Pan Tadeusz w języku esperanto
część II

  • 23 maja 2019 (czwartek), godz. 15.30
  • Muzeum Pana Tadeusza
    Rynek 6, Wrocław
  • współpraca: Europejskie Centrum Edukacji Międzykulturowej
  • wstęp bezpłatny, liczba miejsc ograniczona, wejściówki do odebrania w kasach muzeum, możliwa rezerwacja mailowa: zapisy@ossolineum.pl (zarezerwowane wejściówki należy odebrać najpóźniej pół godziny przed spotkaniem)
5029bd8f8a3e99ee0f9bd97b967d1149-350x202

Zapraszamy do Muzeum Pana Tadeusza na drugie spotkanie z epopeją Adama Mickiewicza w języku esperanto.

Język esperanto wpisuje się w wielowiekową tradycję tworzenia projektów języka międzynarodowego i uniwersalnego. Spośród ogromnej ilości projektów tylko język esperanto zyskał powszechną akceptację i przetrwał próbę czasu. Esperantyści, już od samego powstania języka esperanto stworzyli zróżnicowany i bogaty ruch społeczny. Bycie esperantystą jest równoznaczne z pewnymi wartościami i poglądami (idea braterstwa i pokoju). Tworzą oni ponadnarodową wspólnotę, formalne i nieformalne instytucje społeczne, wspierają rozwój dialogów międzykulturowych.

31 października 2014 r. międzynarodowy język esperanto został wpisany przez Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. dr hab. Małgorzatę Omilanowską na krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego „jako nośnik kultury esperanckiej”. To otwiera drogę do promocji tego języka w polskim społeczeństwie.

Podczas drugiego spotkania z epopeją Adama Mickiewicza w języku esperanto Zbigniew Kornicki i Marta Perkhach w języku polskim przedstawią wybrane fragmenty epopei. Marta Perkhach wzbogaci program o pieśni do muzyki Stanisława Moniuszki. Prowadząca spotkanie Małgorzata Komarnicka przybliży postać genialnego tłumacza epopei na język esperanto Antoniego Grabowskiego przytaczając wiele faktów nieznanych nawet esperantystom z jego życia i pracy.


Goście

34531d59fa48c081fc9df0fa915a6240

Zbigniew Kornicki – ur. 1950, absolwent Technikum Energetycznego w Poznaniu, studiował matematykę na UAM, technik informatyk. Piastując przez 12 lat funkcję kierownika Esperanckiego Ośrodka Kultury „Orbita” zorganizował 10 pierwszych edycji (1980-1991) festiwalu „Artystyczne Konfrontacje Esperanckie ARKONES” oraz cztery towarzyszące im konkursy przekładów poezji polskiej na esperanto (Czesława Miłosza, Konstantego I. Gałczyńskiego, Marii Pawlikowskiej - Jasnorzewskiej oraz poezji dla dzieci). W 1988 roku odznaczony przez Zarząd Główny Polskiego Związku Esperantystów odznaką „Zasłużonego Esperantysty”. W ubiegłym roku został ponownie (po ponad trzydziestu latach) prezesem Oddziału Wojewódzkiego PZE w Poznaniu i w styczniu 2019 powołał zespół w celu opracowania erraty do znajdującego się w Internecie tłumaczenia „Pana Tadeusza” nazbyt licznie upstrzonego pomyłkami redaktora internetowej wersji.

85c26dccaf6235e2668540ecfd8a4ce6

Marta Perkhach – urodzona 03.04.1993 roku we Lwowie. Obecnie jest studentką Akademii Muzycznej im Karola Lipińskiego we Wrocławiu na Wydziale Wokalno-Aktorskim, II st. 2 roku magisterskiego. Wystąpiła w spektaklu dyplomowym studentów Wydziału Wokalnego AM jako Mimi w operetce Karola Szymanowskiego „Loteria na mężów, czyli Narzeczony nr 69 „ do słów Juliana Krzewińskiego-Maszyńskiego w reżyserii Roberto Skolmowskiego.

63e036f89812e259f8ac0546d5b5b0d3

Małgorzata Komarnicka – filozof, interlingwista, metodyk i wykładowca języka esperanto. Członek Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa O/Warszawa, adiunkt Międzynarodowej Akademii Nauk - San Marino. Jest autorką wielu artykułów w czasopismach esperanckich (stała współpraca z „Juna Amiko” i „Pola Esperantisto”) oraz redaktorem inicjującym najnowszego słownika j. esperanto „Słownik Minimum„ E. Malewicza. W latach 2009-2010 Asystentura-Grungtviga w Niemczech zakończona I nagrodą jako przykład „Dobrej Praktyki”. Inicjatorka wielu imprez edukacyjnych, ale przede wszystkim „Jaki wspaniały jest ten świat” (organizowany we współpracy z Wrocławskim Centrum Seniora), „Europejskiego Festiwalu Piosenki Esperanckiej” (organizowanego z wieloma instytucjami), „Międzynarodowego Sympozjum” ( organizowanego we współpracy z wrocławskimi uniwersytetami) oraz „… ziemię moja znam - … la teron mian mi konas” (we współpracy z Dolnośląską Biblioteką Publiczną im Tadeusza Mikulskiego) we Wrocławiu. Prezes Europejskiego Centrum Edukacji Międzykulturowej.