Konkurs literacki dla młodzieży

Konkurs literacki dla młodzieży Historia przyszłości
w ramach Festiwalu Tradycji Literackich

Jesienią 2017 roku w Muzeum Pana Tadeusza odbędzie się Festiwal Tradycji Literackich, którego pierwsza edycja nosi podtytuł: Rozdział I: Mickiewicz / Różewicz. W ramach tego wydarzenia przygotowany został konkurs literacki dla młodzieży.

Zadaniem uczestników konkursu jest napisanie tekstu inspirowanego książką science-fiction Adama Mickiewicza zatytułowaną Historia przyszłości. Książka ta istnieje, chociaż nie ma jednej, pełnej i skończonej wersji. To bardziej grupa utworów znanych z zachowanych we fragmentach autografów, relacji słuchaczy bądź czytelników. Badacze naliczyli aż sześć wersji, różniących się od siebie czasem akcji, sposobem prowadzenia narracji, przynależnością gatunkową, a nawet językiem. W samej narracji Historii przyszłości jest wiele niewiadomych, domysłów, zagadek i naukowego wróżenia z fusów.

Konkurs ma charakter otwarty i skierowany jest do młodzieży w wieku od 14 do 18 lat.
Każdy uczestnik może nadesłać jeden tekst (poezja, proza lub dramat), którego długość nie przekracza 18000 znaków ze spacjami (czyli 10 stron znormalizowanego maszynopisu).
Zgłoszenia należy przesłać do 30 października 2017 roku na adres: wydarzenia@ossolineum.pl.

Oceniając zgłoszone prace, jury weźmie pod uwagę ich oryginalność i poziom artystyczny, szczególnie przy tym zwrócić uwagę na autorskie ujęcie hasła przewodniego konkursu. Ogłoszenie wyników nastąpi najpóźniej do 20 listopada 2017. Zwycięskie teksty zostaną wydane w formie książkowej, zaś nagrodzeni młodzi autorzy zostaną zaproszeni na specjalne warsztaty pisarskie.

Młodzi autorzy wyróżnieni w konkursie otrzymają nagrody rzeczowe (pula nagród w konkursie wynosi 3 tysiące złotych) oraz egzemplarze publikacji pokonkursowej, w której zamieszczone zostaną ich prace.

Dla nauczyciela, który zachęci do udziału w konkursie największą liczbę uczniów, przewidzieliśmy specjalną nagrodę w postaci książek i muzealnych gadżetów oraz egzemplarze publikacji pokonkursowej. Dodatkową nagrodą będą specjalne warsztaty lub lekcje muzealne w Muzeum Pana Tadeusza dla 10 klas, z których napłynie do nas najwięcej zgłoszeń. Temat zajęć wybiorą z muzealnej oferty edukacyjnej sami zwycięzcy.

Pierwsza edycja Festiwalu Tradycji Literackich w Muzeum Pana Tadeusza zaprezentuje wyimek twórczości najwybitniejszych polskich poetów, z którymi związana jest ta instytucja: Adama Mickiewicza i Tadeusza Różewicza. Celem Festiwalu jest promocja ich twórczości poprzez osadzenie w nowych bądź nie do końca wyeksploatowanych jeszcze kontekstach, a także prowokowanie świeżego jej odczytania. W ramach Festiwalu planowane są m.in. seria debat i spotkań z udziałem zaproszonych gości (specjalistów różewiczologów, mickiewiczologów, badaczy romantyzmu, historyków, dziennikarzy, prozaików i poetów), warsztaty dla dzieci, młodzieży i seniorów, pokazy filmowe, a także warsztaty poezji miganej. Całe wydarzenie będzie przystosowane dla osób niesłyszących.
 
Szczegółowy regulamin konkursu poniżej w PDF do pobrania.

Szerzej o Historii przyszłości Adama Mickiewicza

Z wielu różnych źródeł, w tym listów i pamiętników, wyłania się niepełny obraz owych sześciu wersji Historii przyszłości Adama Mickiewicza.

Wersja pierwsza

(prawdopodobnie z 1829 roku, znana jedynie z relacji Edwarda Odyńca, przyjaciela poety)

Utwór zamierzony miał ponoć długość „dwóch powieści”, nigdy nie został wydany, rękopis zaginął w niewiadomych okolicznościach i niewiadomym czasie. Narrator mówi z perspektywy roku 2300 o tym, co dla niego jest przeszłością, czyli czasach z początku XXI wieku. Mickiewicz stawia tezę, że ludzkość „gnuśnieje” pod wpływem wygody, jaką przynoszą wynalazki. Rozleniwiona cywilizacja europejska jest zagrożona atakiem ze strony Chińczyków. Do walki w obronie Europy stają kobiety i garstka młodzieży, prowadzi ich bohaterka znad Wisły.

Wersje druga i trzecia

(najprawdopodobniej z lat 1833 i 1834)

Zachowały się fragmenty rękopisów, w których istnieją liczne skreślenia i błędy. Oba utwory pisane były w języku francuskim. Akcja dzieje się w XIX wieku, po powstaniu listopadowym i rewolucji lipcowej.

Wersja czwarta

(powstawała w latach 1837–1838, w czasie, kiedy Mickiewicz cierpiał na depresję)

Rękopis został spalony przez samego autora (prawdopodobnie z lęku przed represjami władzy, która ten utwór mogła potraktować jako pismo propagandowe nawołujące do buntu). Mickiewicz opisuje „czarną noc” w Europie jako konsekwencję zaniedbania sprawy polskiej. Bohater utworu to tułacz emigrant, podróżnik-patriota. Przygody przysądzone mu klątwą przeżywa w różnych czasach historycznych.

Wersja piąta

(Wyjątek z listu do jednego z redaktorów, opublikowany w „Pielgrzymie Polskim” w 1833 roku)

Tekst jest stylizowany na przedruk z fikcyjnej „Gazety Województwa Szawelskiego” z roku 1899. Kompozycja jest szkatułkowa, rozpoczyna się, kiedy biedny student otrzymuje od wróżki gazetę z przyszłości. W gazecie opisana jest uroczystości w Szawłach w 1899 roku. Podczas uroczystości Weteran Wolności (w istocie ten sam młodzieniec) opowiada o bohaterskich walkach, które działy się w XIX w. i doprowadziły do powszechnej wolności i szczęśliwości.

Wersja szósta

(improwizacja na temat przyszłości)

Znana z relacji Władysława Mickiewicza, syna wieszcza, wygłoszona po polsku prozą, prawdopodobnie w 1842 roku. Czas i miejsce akcji to Paryż około 2000 roku. Mickiewicz wyraził w niej swój lęk przed wynalazkami przyszłości, m.in. latającymi maszynami, zadaszonymi miastami. Przewidywał, że człowiek zaatakowany przez cywilizację techniczną, odizolowany od natury, „wyręczony przez osiągnięcia techniki od walki z nią o swój byt” zostanie „umniejszony duchowo”.

  • Program Festiwalu Tradycji Literackich 
  • patroni medialni Festiwalu Tradycji Literackich: TVP 3 Wrocław, Tygodnik Powszechny, Gazeta Wyborcza Wrocław, CoJestGrane24.pl, Radio Wrocław, Radio RAM, Radio Wrocław Kultura, Portal O.pl, Światobrazu.pl
  • partner: Instytut Włoski w Warszawie, Clear Channel

Projekt jest dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.