Królowe, matrony, białogłowe. Kobiety Rzeczpospolitej Szlacheckiej

Królowe, matrony, białogłowe. Kobiety Rzeczpospolitej Szlacheckiej. Wykład W RAMACH EUROPEJSKICH DNI DZIEDZICTWA połączony z pokazem strojów

  • 7 września 2019 (sobota), godzina 16.00
  • prowadzenie: Marta Grzywna
  • wstęp bezpłatny, liczba miejsc ograniczona, obowiązują zapisy mailowe: zapisy@ossolineum.pl

Opowieść o nieprzeciętnych kobietach doby sarmatyzmu, od czasów świetności Rzeczpospolitej, aż do jej upadku, połączona z prezentacją sukien.

Jak wyglądało życie codzienne kobiet w rzeczywistości staropolskiej na dworach ziemiańskich, magnackich i królewskich? Jak udało im się zaistnieć w męskim świecie i przetrwać w pamięci pokoleń? Na przykładzie mniej i bardziej znanych biografii kobiet Rzeczpospolitej Szlacheckiej, matek, żon, królowych, ich listów, pamiętników i portretów, będziemy snuć pasjonującą opowieść o ich losach. Podróż w czasie uprzyjemnią piękne wnętrza Kamienicy pod Złotym Słońcem i rekonstrukcje sukien z I połowy XVII wieku.

prowadzenie:
Marta Grzywna – studentka dziennikarstwa na Uniwersytecie Wrocławskim, pasjonatka historii Polski, dwudziestolecia międzywojennego i sztuki baroku, ze szczególnym uwzględnieniem kultury staropolskiej. W swoich zainteresowaniach nie poprzestaje na teorii, od dwóch lat aktywnie działa na polu rekonstrukcji historycznej XVII wieku.

>>Europejskie Dni Dziedzictwa

Europejskie Dni Dziedzictwa to wspólna inicjatywa Rady Europy i Unii Europejskiej, mająca na celu promowanie zabytków. W projekcie uczestniczą wszystkie państwa członkowskie Rady Europy, w tym także Polska, która włączyła się do akcji w 1993 roku.Europejskie Dni Dziedzictwa to największy w Europie projekt społeczno-edukacyjny, a także najważniejsze święto zabytków kultury Starego Kontynentu. Głównym celem EDD jest szeroko pojęta edukacja historyczna i kulturalna, promowanie różnorodności regionalnego dziedzictwa kulturowego, podkreślenie wspólnych korzeni kultury europejskiej oraz propagowanie dialogu międzykulturowego.

Co roku we wrześniu kraje, w których odbywa się to wydarzenie, udostępniają do zwiedzania szerokiej publiczności liczne zabytki i miejsca kultury, a także organizują wykłady, wystawy i inne imprezy towarzyszące skierowane do różnorodnej grupy odbiorców, co nadaje wydarzeniu uniwersalnego wymiaru.