurier z Warszawy dzisiaj


Kim byli Pan i Pani Kurier?

Szkolenie jest organizowane w Muzeum Pana Tadeusza we Wrocławiu w ramach projektu edukacyjnego „Pan i Pani Kurier”, realizowanego dzięki wsparciu Ambasady Stanów Zjednoczonych w Warszawie, Konsulatu Generalnego USA w Krakowie i Departamentu Stanu USA.

Logo Ambasady Stanów Zjednoczonych w Warszawie, Konsulatu Generalnego USA w Krakowie i Departamentu Stanu USA.