„Nasz malarz Orłowski” – szkolenie dla przewodników miejskich

„Nasz malarz Orłowski” – szkolenie dla przewodników miejskich

  • 17 września 2019 (wtorek), godz. 11.00–12.30
  • prowadzenie: Aldona Mikucka
  • wstęp bezpłatny, obowiązują zapisy: edukacja@ossolienum.pl

Zapraszamy na spotkanie adresowane do wrocławskich przewodników miejskich, podczas którego kurator, Aldona Mikucka, oprowadzi po najnowszej wystawie czasowej w Muzeum Pana Tadeusza.

Specjalne spotkanie adresowane do wrocławskich przewodników miejskich, podczas którego kurator, Aldona Mikucka, oprowadzi po najnowszej wystawie czasowej, prezentującej blisko sześćdziesiąt oryginalnych rysunków Aleksandra Orłowskiego ze zbiorów Ossolineum. Orłowski jest jedynym malarzem, o którym w swoim poemacie wspomina Adam Mickiewicz.

Na szkolenie szczególnie zapraszamy przewodników oprowadzających gości rosyjskojęzycznych: Aleksander Orłowski przez trzydzieści lat mieszkał w Petersburgu, a więc jego postać i twórczość z pewnością okaże się interesująca dla turystów z Rosji.

prowadzenie:

Aldona Mikucka – historyk sztuki, plastyk, edukator muzealny, przewodnik miejski po Wrocławiu. Od 2011 pracuje w Ossolineum zajmując się edukacją i popularyzacją ossolińskiej kolekcji zarówno bibliotecznej, jak i muzealnej. Autorka współczesnego opracowania gry planszowej Piast z 1904 roku (2013) oraz współautorka wystawy „Z ossolińskiej kolekcji” (2015). Kuratorka wystawy „Nasz malarz Orłowski. Rysunki Aleksandra Orłowskiego ze zbiorów Ossolineum”. 

O wystawie „Nasz malarz Orłowski. Rysunki Aleksandra Orłowskiego ze zbiorów Ossolineum

„Orłowski, który życie strawił w Peterburku, sławny malarz (mam jego kilka szkiców w biurku)” – ustami Telimeny wspomina o nim Mickiewicz w Panu Tadeuszu. „Orłowski, bierz ołówek swój, prędko maluj noc i bój!” – wzywa go Aleksander Puszkin w swoim poemacie.

Aleksander Orłowski (1777–1832) osiągnął za życia niebywałą popularność, a dziś jest niemal zupełnie zapomniany. Malarz, rysownik i grafik, ale przede wszystkim przenikliwy obserwator, w szybkich szkicach i satyrycznych rysunkach odnotowywał otaczającą go rzeczywistość.

Wystawa blisko sześćdziesięciu rysunków jest okazją do ujrzenia świata sprzed dwustu lat, a także zobaczenia rzadko prezentowanej części ossolińskiej kolekcji.

>>więcej informacji________________________________________________

Przedsięwzięcie dofinansowane ze środków Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia