Oprowadzenie po wystawie rysunków Aleksandra Orłowskiego

Rysunki Aleksandra Orłowskiego w zbiorach Ossolineum
zwiedzanie z kustoszem kolekcji

  • 21 września 2019 (sobota), godz. 15.00
  • prowadzenie: Beata Długajczyk
  • wstęp bezpłatny, liczba miejsc ograniczona, wejściówki do odebrania w kasach muzeum

Zapraszamy na spotkanie pt. Rysunki Aleksandra Orłowskiego w zbiorach Ossolineum, które poprowadzi kustosz kolekcji, Beata Długajczyk.

Aleksander Orłowski cieszył się za życia ogromną popularnością. Podczas oprowadzania kustosz przytoczy relacje ludzi, którzy poznali malarza w Petersburgu. Zapraszamy wszystkich, którzy pragną dowiedzieć się więcej zarówno o samym Aleksandrze Orłowskim, jak i jego pracach.

O wystawie „Nasz malarz Orłowski. Rysunki Aleksandra Orłowskiego ze zbiorów Ossolineum

„Orłowski, który życie strawił w Peterburku, sławny malarz (mam jego kilka szkiców w biurku)” – ustami Telimeny wspomina o nim Mickiewicz w Panu Tadeuszu. „Orłowski, bierz ołówek swój, prędko maluj noc i bój!” – wzywa go Aleksander Puszkin w swoim poemacie.

Aleksander Orłowski (1777–1832) osiągnął za życia niebywałą popularność, a dziś jest niemal zupełnie zapomniany. Malarz, rysownik i grafik, ale przede wszystkim przenikliwy obserwator, w szybkich szkicach i satyrycznych rysunkach odnotowywał otaczającą go rzeczywistość.

Wystawa blisko sześćdziesięciu rysunków jest okazją do ujrzenia świata sprzed dwustu lat, a także zobaczenia rzadko prezentowanej części ossolińskiej kolekcji.

>>więcej informacjiprowadzenie:
Beata Długajczyk – historyk sztuki, starszy kustosz Działu Sztuki Muzeum Książąt Lubomirskich, gdzie zajmuje się zbiorem rysunków polskich. Jest m.in. współautorką publikacji poświęconych artyście Feliksowi Lachowiczowi, a także wystaw i towarzyszących im katalogów: Początki Muzeum Lubomirskich. Dary Józefa Maksymiliana Ossolińskiego i Henryka Lubomirskiego (2008) oraz Kolekcja Jana i Jadwigi Nowak-Jeziorańskich w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich, cz. I: Obrazy – miniatury – akwarele – rysunki (2012). Praca Muzeum Lubomirskich 1823-1940. Zbiór malarstwa napisana wspólnie z Leszkiem Machnikiem, ukaże się w ostatnim kwartale 2019.

________________________________________________

Rysunek Aleksandra Orłowskiego, Kozak na koniu pędzący cwałem [1799–1802], sangwina; ze zbiorów Muzeum Książąt Lubomirskich w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich, Dział Sztuki.

__________________________

Patroni medialni: Radio Rodzina, Historia.org, Dzieciaki w Plecaki, Czas Dzieci 

__________________________

Przedsięwzięcie dofinansowane ze środków Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia