„Pan Tadeusz” – konteksty i świat przedstawiony


Spis treści

 1. Bohaterowie
  Szlachta
  Jacek Soplica. Przemiana bohatera
 2. Miejsca akcji
  Dwór w Soplicowie
  Zaścianek Dobrzyńskich
  Zamek Horeszków
 3. Sceny ukazane na szkatule do przechowywania rękopisu „Pana Tadeusza”
  Bitwa
  Koncert Wojskiego na rogu
  Polonez
  Scena Grzybobrania
 4. Obyczajowość
  Strój szlachecki
  Czym był zajazd?
  Wątek miłosny w „Panu Tadeuszu”
 5. Historia Polski w „Panu Tadeuszu”
  Koncert Jankiela na cymbałach
  Tabakiera

Szlachta

Przedstawienie szlachty jako bohatera zbiorowego epopei narodowej „Pan Tadeusz”. Opis hierarchii szlacheckiej – magnateria, szlachta średniozamożna, szlachta zagrodowa i gołota. Charakterystyka postaci poprzez pełnione przez nie funkcje w społeczeństwie.

 • klasy 7–8 szkoły podstawowej: „Pan Tadeusz” jako lektura obowiązkowa (całość utworu)
 • szkoła ponadpodstawowa: powtórka do matury
 • materiał związany z lekturą „Pana Tadeusza”

Podstawa programowa: „Pan Tadeusz” jako lektura obowiązkowa


Jacek Soplica. Przemiana bohatera

Omówienie postaci Jacka Soplicy jako przykładu bohatera dynamicznego, który przeżywa zawód miłosny, popełnia zbrodnię, po czym odmienia swoje życie i już jako ksiądz Robak poświęca się całkowicie działalności patriotycznej. Losy Jacka Soplicy – księdza Robaka stanowią jeden z głównych wątków „Pana Tadeusza” i są ściśle związane z tematyką patriotyczną ukazaną w utworze.

 • klasy 7–8 szkoły podstawowej: „Pan Tadeusz” jako lektura obowiązkowa (całość utworu)
 • szkoła ponadpodstawowa: klasy 2–3 oraz jako powtórka do matury
 • materiał związany z lekturą „Pana Tadeusza”

Podstawa programowa: „Pan Tadeusz” jako lektura obowiązkowa


Dwór w Soplicowie

Opis dworu szlacheckiego w Soplicowie: jego położenie, wystrój oraz najbliższe otoczenie.

Określenie znaczenia dworu w poemacie.

 • klasy 7–8 szkoły podstawowej: „Pan Tadeusz” jako lektura obowiązkowa (całość utworu)
 • szkoła ponadpodstawowa: powtórka do matury
 • materiał związany z lekturą „Pana Tadeusza”

Podstawa programowa: „Pan Tadeusz” jako lektura obowiązkowa


Zaścianek Dobrzyńskich

Prezentacja Zaścianka Dobrzyńskich jako jednego z miejsc, w którym rozgrywa się akcja utworu oraz omówienie środowiska drobnej szlachty zaściankowej. Mieszkańcy zaścianka odegrali znacząca rolę podczas zajazdu na dwór soplicowski oraz bitwy z Rosjanami będącej jego konsekwencją. Treść filmu została zilustrowana grafikami ze zbiorów Ossolineum.

Zaścianek Dobrzyńskich jako miejsce akcji pojawia się w Księdze VI „Zaścianek” oraz księdze VII „Rada”.

 • klasy 7–8 szkoły podstawowej

Podstawa programowa:

 • „Pan Tadeusz” jako lektura obowiązkowa (całość utworu);

Zamek Horeszków

Prezentacja zamku Horeszków jako jednego z miejsc, w którym rozgrywa się akcja utworu oraz bohaterów bezpośrednio z nim związanych. Przedstawiony został również Klucznik Gerwazy jako strażnik zamku i pamięci o jego ostatnim właścicielu oraz Hrabia o romantycznej naturze. Treść filmu została zilustrowana grafikami ze zbiorów Ossolineum.

Zamek jako miejsce akcji pojawia się w Księgach I „Gospodarstwo”, II „Zamek”, V „Kłótnia”, IX „Bitwa”, XI „Rok 1812” oraz XII „Kochajmy się”.

 • klasy 7–8 szkoły podstawowej

Podstawa programowa:

 • „Pan Tadeusz” jako lektura obowiązkowa (całość utworu);

Bitwa

„Pan Tadeusz” – świat przedstawiony: Bitwa – omówienie sceny z wykorzystaniem dekoracji hebanowej szkatuły wykonanej do przechowywania rękopisu „Pana Tadeusza” (1873) oraz ilustracji autorstwa Michała Elwiro Andriollego zamieszczonych w luksusowym wydaniu epopei (1882). Treść filmu obejmuje prezentację postaci Księdza Robaka (bez zdradzania jego prawdziwej tożsamości).

Omówiony fragment utworu znajduje się w Księdze IX „Pana Tadeusza” zatytułowanej „Bitwa”.

 • klasy 7–8 szkoły podstawowej: „Pan Tadeusz” jako lektura obowiązkowa (całość utworu)

Podstawa programowa: „Pan Tadeusz” jako lektura obowiązkowa


Koncert Wojskiego na rogu

Omówienie sceny z wykorzystaniem dekoracji hebanowej szkatuły wykonanej do przechowywania rękopisu „Pana Tadeusza” (1873) oraz ilustracji autorstwa Michała Elwiro Andriollego zamieszczonych w luksusowym wydaniu epopei (1882). Omówiony fragment utworu znajduje się w Księdze IV „Pana Tadeusza” zatytułowanej „Dyplomatyka i łowy”.

 • klasy 7–8 szkoły podstawowej: „Pan Tadeusz” jako lektura obowiązkowa (całość utworu)
 • klasy 4–6 szkoły podstawowej: dawne zwyczaje i obyczaje ukazane w „Panu Tadeuszu”, fragmenty utworu dotyczące polowania oraz koncertu Wojskiego na rogu

Podstawa programowa: „Pan Tadeusz” jako lektura obowiązkowa oraz fragmenty utworu dotyczące polowania oraz koncertu Wojskiego na rogu


Polonez

Omówienie sceny poloneza z wykorzystaniem dekoracji hebanowej szkatuły wykonanej do przechowywania rękopisu „Pana Tadeusza” (1873) oraz ilustracji autorstwa Michała Elwiro Andriollego zamieszczonych w luksusowym wydaniu epopei (1882). Omówiony fragment utworu znajduje się w Księdze XII „Pana Tadeusza” zatytułowanej „Kochajmy się”.

 • klasy 7–8 szkoły podstawowej: „Pan Tadeusz” jako lektura obowiązkowa (całość utworu)
 • klasy 4–6 szkoły podstawowej: dawne zwyczaje i obyczaje ukazane w „Panu Tadeuszu” (fragmenty utworu)

Podstawa programowa:
„Pan Tadeusz” jako lektura obowiązkowa


Scena grzybobrania

Omówienie sceny z wykorzystaniem dekoracji hebanowej szkatuły wykonanej do przechowywania rękopisu „Pana Tadeusza” (1873) oraz ilustracji autorstwa Michała Elwiro Andriollego zamieszczonych w luksusowym wydaniu epopei (1882). Omówiony fragment utworu znajduje się w Księdze III „Pana Tadeusza” zatytułowanej „Umizgi”.

 • klasy 7–8 szkoły podstawowej: „Pan Tadeusz” jako lektura obowiązkowa (całość utworu)
 • klasy 4–6 szkoły podstawowej: dawne zwyczaje i obyczaje ukazane w „Panu Tadeuszu” (fragmenty utworu)

Podstawa programowa: „Pan Tadeusz” jako lektura obowiązkowa


Strój szlachecki

Omówienie elementów stroju szlacheckiego oraz określenie jego roli w budowaniu świata przedstawionego „Pana Tadeusza”. Pokazanie różnic między patriotyzmem a brakiem szacunku dla tradycji na przykładzie Hrabiego, Podkomorzego i Tadeusza. Nakreślenie znaczenia stroju Zosi w scenie zaręczyn.

 • klasy 7–8 szkoły podstawowej: „Pan Tadeusz” jako lektura obowiązkowa (całość utworu)
 • szkoła ponadpodstawowa: powtórka do matury
 • materiał związany z lekturą „Pana Tadeusza”

Podstawa programowa: „Pan Tadeusz” jako lektura obowiązkowa


Czym był zajazd?

„Pan Tadeusz” – świat przedstawiony: Zajazd – omówienie zajazdu jako elementu akcji utworu oraz zwyczaju szlacheckiego, z wykorzystaniem ilustracji autorstwa Michała Elwiro Andriollego zamieszczonych w dziewiętnastowiecznym, luksusowym wydaniu epopei (1882) oraz grafik i rysunków ze zbiorów Ossolineum. Omówiony fragment utworu znajduje się w Księdze VII „Pana Tadeusza” zatytułowanej „Rada” oraz Księdze VIII zatytułowanej „Zajazd”.

 • klasy 7–8 szkoły podstawowej

Podstawa programowa:

 • „Pan Tadeusz” jako lektura obowiązkowa (całość utworu);
 • „Kształcenie literackie i kulturowe. Czytanie utworów literackich”: uczeń wykorzystuje w interpretacji tekstów literackich elementy wiedzy o historii i kulturze; wykorzystuje w interpretacji utworów literackich potrzebne konteksty, np. biograficzny, historyczny, historyczno-literacki, kulturowy, filozoficzny, społeczny;

Wątek miłosny w „Panu Tadeuszu”

Omówienie jednego z głównych wątków fabularnych „Pana Tadeusza”, który przewija się przez wszystkie rozdziały utworu. Wśród bohaterów, których miłosne perypetie śledzi czytelnik znajdują się: tytułowy bohater Tadeusz Soplica, wciąż poszukująca męża Telimena, jej podopieczna Zosia oraz bywały w świecie Hrabia.

 • klasy 7–8 szkoły podstawowej
 • szkoła ponadpodstawowa: klasy 2–3 oraz jako powtórka do matury
 • elementy podstawy programowej: „Pan Tadeusz” jako lektura obowiązkowa (całość utworu)

Podstawa programowa:

 • „Pan Tadeusz” jako lektura obowiązkowa (całość utworu);
 • „Kształcenie literackie i kulturowe. Czytanie utworów literackich”: uczeń wykorzystuje w interpretacji tekstów literackich elementy wiedzy o historii i kulturze; wykorzystuje w interpretacji utworów literackich potrzebne konteksty, np. biograficzny, historyczny, historyczno-literacki, kulturowy, filozoficzny, społeczny;

Koncert Jankiela na cymbałach

Omówienie sceny z wykorzystaniem ilustracji autorstwa Michała Elwiro Andriollego zamieszczonych w dziewiętnastowiecznym, luksusowym wydaniu epopei (1882) oraz grafik i rysunków ze zbiorów Ossolineum. W swoim „Koncercie nad koncertami” Jankiel zawarł wydarzenie z historii Polski (1791–1797) oraz wykorzystał znane pieśni narodowe. Omówiony fragment utworu znajduje się w Księdze XII „Pana Tadeusza” zatytułowanej „Kochajmy się”.

 • klasy 7–8 szkoły podstawowej

Podstawa programowa:

 • „Pan Tadeusz” jako lektura obowiązkowa (całość utworu);
 • „Kształcenie literackie i kulturowe”. Czytanie utworów literackich: uczeń wykorzystuje w interpretacji tekstów literackich elementy wiedzy o historii i kulturze; wykorzystuje w interpretacji utworów literackich potrzebne konteksty, np. biograficzny, historyczny, historyczno-literacki, kulturowy, filozoficzny, społeczny;

Tabakiera

Zaprezentowanie tabakiery jako elementu dawnych zwyczajów, wykorzystanego w utworze również jako: sposób na wprowadzenie tła historycznego (ważne postacie „wielkiej” historii) oraz „narządzie agitacyjne” księdza Robaka – omówienie tabakiery Podkomorzego oraz sceny „Ksiądz Robak w karczmie” z wykorzystaniem ilustracji autorstwa Michała Elwiro Andriollego zamieszczonych w luksusowym wydaniu epopei (1882) oraz innych zabytków ze zbiorów Ossolineum.

 • klasy 7–8 szkoły podstawowej: „Pan Tadeusz” jako lektura obowiązkowa (całość utworu)
 • szkoła ponadpodstawowa: powtórka do matury – materiał związany z lekturą „Pana Tadeusza”

Podstawa programowa: „Pan Tadeusz” jako lektura obowiązkowa, biografia Adama Mickiewicza