„Orłowski, który życie strawił w Peterburku” – oprowadzanie

„Orłowski, który życie strawił w Peterburku” oprowadzanie kuratorskie w ramach wystawy czasowej „Nasz malarz Orłowski

  • 27 października 2019 (niedziela), godz. 15.00
  • prowadzenie: Aldona Mikucka
  • wstęp bezpłatny, liczba miejsc ograniczona, wejściówki do odebrania w kasach muzeum

Zapraszamy na oprowadzanie pt. „Orłowski, który życie strawił w Peterburku”, podczas którego kurator wystawy, Aldona Mikucka, opowie o zgromadzonych w zbiorach Ossolineum rysunkach, których część prezentowana jest na wystawie „Nasz malarz Orłowski”.

Adam Mickiewicz, wspominając malarza ustami Telimeny, który „mieszkał tuż przy cesarzu, na dworze, jak w raju”, nawiązuje do swoich rzeczywistych spotkań z Aleksandrem Orłowskim. Poeta poznał go podczas pobytu w Petersburgu. Głównym tematem oprowadzania będzie petersburska część biografii i twórczości malarza, który spędził w stolicy Rosji ponad połowę swojego życia.

prowadząca:
Aldona Mikucka – historyk sztuki, plastyk, edukator muzealny. Absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie oraz Państwowego Liceum Sztuki Plastycznych w Rzeszowie. Od 2011 pracuje w Ossolineum zajmując się edukacją i popularyzacją ossolińskiej kolekcji zarówno bibliotecznej, jak i muzealnej. Autorka współczesnego opracowania gry planszowej Piast z 1904 roku (2013) oraz współautorka wystawy „Z ossolińskiej kolekcji” (2015). Kuratorka wystawy „Nasz malarz Orłowski. Rysunki Aleksandra Orłowskiego ze zbiorów Ossolineum”.

O wystawie „Nasz malarz Orłowski. Rysunki Aleksandra Orłowskiego ze zbiorów Ossolineum

„Orłowski, który życie strawił w Peterburku, sławny malarz (mam jego kilka szkiców w biurku)” – ustami Telimeny wspomina o nim Mickiewicz w Panu Tadeuszu. „Orłowski, bierz ołówek swój, prędko maluj noc i bój!” – wzywa go Aleksander Puszkin w swoim poemacie.

Aleksander Orłowski (1777–1832) osiągnął za życia niebywałą popularność, a dziś jest niemal zupełnie zapomniany. Malarz, rysownik i grafik, ale przede wszystkim przenikliwy obserwator, w szybkich szkicach i satyrycznych rysunkach odnotowywał otaczającą go rzeczywistość.

Wystawa blisko sześćdziesięciu rysunków jest okazją do ujrzenia świata sprzed dwustu lat, a także zobaczenia rzadko prezentowanej części ossolińskiej kolekcji.

>>więcej informacjiPatroni medialni:
Radio Rodzina, Historia.org, Dzieciaki w Plecaki, Czas Dzieci 

__________________________

Przedsięwzięcie dofinansowane ze środków Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia