Wpłynąłem na suchego przestwór oceanu. Czy warto żyć blisko natury

Wpłynąłem na suchego przestwór oceanu. Czy warto żyć blisko natury?
Spotkanie z cyklu Współcześni romantycy

  • sobota, 10 marca 2018, godz. 16.00
    prowadzenie: dr hab. Katarzyna Byrka, prof. Uniwersytetu SWPS

  • wstęp bezpłatny, liczba miejsc ograniczona, obowiązują zapisy mailowe: zapisy@ossolineum.pl

W marcu zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu Współcześni romantycy, podczas którego zastanowimy się, czy warto żyć blisko natury.

Postawy ludzi wobec natury ewoluowały. Początkowo natura wzbudzała lęk. Z czasem zauważono również jej piękno. Obecnie wiemy, że natura ma istotny wpływ na psychiczne funkcjonowanie człowieka. Podczas wykładu będziemy zastanawiać się nad tym, co sprawia, że pewne miejsca i krajobrazy wydają nam się bardziej atrakcyjne niż inne. Postaramy się zrozumieć, jakie walory stepów akermańskich przyciągały romantyków i odkryć, czy współczesny człowiek ceni naturę wyłącznie za jej wartości utylitarne, czy docenia również jej walory estetyczne.

Jeśli żyjemy w środowisku miejskim, nasz kontakt ze środowiskiem naturalnym jest rzadki. Będziemy rozważać, czy parki, ogródki działkowe lub nawet rośliny w doniczce potrafią skutecznie zastąpić kontakt z naturą nietkniętą przez człowieka. Na koniec poruszymy kwestię degradacji środowiska i tego, dlaczego z psychologicznego punktu widzenia tak trudno jest chronić środowisko naturalne.

Spotkanie odbędzie się w Muzeum Pana Tadeusza w sobotę 10 marca 2018 o godz. 16.00 w ramach popularnego cyklu Współcześni romantycy organizowanego wspólnie z Uniwersytetem SWPS. Wydarzenia mają formę wykładów bądź warsztatów prowadzonych przez specjalistów, psychologów i trenerów, wykładowców Uniwersytetu SWPS. Każde spotkanie zainspirowane słowami Adama Mickiewicza jest poświęcone odrębnemu tematowi.

Prowadząca:
Katarzyna Byrka jest psychologiem społecznym prowadzącym badania w dziedzinie psychologii środowiskowej i psychologii zdrowia. Osiowym tematem jej pracy naukowej jest rozbieżność pomiędzy postawami ludzi a ich obserwowanymi zachowaniami. Tytuł magistra otrzymała w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego, a tytuł doktora w Uniwersytecie Technologicznym w Eindhoven, w Holandii. Od czerwca 2016 pracuje na stanowisku profesora nadzwyczajnego w II Wydziale Psychologii Uniwersytetu SWPS. Od września 2017 pełni funkcję Dziekana tego Wydziału. Wyniki swoich badań publikowała m.in. w Personality and Social Psychology Review, The Journal of Social Psychology, International Journal of Psychology, Environment & Behavior, Renewable and Sustainable Energy Reviews. Jest recenzentem w anglojęzycznych czasopismach. W 2016 roku otrzymała certyfikat Outstanding Reviewer przyznawany przez wydawnictwo Elsevier za rzetelność w pracy recenzenckiej. W 2017 dołączyła do Rady Redakcyjnej Social Psychological Bulletin (dawniej Psychologia Społeczna).

* * * *

Więcej informacji o cyklu: Współcześni romantycy.

Patron: Akademickie Radio Luz.

* * * *
Adam Mickiewicz i Antoni Edward Odyniec podczas wycieczki na Wezuwiusz 29 V 1830 r. / Elwiro Michał Andriolli, 1881.