Obrazy na wygnaniu? Literackie reinterpretacje dzieł malarskich

Obrazy na wygnaniu? Literackie reinterpretacje dzieł malarskich – wykład Marka Śniecińskiego w ramach cyklu Pracownia słowa i obrazu

  • sobota, 17 lutego 2018, godz. 16.00
  • wstęp bezpłatny, liczba miejsc ograniczona, wejściówki do odebrania w kasach Muzeum, możliwa rezerwacja mailowa: zapisy@ossolineum.pl

Podczas spotkania w Muzeum Pana Tadeusza Marek Śnieciński przybliży w teorii i praktyce zagadnienia związane z literacką reinterpretacją dzieł malarskich.

W ramach nowego cyklu Pracownia słowa i obrazu skupionego wokół tematów związanych z przenikaniem się sfery języka werbalnego i wizualnego we współczesnej kulturze zapraszamy w sobotę 17 lutego do Muzeum Pana Tadeusza na wykład krytyka sztuki Marka Śniecińskiego.

Podczas wykładu zanalizowane zostaną trzy różne strategie wykorzystania i reinterpretacji obrazów, które ujawniły się w książkach wybitnych współczesnych pisarzy. W pierwszej z nich dzieła malarskie pojawiają się w roli katalizatorów dla narracji literackiej (powieści M.V. Llosy Pochwała macochy i Zeszyty don Rigoberta). Pisarz podejmuje w nich grę z podwójną naturą obrazów, czyli gra relacjami między obrazami mentalnymi a medialnymi. Druga strategia to „myślenie obrazami” P. Quignarda, który książkę Noc seksualna buduje, cytując (reprodukując) w niej konkretne dzieła i – obok tej wizualnej narracji – umieszcza spleciony z nią tekst. Wewnętrzny dialog między „zacytowanymi” obrazami pozwala autorowi sformułować pytania dotyczące źródeł obrazowania. Trzecia metoda obecna jest w powieści G. Pereca Życie instrukcja obsługi. Obrazy, stanowiące ważny element projektu na życie jednego z bohaterów, istnieją tu tylko jako byt literacki, są elementem scenariusza na życie, który zarazem staje się interesującym komentarzem do wielu zjawisk i nurtów we współczesnej sztuce (np. konceptualizmu, minimalizmu, performance’u). We wszystkich tych strategiach obrazy, choć pozbawione zostały swego zakorzenienia w materialności, nie utraciły całkowicie swej tożsamości i zyskały nowe możliwości działania, nową formę istnienia. Podczas wykładu przedstawione zostaną również niektóre poetyckie dialogi z malarstwem, które w swych utworach podejmował Tadeusz Różewicz.

Wykład w ramach cyklu Pracownia słowa i obrazu jest wydarzeniem towarzyszącym wystawie czasowej Różewicz. Bez tekstu, która stanowi wyjątkowy autokomentarz do życia i twórczości Tadeusza Różewicza, a także prezentuje jego poglądy na temat popkultury, współczesnych mediów, sportu, podróży, czytelników, sensu i… bezsensu pisania, starości, umierania czy historii XXI wieku. Wystawa trwa od 15 grudnia 2017 do 11 marca 2018. Wstęp wolny.

O prowadzącym

Marek Śnieciński jest poetą, eseistą, tłumaczem oraz krytykiem i kuratorem sztuki. Wydał kilka zbiorów poezji, m.in. „Jak cię milczeć”, Tikkun, Warszawa 2004, „Coitus sacralis”, Wydawnictwo Obserwator, Poznań 2000, „Droga na wzgórze”, Wrocław 1996. Publikuje w prasie (m.in. w „Formacie”) krótkie formy prozatorskie, eseje oraz artykuły, tłumaczone również na język niemiecki. Przekłada współczesną poezję i prozę niemiecką. Jest autorem wielu tekstów krytycznych poświęconych sztuce współczesnej i publikowanych w czasopismach. Był kuratorem kilkudziesięciu wystaw, m.in. „Genius loci – Wrocław” (2001), od 2003 roku współpracuje jako kurator z komunalnymi galeriami Berlina (Galerie am Prater, Galerie Pankow). Wykłada historię sztuki na wrocławskiej ASP, na wydziale Rysunku i Malarstwa.

patron medialny cyklu: Portal O.pl

* * * *

Więcej informacji o cyklu: Pracownia słowa i obrazu .

Więcej o wystawie: Różewicz. Bez tekstu.