W salonie romantycznym. Kilka słów o Marii Szymanowskiej

W salonie romantycznym. Kilka słów o Marii Szymanowskiej 
prelekcja przy akompaniamencie muzyki

  • 28 września 2019 (sobota), godz. 16.00
  • występują:
    Agnieszka Grudzień | prelekcja i fortepian
    Daria Stachowicz | sopran

  • wstęp bezpłatny, liczba miejsc ograniczona, wejściówki do odebrania w kasach muzeum

Zapraszamy w słowno-muzyczną podróż do salonu artystycznego Marii Szymanowskiej, jednej z pierwszych polskich pianistek występujących w najznamienitszych salach koncertowych Europy, cieszącej się sympatią publiczności i krytyki muzycznej.

Przełom XVIII i XIX wieku to niezwykły czas w dziejach historii, w którym związki pomiędzy literaturą, sztuką a muzyką są niezwykle czytelne. Sztuki korespondowały ze sobą wzajemnie, wzbogacając tym samym głębie przekazu. Miejscem, w którym artyści skupieni w określonych kręgach społecznych, mogli dokonywać prezentacji swoich dzieł literackich, artystycznych, czy muzycznych były salony artystyczne.

Taki salon artystyczny w swoim petersburskim mieszkaniu prowadziła Maria Szymanowska – jednej z pierwszych znanych w literaturze polskich pianistek, występujących w najznamienitszych salach koncertowych starego kontynentu, cieszącej się sympatią europejskiej publiczności, jak i krytyki muzycznej.

„Dom jej stał zawsze otworem dla tych wszystkich Polaków, którzy wyższem wykształceniem i konduitą warci byli tego zaszczytu. Nie anonsowano ich nawet nigdy, wchodzili do jej wielkiego salonu, jak krewni, jak bracia” – wspomina Stanisław Morawski w 1849 roku.

Mickiewicz określał ją żartobliwie „Arcymuzykalną Mością”, a bardziej poetycko „królową tonów”. Kilka lat później poślubił młodszą z jej córek, Celinę.

Podczas sobotniego spotkania szeroko rozumiana twórczość salonowa będzie stanowiła punkt wyjścia do przybliżenia sylwetki zapomnianej polskiej artystki, kompozytorki, a zwłaszcza wirtuoza gry na fortepianie – Marii Szymanowskiej. Oprócz barwnej opowieści będzie można usłyszeć wykonywane na żywo pieśni, które niegdyś rozbrzmiewały podczas salowych spotkań.

Ilustracja: Portret Marii Szymanowskiej – litografia ze zbiorów Muzeum Książąt Lubomirskich (Ossolineum).

__________________________

o artystkach:

 Agnieszka Grudzień – muzyk, teoretyk muzyki, muzykolog, doktorantka na Uniwersytecie Wrocławskim. W obrębie jej zainteresowań naukowych i badawczych znajduje się muzyka fortepianowa kompozytorów polskich przełomu XVIII/XIX wieku, z wyszczególnieniem twórczości Fryderyka Chopina, jak również wrocławska szkoła pianistyczna początków XX wieku. Współpracuje z Centrum Edukacji Narodowego Forum Muzyki, zajmując się popularyzowaniem szeroko rozumianej muzyki klasycznej. Daria Stachowicz – absolwentka Wydziału Wokalnego Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w klasie śpiewu solowego prof. Danuty Paziuk-Zipser i dr Aleksandry Kubas-Kruk oraz Wydziału Dyrygentury Chóralnej i Edukacji Muzycznej tejże Uczelni. W sezonie artystycznym 2015/2016 była artystką Chóru Narodowego Forum Muzyki. Jest laureatką wielu konkursów wokalnych, m. in. III miejsce w International Singing Competition of Rudolf Petrák w Žilinie na Słowacji oraz uczestnictwo w finałowych etapach 35. International Hans Gabor Belvedere Singing Competition w Republice Południowej Afryki. Obecnie koncertuje oraz prowadzi działalność pedagogiczną. 


__________________________

O wystawie „Nasz malarz Orłowski. Rysunki Aleksandra Orłowskiego ze zbiorów Ossolineum

„Orłowski, który życie strawił w Peterburku, sławny malarz (mam jego kilka szkiców w biurku)” – ustami Telimeny wspomina o nim Mickiewicz w Panu Tadeuszu. „Orłowski, bierz ołówek swój, prędko maluj noc i bój!” – wzywa go Aleksander Puszkin w swoim poemacie.

Aleksander Orłowski (1777–1832) osiągnął za życia niebywałą popularność, a dziś jest niemal zupełnie zapomniany. Malarz, rysownik i grafik, ale przede wszystkim przenikliwy obserwator, w szybkich szkicach i satyrycznych rysunkach odnotowywał otaczającą go rzeczywistość.

Wystawa blisko sześćdziesięciu rysunków jest okazją do ujrzenia świata sprzed dwustu lat, a także zobaczenia rzadko prezentowanej części ossolińskiej kolekcji.

>>więcej informacji
Patroni medialni:
Radio Rodzina, Historia.org, Dzieciaki w Plecaki, Czas Dzieci 

__________________________

Przedsięwzięcie dofinansowane ze środków Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia