„Z biurka Telimeny” – oprowadzanie kuratorskie dla seniorów

„Z biurka Telimeny”
oprowadzanie kuratorskie dla seniorów
w ramach wystawy czasowej „Nasz malarz Orłowski

  • 10 października 2019 (czwartek), godz. 12.00
  • prowadzenie: Aldona Mikucka
  • wstęp bezpłatny, liczba miejsc ograniczona, wejściówki do odbioru w kasach muzeum

Zapraszamy na oprowadzanie pt. „Z biurka Telimeny” skierowane do seniorów, podczas którego kurator wystawy, Aldona Mikucka, opowie o zgromadzonych w zbiorach Ossolineum rysunkach, których część prezentowana jest na wystawie Nasz malarz Orłowski.

„Mam jego kilka szkiców w biurku” – autorem wspomnianych przez Telimenę rysunków jest Aleksander Orłowski, którego prace są prezentowane na wystawie czasowej w Muzeum Pana Tadeusza. Rysunek ołówkiem, czarną kredką, piórem czy pędzlem był naturalną formą wypowiedzi artystycznej Orłowskiego. W swoich szybkich szkicach odnotowywał otaczającą go rzeczywistość. Podczas oprowadzania przyjrzymy się bliżej pracom, które mogły znajdować się w soplicowskim biurku Telimeny.

prowadzenie:

Aldona Mikucka – historyk sztuki, plastyk, edukator muzealny. Od 2011 pracuje w Ossolineum zajmując się edukacją i popularyzacją ossolińskiej kolekcji zarówno bibliotecznej, jak i muzealnej. Autorka współczesnego opracowania gry planszowej Piast z 1904 roku (2013) oraz współautorka wystawy „Z ossolińskiej kolekcji” (2015). Kuratorka wystawy „Nasz malarz Orłowski. Rysunki Aleksandra Orłowskiego ze zbiorów Ossolineum”.

O wystawie „Nasz malarz Orłowski. Rysunki Aleksandra Orłowskiego ze zbiorów Ossolineum

„Orłowski, który życie strawił w Peterburku, sławny malarz (mam jego kilka szkiców w biurku)” – ustami Telimeny wspomina o nim Mickiewicz w Panu Tadeuszu. „Orłowski, bierz ołówek swój, prędko maluj noc i bój!” – wzywa go Aleksander Puszkin w swoim poemacie.

Aleksander Orłowski (1777–1832) osiągnął za życia niebywałą popularność, a dziś jest niemal zupełnie zapomniany. Malarz, rysownik i grafik, ale przede wszystkim przenikliwy obserwator, w szybkich szkicach i satyrycznych rysunkach odnotowywał otaczającą go rzeczywistość.

Wystawa blisko sześćdziesięciu rysunków jest okazją do ujrzenia świata sprzed dwustu lat, a także zobaczenia rzadko prezentowanej części ossolińskiej kolekcji.

>>więcej informacji
Patroni medialni: Radio Rodzina, Historia.org, Dzieciaki w Plecaki, Czas Dzieci 

__________________________

Przedsięwzięcie dofinansowane ze środków Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia