O muzeum

Muzeum Pana Tadeusza
Zakładu Narodowego im. Ossolińskich

To unikalne, nowoczesne Muzeum opowiada o powstaniu i losach książki niezwykłej – być może ostatniej, której fragmenty na pamięć znają niemal wszyscy Polacy. Jedyny istniejący rękopis Mickiewiczowskiego Pana Tadeusza w otoczeniu kilkuset autentycznych manuskryptów, starodruków, grafik, obrazów, rzeźb i przedmiotów codziennego użytku, a wszystko uzupełnione ponad setką aplikacji i prezentacji multimedialnych – to efektowne zaproszenie do rozmowy o polskiej kulturze i historii walki o niepodległą ojczyznę. Wystawy poświęcone „świadkom historii”: Janowi Nowakowi-Jeziorańskiemu i Władysławowi Bartoszewskiemu, a także bogaty program edukacyjny i artystyczny Muzeum poszerzają tę perspektywę i pozwalają na podjęcie realnego dialogu z najciekawszymi wątkami kultury współczesnej.

Muzeum znajduje się w jednym z najpiękniejszych mieszczańskich budynków Wrocławia – Kamienicy pod Złotym Słońcem (Rynek 6).Zakład Narodowy im. Ossolińskich, jedna z najważniejszych instytucji kultury w Polsce. Jest następcą prawnym fundacji ustanowionej przez Józefa Maksymiliana Ossolińskiego w roku 1817 i kontynuuje jej działalność w zakresie gromadzenia, opracowania i upowszechniania zbiorów bibliotecznych i muzealnych, prowadzenia prac naukowo-badawczych oraz działalności wydawniczej. W latach 1817-1945 siedzibą Zakładu Narodowego był Lwów, od roku 1946 Zakład działa we Wrocławiu. Część dawnej kolekcji Ossolineum pozostała we Lwowie.

 

www.ossolineum.pl

* * * *

Wsparcie udzielone z funduszy norweskich i funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Lichtensteinu i Norwegii, oraz środków krajowych.