Mecenas „Solidarności”

   Mecenas „Solidarności”
   spotkanie z cyklu Środy nad książką

   • 8 maja 2019 (środa), godz. 17.00
   • wstęp bezpłatny, liczba miejsc ograniczona, wejściówki do odebrania w kasach muzeum, możliwa rezerwacja mailowa: zapisy@ossolineum.pl (zarezerwowane wejściówki należy odebrać najpóźniej pół godziny przed spotkaniem)

   Spotkanie z mecenasem Jackiem Taylorem, obrońcą w procesach politycznych w stanie wojennym, poświęcone jego biograficznej książce Naprawdę trzeba było coś zrobić (wywiad-rzeka przeprowadzony przez Annę Machcewicz).

   Książka wywiad-rzeka z mecenasem Jackiem Taylorem opowiadająca o czasach PRL-u i wolnej Polsce. Jacek Taylor praktykę adwokacką rozpoczął w roku 1968, a w latach 70. związał się z opozycją demokratyczną i występował jako obrońca w wielu procesach politycznych, broniąc działaczy solidarnościowego podziemia, m.in. Władysława Frasyniuka, Andrzeja Gwiazdę, Adama Michnika, Zofię i Zbigniewa Romaszewskich, Annę Walentynowicz, Lecha Wałęsę. Brał udział w obradach Okrągłego Stołu. W latach 1991–1997 był posłem na sejm z listy Unii Demokratycznej. W książce odpowiada Annie Machcewicz na pytania o swoją drogę życiową, wybory polityczne, przemiany w Polsce po 1989 roku. Na stronach wywiadu-rzeki pojawiają się najważniejsi ludzie ostatnich trzech dekad dziejów Rzeczypospolitej.

   gość:
   Jacek Taylor – mecenas ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W latach 1968–1991 praktykował jako adwokat w Gdańsku. Od 1978 roku współpracował z opozycją demokratyczną najpierw w WZZ, NSSZ „Solidarność”, działał w Stowarzyszeniu Opieki nad Więźniami „Patronat”. W stanie wojennym był obrońcą w procesach politycznych. Brał udział w obradach Okrągłego Stołu, był posłem na sejm z I i II kadencji w rządzie Jerzego Buzka. Został kierownikiem Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, następnie był prokuratorem oraz przedstawicielem ministra skarbu w radzie Fundacji „Polsko-Niemieckie Pojednanie”. Był przyjacielem i adwokatem Jana Nowaka-Jeziorańskiego.

   prowadzący:
   Mateusz Palka – współautor wystawy stałej „Misja: Polska” w Muzeum Pana Tadeusza. Kurator i autor wystaw fotograficznych, biograficznych i muzealnych. Scenarzysta komiksów Kurier z Warszawy (2014) i Wojna w eterze (2018) oraz współautor książki Jan Nowak-Jeziorański. Biografia opowiadana (2014). Doktor nauk humanistycznych, kulturoznawca, autor tekstów krytycznych i esejów o sztuce.

   _____________________________________________
   >>Środy nad książką – cykl spotkań, do których punktem wyjścia są książki dotyczące najnowszej historii Polski: głośne, budzące kontrowersje, prezentujące różne spojrzenia na wydarzenia, wydawałoby się, oczywiste. Bohaterami spotkań będą ich autorzy: uczeni, publicyści, świadkowie historii, którzy odpowiedzą na pytania prowadzących i publiczności.

   _____________________________________________

   >>Więcej informacji o wystawie Misja: Polska

   _____________________________________________


   Projekt Środy nad książką dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.