Zaplanuj wizytę

MUZEUM PANA TADEUSZA
Zakład Narodowy im. Ossolińskich 

Kamienica pod Złotym Słońcem
Rynek 6, 50–106 Wrocław
mapa

GODZINY OTWARCIA

wejście na wystawy stałe i czasowe: 

 • wtorek–piątek: 09.00–17.00
  sobota–niedziela: 10.00–18.00
  poniedziałek: nieczynne

Średni czas zwiedzania trwa ok. 1,52 h.

Na ekspozycję może jednorazowo wejść maksymalnie 15 osób. Wejścia na ekspozycję odbywają się co 15 minut. 

Prosimy o kontakt w celu rezerwacji terminu zwiedzania dla dużych grup zorganizowanych
(powyżej 15 osób):
Dział edukacji
edukacja@ossolineum.pl
tel. 71 75 50 654

-----------------------------------------

bilety

Zakup biletów na wystawy stałe, zwiedzanie z przewodnikiem oraz inne wydarzenia:

 • online lub w kasie muzeum (płatność gotówką bądź kartami płatniczymi m.in. Visa, Mastercard itp.)

-----------------------------------------

Cennik 

Zwiedzanie całej wystawy stałej Muzeum Pana Tadeusza obejmujące jej części: Rękopis Pana Tadeusza” i Misja: Polska:

 • bilet indywidualny normalny:
  20 zł / 1 osoba*
 • bilet indywidualny ulgowy:
  10 zł / 1 osoba*
  ulga przysługuje: młodzieży uczącej się (z legitymacją szkolną/studencką) do 26. roku życia, emerytom i rencistom (na podstawie legitymacji), osobom niepełnosprawnym (na podstawie legitymacji/orzeczenia)
 • bilet bezpłatny
  bilet przysługuje: posiadaczom Karty Polaka, osobom powyżej 75. roku życia, dzieciom do lat 6., opiekunom osób niepełnosprawnych (osoby niepełnosprawne kupują bilet wstępu zgodnie z cennikiem), pracownikom ZNiO (na podstawie identyfikatora), muzealnikom (na podstawie legitymacji), posiadaczom legitymacji ICOM
 • bilet za 1 zł
  w każdą niedzielę dla wszystkich zwiedzających
 • bilet rodzinny: 
  20 zł / rodzina
  *
  bilet przysługuje grupie od 2 do 6 osób, w tym przynajmniej 1 osoba musi mieć powyżej 18 lat i przynajmniej 1 osoba musi mieć poniżej 18 lat
 • bilet grupowy normalny:
  15 zł / 1 osoba

  bilet przeznaczony dla grup od 10 do 15 osób, na każdą grupę przysługuje wejściówka bezpłatna dla 1 osoby (opiekuna)
 • bilet grupowy ulgowy:
  7,50 zł / 1 osoba

  bilet przeznaczony dla grup od 10 do 15 osób, na każdą grupę przysługuje wejściówka bezpłatna dla 1 osoby (opiekuna), ulga przysługuje młodzieży uczącej się (z legitymacją szkolną/studencką) do 26. roku życia, emerytom i rencistom (na podstawie legitymacji), osobom niepełnosprawnym (na podstawie legitymacji / orzeczenia)
 • wypożyczenie audioprzewodnika: 
  bezpłatnie do wszystkich rodzajów biletów, w ramach dostępności (nie ma możliwości rezerwacji audioprzewodnika przez Internet)
 • zwiedzanie z przewodnikiem:
  100 zł (język polski / angielski) + bilet wstępu
   
  Rezerwacja spaceru z przewodnikiem z 24-godzinnym wyprzedzeniem, 
  grupa nie może liczyć więcej niż 15 osób / więcej informacji

*dla osób posiadających kartę biblioteczną Miejskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu Program OK przysługuje rabat w wysokości 20% od ceny biletów indywidualnych: normalnego i ulgowego oraz biletu rodzinnego. Brak możliwości zakupu online biletów ze zniżką przysługującą posiadaczom kart bibliotecznych Miejskiej Biblioteki Publicznej Program OK. Zakup możliwy tylko stacjonarnie w kasie Muzeum Pana Tadeusza.

*Muzeum Pana Tadeusza bierze udział w programach: Wrocławska Karta Turystyczna oraz URBANCARD Premium.

Zwiedzanie poszczególnych części wystawy stałej Muzeum Pana Tadeusza,
do wyboru osobno dwie części wystawy stałej: Rękopis „Pana Tadeusza” lub Misja: Polska

Ceny biletu na jedną część:

 • bilet indywidualny normalny:
  12 zł / 1 osoba*
 • bilet indywidualny ulgowy:
  6 zł / 1 osoba*
  ulga przysługuje: młodzieży uczącej się (z legitymacją szkolną/studencką) do 26. roku życia, emerytom i rencistom (na podstawie legitymacji), osobom niepełnosprawnym (na podstawie legitymacji / orzeczenia)
 • bilet bezpłatny
  bilet przysługuje: posiadaczom Karty Polaka, osobom powyżej 75. roku życia, dzieciom do lat 6., opiekunom osób niepełnosprawnych (osoby niepełnosprawne kupują bilet wstępu zgodnie z cennikiem), pracownikom ZNiO (na podstawie identyfikatora), muzealnikom (na podstawie legitymacji), posiadaczom legitymacji ICOM
 • bilet rodzinny: 
  12 zł / rodzina*
  bilet przysługuje grupie od 2 do 6 osób, w tym przynajmniej 1 osoba musi mieć powyżej 18 lat i przynajmniej 1 osoba musi mieć poniżej 18 lat
 • bilet grupowy normalny:
  9 zł / 1 osoba

  bilet przeznaczony dla grup od 10 do 15 osób, na każdą grupę przysługuje wejściówka bezpłatna dla 1 osoby (opiekuna)
 • bilet grupowy ulgowy:
  4,50 zł / 1 osoba

  bilet przeznaczony dla grup od 10 do 15 osób, na każdą grupę przysługuje wejściówka bezpłatna dla 1 osoby (opiekuna), ulga przysługuje młodzieży uczącej się (z legitymacją szkolną/studencką) do 26. roku życia, emerytom i rencistom (na podstawie legitymacji), osobom niepełnosprawnym (na podstawie legitymacji / orzeczenia)
 • wypożyczenie audioprzewodnika: 
  bezpłatnie do wszystkich rodzajów biletów, w ramach dostępności (nie ma możliwości rezerwacji audioprzewodnika przez Internet)
 • zwiedzanie z przewodnikiem:
  100 zł (język polski / angielski) + bilet wstępu
  rezerwacja spaceru z przewodnikiem z 24-godzinnym wyprzedzeniem,
  grupa nie może liczyć więcej niż 15 osób / więcej informacji

*dla osób posiadających kartę biblioteczną Miejskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu Program OK przysługuje rabat w wysokości 20% od ceny biletów indywidualnych: normalnego i ulgowego oraz biletu rodzinnego. Brak możliwości zakupu online biletów ze zniżką przysługującą posiadaczom kart bibliotecznych Miejskiej Biblioteki Publicznej Program OK. Zakup możliwy tylko stacjonarnie w kasie Muzeum Pana Tadeusza.

*Muzeum Pana Tadeusza bierze udział w programach: Wrocławska Karta Turystyczna oraz URBANCARD Premium


-----------------------------------------

Godziny otwarcia w święta

1 listopada 2019 — nieczynne
11 listopada 2019 — nieczynne (poniedziałek)
21–26 grudnia 2019 — nieczynne
30–31 grudnia 2019 — nieczynne
1 stycznia 2020 — nieczynne

-----------------------------------------

REGULAMIN ZWIEDZANIA
MUZEUM PANA TADEUSZA
ZAKŁADU NARODOWEGO IM. OSSOLIŃSKICH

§ 1
DEFINICJE

Na potrzeby niniejszego Regulaminu ustala się następujące znaczenie poniższych zwrotów:
1. Muzeum – Muzeum Pana Tadeusza prowadzone przez Zakład Narodowy im. Ossolińskich, pod adresem Rynek 6, 50-106 Wrocław.
2. Wystawa – ekspozycja główna w Muzeum obejmująca wystawę stałą poświęconą rękopisowi „Pana Tadeusza” oraz Gabinety Świadków Historii.
3. Wystawy czasowe – ekspozycje niebędące integralną częścią Wystawy.
4. System – system internetowej rezerwacji i zakupu Lekcji muzealnych, Ścieżek tematycznych i Biletów dostępny pod adresem internetowym: www.bilety.pantadeusz.ossolineum.pl
5. Zwiedzający – osoba obecna na terenie Muzeum, która nabyła bilet wstępu na Wystawę lub/i Wystawę czasową lub/i inne wydarzenia organizowane w Muzeum.
6. Kasa – oznaczone miejsce w Muzeum, gdzie można dokonać zakupu Biletów.
7. Edukator – osoba, która we współpracy i po uzgodnieniu z Muzeum pełni funkcję przewodnika po Wystawie lub Wystawie czasowej albo prowadzi Lekcję muzealną.
8. Lekcja muzealna – zajęcia edukacyjne prowadzone w Muzeum przez Edukatora.
9. Ścieżka tematyczna – usługa zwiedzania Wystawy z Edukatorem zapewnionym przez Muzeum.
10. Bilet – blankiet pozwalający na wstęp do Muzeum na Wystawę lub Wystawę czasową lub inne wydarzenia odbywające się w Muzeum wyłącznie w zapisanym na nim terminie.
11. Cennik biletów – określa obowiązujące ceny Biletów, zasady nabycia Biletów i prawa do ulg; dostępny jest w Kasie Muzeum oraz na Stronie internetowej.
12. Strona internetowa – strona internetowa Muzeum dostępna w sieci Internet pod adresem: www.pantadeusz.ossolineum.pl

§ 2
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin jest wydany przez Zakład Narodowy im. Ossolińskich jako instytucję prowadzącą Muzeum i określa zasady zwiedzania Muzeum.
2. Muzeum jest czynne dla Zwiedzających od wtorku do niedzieli w godzinach od 10:00 do 18:00, przy czym godzina 18:00 określa czas opuszczenia Muzeum przez zwiedzających. Wejście na Wystawę w danym dniu jest możliwe do godziny 17:00.
3. Muzeum zastrzega sobie prawo czasowego wyłączenia ze zwiedzania części Wystawy bez wcześniejszego poinformowania o tym zwiedzających.
- Audioprzewodniki są dostępne dla zwiedzających bezpłatnie. Urządzenie audioprzewodnika zostaje wydane zainteresowanym Zwiedzającym.- W razie zniszczenia lub uszkodzenia urządzenia audioprzewodnika Zwiedzający ponosi odpowiedzialność finansową za przyjęte do użytkowania urządzenie audioprzewodnika.- Prawo oprowadzania po Wystawie i Wystawach czasowych mają jedynie przewodnicy upoważnieni do tego przez Muzeum.
7. Dzieci w wieku do lat 14 mogą przebywać w Muzeum wyłącznie pod opieką osób dorosłych.
8. W muzeum znajduje się ogólnodostępna i bezpłatna szatnia.

§ 3
OFERTA I ZASADY ZAKUPU BILETÓW

1. Jeśli w materiałach dotyczących danego wydarzenia bądź na stronie internetowej Muzeum nie zaznaczono inaczej, zwiedzanie Wystawy oraz udział w wydarzeniach udostępnianych w ramach oferty programowej Muzeum są odpłatne.
2. Aktualne ceny oraz rodzaje Biletów i usług dostępnych w Muzeum określa Cennik Biletów.
3. Zakupu Biletów można dokonać w Kasie lub poprzez System.
4. Dokumentami uprawniającymi do skorzystania z zakupu Biletów ulgowych wymienionych w Cenniku biletów są wyłącznie:
- ważna legitymacja szkolna lub studencka – w przypadku uczniów szkół podstawowych; gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz studentów szkół wyższych;
- legitymacja emeryta lub rencisty;
- orzeczenie Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności lub Legitymacja Osoby Niepełnosprawnej – w przypadku osób niepełnosprawnych.
5. Lekcja muzealna dostępna jest wyłącznie dla zorganizowanych grup szkolnych po wcześniejszej rezerwacji i potwierdzeniu jej pocztą elektroniczną przez pracownika Muzeum. Muzeum zastrzega sobie prawo do anulowania rezerwacji w każdym momencie, gdy zajdzie uzasadnione podejrzenie o innym niż szkolny charakterze placówki rezerwującej termin.
6. Rezerwacja Lekcji muzealnej musi nastąpić drogą elektroniczną poprzez formularz dostępny w Systemie.
7. Złożona rezerwacja Lekcji Muzealnej każdorazowo zostaje potwierdzona drogą elektroniczną przez Muzeum; nie jest ważna, jeśli nie zostanie potwierdzona w ten sposób.
8. Lekcja muzealna musi zostać wykupiona w Kasie Muzeum przed rozpoczęciem zarezerwowanej Lekcji muzealnej lub opłacona poprzez System zgodnie z informacjami przesłanymi przez pracownika Muzeum pocztą elektroniczną.
9. Podczas trwania Lekcji muzealnej grupa zobowiązana jest podporządkować się poleceniom Edukatora. Na grupę do 15 osób przypada jeden Edukator.
10. Tematy i opis Lekcji muzealnych znajdują się na Stronie internetowej.
11. Jeśli nie zaznaczono inaczej, Lekcja muzealna odbywa się tylko na wybranym przez Edukatora fragmencie Wystawy, bezpośrednio związanym z tematem Lekcji muzealnej.
12. Wykupienie Lekcji muzealnej nie daje prawa do zwiedzania całości Wystawy.
13. W ramach oferty programowej Muzeum organizuje również wydarzenia, na które wstęp jest bezpłatny. Informacje dotyczące bezpłatnych wydarzeń są dostępne w Kasie oraz na Stronie internetowej.
14. Zakup Biletów oraz rezerwacja miejsc na wydarzenia jest możliwa pod warunkiem dostępności wolnych miejsc.
15. Bilety grupowe normalne i ulgowe są przeznaczone wyłącznie dla grup od 10 do 15 osób.
16. Zwiedzający Wystawę indywidualnie może w ramach jednej rezerwacji zakupić do 9 biletów.
17. Zwiedzający może wykupić usługę Ścieżki tematycznej zgodnie z Cennikiem biletów Muzeum.
18. Usługę Ścieżki tematycznej można wykupić do 7 dni przed terminem zwiedzania.
19. Usługę Ścieżki tematycznej mogą wykupić Zwiedzający, którzy wcześniej wykupili Bilety na Wystawę.
20. Rezerwacja Ścieżki tematycznej musi nastąpić drogą elektroniczną poprzez formularz dostępny w Systemie.
21. Złożona rezerwacja Ścieżki tematycznej każdorazowo zostaje potwierdzona drogą elektroniczną przez Muzeum; nie jest ważna, jeśli nie została potwierdzona w ten sposób.
22. Ścieżka tematyczna musi zostać wykupiona w Kasie lub poprzez System zgodnie z informacjami przesłanymi przez pracownika Muzeum, najpóźniej w ciągu 24 godzin od potwierdzenia rezerwacji drogą elektroniczną przez Muzeum. W przypadku niewykupienia Ścieżki w ww. terminie, rezerwacja zostaje anulowana.
23. Tematy i opis Ścieżek tematycznych znajdują się na Stronie internetowej.
24. Jeśli nie zaznaczono inaczej, Ścieżka tematyczna odbywa się tylko na wybranym przez Muzeum fragmencie Wystawy, związanym z tematem Ścieżki Tematycznej.
25. Bilety zarezerwowane w Systemie przez Zwiedzających należy opłacić najpóźniej 30 minut od dokonania rezerwacji terminu, w przeciwnym razie rezerwacja taka zostanie automatycznie anulowana.
26. Po opłaceniu rezerwacji System generuje Bilety elektronicznie, które należy wydrukować i okazać pracownikom Muzeum przed wejściem na Wystawę.
27. Wejście na Wystawę odbywa się na podstawie Biletu, który określa jednoznacznie datę oraz godzinę wejścia. Niemożliwe jest wejście na Wystawę w terminie lub o godzinie innej niż wskazane na bilecie.
28. Kasa przyjmuje płatność w gotówce w złotych polskich (PLN) oraz akceptuje karty płatnicze – informacja o obsługiwanych rodzajach kart dostępna jest w Kasie oraz na Stronie internetowej.
29. Faktury wystawiane będą na życzenie Zwiedzających, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na rzecz osób, instytucji i podmiotów gospodarczych, które dokonały rezerwacji zwiedzania i opłaty w Systemie lub w Kasie.
30. Muzeum nie zwraca opłat za niewykorzystane bilety na Wystawę, opłat za Lekcje muzealne, Ścieżki Tematyczne oraz za Bilety na Wystawy czasowe, koncerty czy też imprezy okolicznościowe niebędące częścią integralną Wystawy, a także za gadżety i publikacje oraz wszelkie inne produkty zakupione w Muzeum, jeśli ich niewykorzystanie nie nastąpiło z winy Muzeum.
31. Z uwagi na czynności konserwatorskie lub/i czynności serwisowe urządzeń znajdujących się w Muzeum dopuszcza się anulowanie rezerwacji w dowolnym terminie przez pracowników Muzeum.

§ 4
PRZEPISY PORZĄDKOWE

 • Przebywając na terenie Muzeum, należy zachowywać się w sposób nienaruszający godności innych Zwiedzających, umożliwiając im korzystanie z urządzeń oraz miejsc przeznaczonych do zwiedzania w sposób komfortowy.
 • W czasie pobytu w Muzeum należy stosować się do poleceń pracowników Muzeum. Dopuszcza się poruszanie wyłącznie po udostępnionych do tego celu obszarach i obiektach oraz korzystanie z urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem.
 • Pracownik Muzeum może odmówić wstępu na Wystawę lub Wystawę czasową lub inne wydarzenie organizowane przez Muzeum, jeśli okazany bilet nie uprawnia danej osoby do jej zwiedzania.
 • O zdarzeniach niepożądanych należy powiadomić personel Muzeum i bezwzględnie podporządkować się jego poleceniom.
 • W sytuacji bezpośredniego zagrożenia zdrowia lub życia zwiedzających Muzeum zastrzega sobie prawo do przerwania realizacji świadczonych usług.
 • Pracownicy Muzeum mają prawo do interwencji i wezwania do opuszczenia Muzeum osób, które nie przestrzegają Regulaminu Zwiedzania. Z tego tytułu nie przysługują odwiedzającym żadne roszczenia.
 • Osoby wchodzące na teren Muzeum oraz ich bagaż mogą zostać poddane kontroli, między innymi przy użyciu elektronicznych urządzeń do wykrywania materiałów i przedmiotów niebezpiecznych. Osoby, które odmówią kontroli lub oddania bagażu do szatni, nie zostaną wpuszczone na teren Muzeum, przy czym pracownik Muzeum może odmówić przyjęcia bagażu, jeśli przekracza on możliwości przechowywania.
 • § 5
  ZAKAZY

  Na terenie Wystawy i Wystawy czasowej obowiązują zakazy:

 • Spożywania posiłków, alkoholu, palenia tytoniu i e-papierosów.
 • Wjazdu jakimikolwiek pojazdami z wyjątkiem wózków inwalidzkich i wózków dziecięcych.
 • Wprowadzania i wnoszenia zwierząt, z wyjątkiem psów-przewodników osób niewidomych.
 • Wchodzenia na meble i eksponaty muzealne stanowiące integralną część ekspozycji.
 • Ślizgania się po posadzkach, schodach i używania windy niezgodnie z jej przeznaczeniem, w tym blokowania mechanicznego drzwi i zaklejania przycisków obsługujących dźwig.
 • Wnoszenia flag na drzewcach, transparentów, plakatów, reklam, akwizycji i sprzedaży bezpośredniej.
 • Organizowania manifestacji, zgromadzeń, akcji reklamowych, protestacyjnych oraz prowadzenia działalności gospodarczej i artystycznej.
 • Wnoszenia broni, przedmiotów i środków mogących zagrażać życiu, zdrowiu i bezpieczeństwu ze szczególnym uwzględnieniem wszelkich elementów broni białej oraz broni palnej czy materiałów pirotechnicznych.
 • Wejścia na teren Muzeum pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
 • Używania instrumentów muzycznych, radioodbiorników oraz innego sprzętu nagłaśniającego.
 • Używania telefonów komórkowych w pomieszczeniach wystawowych, gdyż mogą one zakłócić działanie urządzeń, które wchodzą w skład ekspozycji muzealnej, a także mogą powodować utrudnienia w odbiorze treści przekazywanych za pomocą tychże urządzeń innym zwiedzającym.
 • Fotografowania i filmowania w budynku Muzeum z użyciem lamp błyskowych, systemów oświetlenia stałego oraz monopodów, statywów, ramion teleskopowych, gripów itp. bez zgody Muzeum.
 • Fotografowania lub/i filmowania elementów systemów bezpieczeństwa, monitoringu i ochrony przeciwpożarowej.
 • § 6
  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Muzeum zastrzega sobie prawo do niewpuszczenia na teren Muzeum lub wyproszenia osób nieprzestrzegających postanowień Regulaminu.
  2. Zakupienie biletu wstępu na Wystawę lub Wystawę czasową albo uczestnictwo w działaniach programowych oferowanych przez Muzeum są jednoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu.
  3. Administratorem danych osobowych w systemie rezerwacji online udostępnianych przez użytkowników jest Zakład Narodowy im. Ossolińskich z siedzibą we Wrocławiu, kod pocztowy 50-139, ul. Szewska 37
  4. Dane osobowe przetwarzane są w celach i w zakresie związanym z korzystaniem przez użytkownika z systemu rezerwacji online, w tym przygotowania i realizacji sprzedaży biletów.
  5. Podanie danych osobowych przez użytkownika ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do zakupu biletu lub wykonania rezerwacji. Użytkownikom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
  6. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj.: Dz.U. 2014 r. poz. 1182 z późniejszymi zmianami) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.
  7. Regulamin jest dostępny na Stronie internetowej oraz w kasie Muzeum.
  8. Regulamin obowiązuje od 3.05.2016 r.